Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty

Schválené dokumenty SFP

Tu sa nachádzajú všetky platné dokumenty SFP.

Základné dokumenty

Medzi základné dokumenty SFP patria Stanovy, aktualizované pravidlá hry a kódex hráča

Hrací poriadok

Hrací poriadok definuje ako sa jednotlivé súťaže hrajú.

Hracie systémy

Majstrovské súťaže

Centrope Cup

Klasifikačný poriadok

Registračný poriadok

Disciplinárny poriadok

dokumenty.txt · Posledná úprava: 2018/08/19 05:49 od Sobolic Marek