Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


koronavirus_covid-19

Odstup a osobná ochrana proti COVID-19

 1. Organizátori akejkoľvek súťaže pétanque by mali mať zoznam a kontaktné údaje všetkých zúčastnených.
 2. Ak má niekto kašeľ alebo teplotu, tak radšej nech sa nezúčastní turnaja.
 3. Ak by sa u hráča po turnaji objavili symptómy Covid-19, mal by kontaktovať organizátorov podujatia, aby na túto skutočnosť upozornili aj ostatných účastníkov.
 4. Ak je to možné tak hráči musia vždy dodržiavať vzdialenosť 2 metre od seba (ak nie sú členmi jednej domácnosti).
 5. Respirátory sa odporúčajú, ale nie sú povinné.
 6. Žiadny fyzický kontakt medzi hráčmi, pokiaľ nie sú z jednej domácnosti (odporúčame nahradiť podanie rúk napríklad dotykom lakťa).
 7. Všetci hráči by si mali priniesť na ihrisko vlastnú dezinfekciu rúk.
 8. Nikto sa nesmie dotýkať gule iného hráča, metra, dezinfekčného prostriedku na ruky alebo akéhokoľvek iného osobného vybavenia.
 9. Každý tím môže použiť svoj vlastný košón, keď vyhrá predchádzajúce nahodenie.
 10. Kruhu a výsledkovej tabule by sa mala dotýkať iba jedna osoba v hre.
 11. Každý hráč, ktorý meria, tak musí urobiť s vlastným metrom, ostatní stoja 2 metre od neho.
koronavirus_covid-19.txt · Posledná úprava: 2022/03/08 08:09 od Juran Igor