Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


treneri

Tréneri SFP

Dokumenty

Školenie trénerov

 • V dňoch 25. + 26. 9. sa konala praktická časť školenia trénerov na získanie certifikátu Tréner I. stupňa, ktoré SFP zabezpečilo cez Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Prvá, teoretická časť, prebehla 13. + 14. 3. a bola ukončená testom dňa 21. 3. Tí, ktorí prešli testom, sa mohli zúčastniť praktickej časti, ktorú pripravili prezident SFP, Martin Ševček a predsedkyňa CTM, Jana Lazarová, ktorí boli zároveň školiteľmi SFP pre praktickú časť.
 • Školenia sa zúčastnili nasledovní oficiálni tréneri klubov s členmi U23:
  • CAP (Martin Ševček),
  • HOHENLOHE (Andrea Fratričová),
  • KPPS (Milan Szabo),
  • NOVOKER (Ján Macko),
  • PRASK (Juraj Adler),
  • SLOPAK (Janette Méry)
  • CTM Jana Lazarová.
 • Praktická časť bude ukončená testom zameraným na praktickú časť a vypracovaním písomných prác v rozsahu 5-10 strán, ktoré by mali byť Plánmi činnosti pre U23 zverencov jednotlivých klubov na r. 2022 alebo Plánmi činnosti pre reprezentačné tímy U18, mužov a žien na r. 2022.

Zoznam trénerov SFP

 • ADLER Juraj
 • FRATRIČOVÁ Andrea
 • LAZAROVÁ Jana
 • MACKO Ján
 • MÉRY Janette
 • SZABO Milan
 • ŠEVČEK Martin
treneri.txt · Posledná úprava: 2021/10/28 13:23 od Sobolic Marek