Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dokumenty:pravidla-organizovania-turnaja-sfp

Pravidlá organizovania turnaja SFP

Herné varianty

 • trojice
 • dvojice
 • jednotlivci
 • turnaj v streľbe

Zloženie tímu sa nemôže počas turnaja meniť.

Rozmery ihriska

 • 12 m x 3 m minimálne rozmery pre turnaj SFP
 • 15 m x 4 m MSR

Zmena rozmeru ihrísk musí byť včas ohlásená predsedovi STK.

Časový limit

Zimné obodobie ( September - Marec )
Herný variant 2 nahodenia 1 nahodenie bez nahodenia
Jednotlivci 30 35 45
Dvojice 40 45 55
Trojice 50 55 65
všeobecne t - 5 min t t + 10 min
Letné obodobie ( Apríl - August )
Herný variant 2 nahodenia 1 nahodenie bez nahodenia
Jednotlivci 35 40 50
Dvojice 45 50 60
Trojice 55 60 70
všeobecne t - 5 min t t + 10 min

Ak v zápase, kde v jednom z tímov, hrá hrajúci rozhodca SFP a ide v rámci zápasu merať viac ako 2 krát na iné ihrisko, tento zápas bude mať po skončení limitu o jedno nahodenie viac ako bolo pôvodne stanovené.

V prípade rovnakého skóre po ukončení posledného nahodenia pri časovo limitovaných hrách budú tímy hrať ešte jedno nahodenie. Počas tohto extra nahodenia sa košón nemôže dostať mimo hry (nemôže byť vystrelený alebo inak vytlačený mimo hracej plochy). Ak košón opustí vymedzenú hraciu plochu, vráti sa späť na pôvodné miesto.

Za začiatok hry sa považuje prvé nahodenie košónu, bez ohľadu na platnosť nahodenia. Nasledujúce nahodenia sa považujú za začaté hneď, ako sa zastavila posledná guľa z predchádzajúceho nahodenia.

Systém

Turnaje sa organizujú prostredníctvom programu SPORT.

 • Švajčiar/swiss ( Výhry, Buchholz, Kumulovaný buchholz, Skóre ) V programe SPORT možnosť FBHN (Fine-Buchholznumber)
  • návod ako hrať SWISS+KO
  • návod ako hrať IBA SWISS
  • návod ako hrať SWISS+4KO
   • Pre turnaje Iba Swiss a Swiss + 4KO je treba vyhodnocovať turnaj podľa toho ako je uvedené na portal.sfp.sk pre daný turnaj. Organizátor si môže vybrať jednu z nasledujúcich možností:
    • Skóre/Standard
    • Buchholz/FBHN
 • Skupiny ( Výhry, Rozdiel Skóre, Vyššie skóre )
 • KO
  • Dvojité KO ( podľa programu SPORT s plným nasadením )
 • Turnaj ABCD
  • Jedná sa o turnaj, kde sa po prvých 2 kolách rozdelia tímy do 4 skupín a následne sa každá skupina dohráva systémom KO. V úvodných kolách nastupujú proti sebe tímy s rovnakým počtom výhier, ak je to možné.
Skupina 1.kolo 2.kolo
A výhra výhra
B výhra prehra
C prehra výhra
D prehra prehra

Nasadzovanie je povinné pre každý hrací systém, spôsob nasadzovania určuje klasifikačný poriadok.

B Turnaje

Boli zrušené na VZ SFP 2020. Nebudú sa evidovať, ich organizácia je na dobrovoľnej báze organizátora. Výsledky nie je nutné posielať.

Povinnosti organizátora

Organizátor je povinný:

 • zaslať mail s plnou pozvánkou predsedovi STK / správcovi portálu (portal@sfp.sk) najneskôr 2 týždne pred konaním turnaj, aby sa hráči mohli včas prihlásiť
  • v pozvánke uviesť presný hrací systém turnaja
  • v termíne MSR, SLK a Slovenskej CC sa nemôže konať na Slovensku žiadny iný turnaj SFP
  • otvoriť registráciu:
   • najneskôr 14 dní pred konaním turnaja o 19:00
   • najneskôr 30 dní pred konaním CC a MSR o 19:00
 • nahlásiť rozhodcov s rozhodcovskou licenciou SFP alebo licenciou niektorého člena CEP / FIPJP
 • nahlásiť koordinátora SFP
 • nahlásiť jury (3 ľudia)
 • spolu s rozhodcom a delegátom skontrolovať pred turnajom, či sú dodržané pravidlá stanovené v tomto dokumente ( systém, časový limit, veľkosť ihrísk, počet postupujúcich a pod. )
 • spolu s koordinátorom, hlavným rozhodcom, členmi jury (ak sa nejedná o tie isté menované osoby) zhodnotiť zmenu hracieho systému za účelom jeho zatraktívnenia na základe vzniknutej situácie, za ktorú nezodpovedá organizátor a nemohol s ňou počítať v pozvánke:
  • nízkej účasti, ktorá vyplynie z rannej prezentácie tímov na turnaji,
  • nepredvídateľnej zmeny počasia v deň turnaja,
  • či inej nepredvídateľnej zmeny spôsobenej napríklad prenajímateľom ihrísk, areálu

V prípade porušenia pravidiel organizovania turnaja SFP je možné podať námietku členom SFP. Námietku rieši DK a postupuje podľa svojich interných pravidiel. Ak je možné vykonať nápravu počas turnaja, zasadne jury, ktorá sa bude snažiť rozhodnúť spravodlivo v prospech korektného odohrania turnaja.

dokumenty/pravidla-organizovania-turnaja-sfp.txt · Posledná úprava: 2023/04/14 15:15 od Juran Igor