Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty:cc-prize-money

CC prize money

V prípade, že sa SFP umiestní na jednom z prvých troch miest série Centrope Cup a obdrží finančnú prémiu s týmto umiestnení spojenú, tak sa táto prémia prerozdelí podľa nasledujúceho vzorca:

  • kde N je celkový počet bodov, ktoré získalo SFP v sérií Centrope Cup;
  • P_i je finančná odmena pre i-teho hráča v celkovom poradí podľa počtu bodov získaného pre SFP v sérii Centrope Cup, ktorý získal viac než 1 bod pre SVK;
  • CASH je počet eur, ktoré obdrží SFP;
  • p_i je počet bodov i-teho hráča;

Nakoniec sa k P_i potom ešte pripočíta zvyšok eur delený počtom hráčov, ktorý dosiahli viac než 1 bod pre SVK.

dokumenty/cc-prize-money.txt · Posledná úprava: 2018/02/11 20:03 od Sobolic Marek