Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


koordinatori

Koordinátori SFP

Od roku 2017 sú turnaje organizované v prítomnosti školených koordinátorov SFP.

Kto je koordinátor turnaja

Koordinátor turnaja SFP je osoba, ktorá:

 • ovláda a vie vysvetliť herné systémy SFP;
 • ovláda a vie vysvetliť pravidlá organizovania turnaja SFP;
 • ovláda program SPORT a vedenie turnaja, MSR a iných súťaží pomocou tohto programu;
 • kontroluje zápis z turnaja;
 • je členom jury;
 • vyplní záverečnú správu po turnaj a elektronicky ju odošle na adresu portal@sfp.sk s kópiou na prezidium@sfp.sk
 • prejde školením a úspešne vykoná test z ovládania programu SPORT.

Každý organizátor je povinný zabezpečiť okrem hlavného rozhodcu aj koordinátora SFP, ktorý musí daný turnaj viesť programom SPORT a kontroluje jeho priebeh.

 • Koordinátori by mali byť rovnomerne vyťažený vrámci celej sezóny
 • Odmena pre koordinátora:
  • Nehrajúci koordinátor = 40 EUR
  • On-line koordinátor = 20 EUR
  • Hrajúci koordinátor = 20 EUR
  • Hrajúci koordinátor si platí štartovné ako bežní hráči

Kontakt na všetkých aktívnych koordinátorov SFP je koordinator@sfp.sk

Počet koordinátorov pre majstrovské súťaže (MSR)

MSR Počet koordinátorov
Trojice 1
Veteráni (55+) 1
Mix 1
Jednotlivci - ženy 1
Jednotlivci - muži 1

Tabuľka koordinátorov

# Meno Klub Aktívny koordinátor od roku Status
D03 Stanislav Guštafík MOPED 2017 senior
D08 Marek Štrba PKP 2017 senior
D09 Daniel Meluš KPPS 2017 senior
D11 Margaréta Melušová KPPS 2019 senior
D12 Peter Papp MOPED 2019 senior
D13 Romain Peyloubet TONTONS 2022 junior
D14 Janette Méry KPPS 2022 junior
D15 Igor Juran MOPED 2023 junior

Bývalí koordinátori

# Meno Klub Test v roku
D01 Marek Sobolič SPIDERS 2017, 2019
D02 Peter Fratrič HOHENLOHE 2017
D04 Erik Bodnár ŽILPEK 2017
D05 Peter Šúry KPPS 2017
D06 Martin Ševček CAP 2017, 2019
D07 Ľubomír Zemanec JEWEL 2017, 2019
D10 Patrik Sabol CASSOVIA 2017

Termíny seminárov

Dátum Miesto Obsah Prítomných Prešlo testom Test
2023-03-18 Galvaniho, webex Prezentácia účasť
2021-06-05 On-line, Discord Prezentácia účasť Test
2019-04-06 MariKiri, BA Prezentácia účasť 7 Test
2018-04-08 MariKiri, BA Prezentácia účasť nehodnotilo sa Test
2017-03-25 MariKiri, BA Prezentácia 10 6 /

MSR

Nakoľko došlo k zmene v zákone o náhradách pre dobrovoľníkov, v súčasnosti nie je možné vyplácať paušálne náhrady, ako to bolo doteraz. Hľadá sa spôsob ako vyplácať náhrady v súlade so zákonom.

Na VZ SFP 2019 sa odsúhlasilo preplácanie odmien pre rozhodcov a koordinátorov na MSR.

Je potrebné vyplniť zmluvu a tabuľku náhrad, následne podpísané dokumenty poslať na adresu SFP.

Poznámky:

 • Náhrady si uplatňuje dobrovoľník iba voči SFP, nie voči klubu, ktorý organizuje MSR
 • Náhrada sa vzťahuje na podujatie, bez ohľadu na počet dní konania
 • Vyplňte iba šedé polia v tabuľke náhrad, ostatné by sa malo automaticky prepočítať
 • Po obdržaní dokumentov SFP vyplatí náhrady na účet dobrovoľníka

Rada koordinátorov

Prezídium SFP na svojom zasadnutí 26.10.2022 odsúhlasilo zriadenie rady koordinátorov. Koordinátori, ktorí urobili skúšky pred rokom 2022 sa stali „senior koordinátormi“, ktorí majú právo (ale nie povinnosť) školiť a preskúšavať nových koordinátorov. Radu koordinátorov riadi člen pSFP zodpovedný za jej činnosť. Forma školenia a preskúšania adepta na koordinátora je na osobnej dohode senior koordinátora a adepta. Môže to byť fyzické stretnutie, online výuka (osobná alebo skupinová) alebo praktické vedenie turnaja adeptom pod osobným dozorom senior koordinátora. Ak senior koordinátor usúdi, že adept je pripravený na úlohu koordinátora, oznámi túto skutočnosť rade koordinátorov a členovi pSFP, ktorý dohliada na činnosť rady koordinátorov. Ak zodpovedný člen pSFP súhlasí s názorom senior koordinátora (pričom môže zobrať do úvahy názor ostatných členov rady koordinátorov), získa adept titul junior koordinátora a má právo riadiť oficiálne turnaje SFP s výnimkou MSR a CC. Junior koordinátor môže požiadať zodpovedného člena pSFP o preradenie medzi senior koordinátorov po získaní dostatočnej praxe riadením turnajov SFP. Každý bývalý koordinátor má právo požiadať člena pSFP zodpovedného za radu koordinátorov o zaradenie medzi aktívnych senior koordinátorov. Člen pSFP zodpovedný za radu koordinátorov posúdi jeho žiadosť a má právo to konzultovať s radou koordinátorov.

Člen pSFP poverený riadením rady koordinátorov je Igor Juran.

Ako sa stať koordinátorom

Adepti na funkciu koordinátora, môžu priamo kontaktovať niektorého z aktívnych senior koordinátorov.

koordinatori.txt · Posledná úprava: 2023/05/10 10:11 od Juran Igor