Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty:pravidla-organizovania-turnaja-sfp

Pravidlá organizovania turnaja SFP

Herné varianty

 • trojice
 • dvojice
 • jednotlivci
 • turnaj v streľbe

Zloženie tímu sa nemôže počas turnaja meniť.

Rozmery ihriska

 • 12 m x 3 m minimálne rozmery pre turnaj SFP
 • 15 m x 4 m MSR

Zmena rozmeru ihrísk musí byť včas ohlásená predsedovi STK.

Časový limit

Zimné obodobie ( September - Marec )
Herný variant 2 nahodenia 1 nahodenie bez nahodenia
Jednotlivci 30 35 45
Dvojice 40 45 55
Trojice 50 55 65
všeobecne t - 5 min t t + 10 min
Letné obodobie ( Apríl - August )
Herný variant 2 nahodenia 1 nahodenie bez nahodenia
Jednotlivci 35 40 50
Dvojice 45 50 60
Trojice 55 60 70
všeobecne t - 5 min t t + 10 min
 • Ak v zápase, kde v jednom z tímov, hrá hrajúci rozhodca SFP a ide vrámci zápasu merať viac ako 2 krát na iné ihrisko, tento zápas bude mať po skončení limitu o jedno nahodenie viac ako bolo pôvodne stanovené.

Systém

Turnaje sa organizujú prostredníctvom programu SPORT.

 • Švajčiar/swiss ( Výhry, Buchholz, Kumulovaný buchholz, Skóre ) V programe SPORT možnosť FBHN (Fine-Buchholznumber)
  • návod ako hrať SWISS+KO
  • návod ako hrať IBA SWISS
  • návod ako hrať SWISS+4KO
   • Pre turnaje Iba Swiss a Swiss + 4KO je treba vyhodnocovať turnaj podľa toho ako je uvedené na portal.sfp.sk pre daný turnaj. Organizátor si môže vybrať jednu z nasledujúcich možností:
    • Skóre/Standard
    • Buchholz/FBHN
 • Skupiny ( Výhry, Rozdiel Skóre, Vyššie skóre )
 • KO
  • Dvojité KO ( podľa programu SPORT s plným nasadením )
 • Turnaj ABCD
  • Jedná sa o turnaj, kde sa po prvých 2 kolách rozdelia tímy do 4 skupín a následne sa každá skupina dohráva systémom KO. V úvodných kolách nastupujú proti sebe tímy s rovnakým počtom výhier, ak je to možné.
Skupina 1.kolo 2.kolo
A výhra výhra
B výhra prehra
C prehra výhra
D prehra prehra

Nasadzovanie je povinné pre každý hrací systém, spôsob nasadzovania určuje klasifikačný poriadok.

B Turnaje

Boli zrušené na VZ SFP 2020. Nebudú sa evidovať, ich organizácia je na dobrovoľnej báze organizátora. Výsledky nie je nutné posielať.

Povinnosti organizátora

Organizátor je povinný:

 • zaslať mail s plnou pozvánkou predsedovi STK / správcovi portálu (portal@sfp.sk) najneskôr 2 týždne pred konaním turnaj, aby sa hráči mohli včas prihlásiť
  • v pozvánke uviesť presný hrací systém turnaja
  • v termíne MSR, SLK a Slovenskej CC sa nemôže konať na Slovensku žiadny iný turnaj SFP
  • otvoriť registráciu:
   • najneskôr 14 dní pred konaním turnaja o 19:00
   • najneskôr 30 dní pred konaním CC a MSR o 19:00
 • nahlásiť rozhodcov s rozhodcovskou licenciou SFP alebo licenciou niektorého člena CEP / FIPJP
 • nahlásiť koordinátora SFP
 • nahlásiť jury (3 ľudia)
 • spolu s rozhodcom a delegátom skontrolovať pred turnajom, či sú dodržané pravidlá stanovené v tomto dokumente ( systém, časový limit, veľkosť ihrísk, počet postupujúcich a pod. )
 • spolu s koordinátorom, hlavným rozhodcom, členmi jury (ak sa nejedná o tie isté menované osoby) zhodnotiť zmenu hracieho systému za účelom jeho zatraktívnenia na základe vzniknutej situácie, za ktorú nezodpovedá organizátor a nemohol s ňou počítať v pozvánke:
  • nízkej účasti, ktorá vyplynie z rannej prezentácie tímov na turnaji,
  • nepredvídateľnej zmeny počasia v deň turnaja,
  • či inej nepredvídateľnej zmeny spôsobenej napríklad prenajímateľom ihrísk, areálu

V prípade porušenia pravidiel organizovania turnaja SFP je možné podať námietku členom SFP. Námietku rieši DK a postupuje podľa svojich interných pravidiel. Ak je možné vykonať nápravu počas turnaja, zasadne jury, ktorá sa bude snažiť rozhodnúť spravodlivo v prospech korektného odohrania turnaja.

dokumenty/pravidla-organizovania-turnaja-sfp.txt · Posledná úprava: 2023/02/08 15:03 od Juran Igor