Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


tmk

TMK - trénersko-metodická komisia

Dokumenty

Školenie trénerov - trénerský kurz 2022

PSFP v spolupráci s Trénersko-metodickou komisiou organizuje v zmysle Systému vzdelávania odborníkov v SFP Kurz trénerov pétanque 1. kvalifikačného stupňa aj v tomto roku. Kurz pozostáva z troch častí:

  1. Odborná príprava - všeobecná časť školenia (UMB BB) teoretická časť + test
  2. Špeciálna časť odbornej prípravy (TMK SFP) – praktická časť + test
  3. Záverečná práca

Úspešný absolvovent všetkých troch častí kurzu obdrží Osvedčenie a Preukaz trénera (platný 5 rokov).

Tu je link na Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia-vseobecna-cast-trenerskej-a-instruktorskej-kvalifikacie.html

Informácie o najbližších termínoch: Aktuálne školenia -všeobecná časť trénerskej a inštruktorskej kvalifikácie:

  • 1kv. stupeň - 28.-29.5.2022 – prihlásenie možné od 2.4.2022
  • 1kv. stupeň- 10.-11.9.2022
  • 1kv. stupeň - 5.-6.11.2022

POZOR! 1.kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie: cena 60 eur

  • po posúdení splnených podmienok uchádzača - hradí SFP
  • prihlášky na absolvovanie Trénerského kurzu - všeobecnej časti školenia v jednotlivých termínoch posielajte na e-mail prezidium@sfp.sk najneskôr do 31.5.2022

1. kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie:

  • všeobecná časť pre všetky špecializácie: 1 kv. stupeň - 21.-22.5.2022

Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. Skúška pripojenia + úvodné informácie ku školeniu a legislatíva budú 20.5.2022 od 18,00-19,00 hod.

Termín posledného prihlásenia je stanovený do 16.5.2022 (pre športové organizácie) pre jednotlivcov 13.5.2022. Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 17.5.2022.


Miesto konania v prezenčnej forme: v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie: si uchádzači školenia riešia sami. Nie je zahrnuté v cene vzdelávania. Možnosti ubytovania v rámci dostupnosti: https://www.umb.sk/studium/student/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/studentske-domovy/


Absolvent na vyžiadanie obdrží po úspešnom absolvovaní potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti v slovenskom jazyku. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní automaticky posielame na príslušný športový zväz, alebo inú organizáciu, ktorá zastrešuje špeciálnu časť vzdelávania v príslušnej špecializácií a má s našou organizáciou podpísanú zmluvu o spolupráci.

V Bratislave, 15.4.2022

Trénersko-metodická komisia


Zoznam trénerov SFP

Meno Všeobecná časť Špecializovaná časť Záverečná práca Osvedčenie + Preukaz (Platnosť do:)
Juraj Adler úspešne absolvoval úspešne absolvoval
Andrea Fratričová úspešne absolvovala úspešne absolvovala úspešne absolvovala 31.12.2026
Dušan Lančarič úspešne absolvoval
Jana Lazarová úspešne absolvovala úspešne absolvovala úspešne absolvovala 31.12.2026
Janette Méry úspešne absolvovala úspešne absolvovala úspešne absolvovala 31.12.2026
Milan Szabo úspešne absolvoval úspešne absolvoval
Martin Ševček úspešne absolvoval úspešne absolvoval úspešne absolvoval 31.12.2026
Ján Macko úspešne absolvoval úspešne absolvoval
Dana Klúčiková úspešne absolvovala
Alexandra Šebeňová úspešne absolvovala
Igor Juran úspešne absolvoval
Lukáš Tomka úspešne absolvoval

Osvedčenie a Preukaz trénera 1. kvalifikačného stupňa je platný 5 rokov od jeho úspešného absolvovania.

Tréneri, ktorí neabsolvovali všetky časti trénerského kurzu v roku 2021, môžu pokračovať v absolvovaní kurzu v roku 2022.

tmk.txt · Posledná úprava: 2023/03/09 13:59 od Juran Igor