Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sfp:dokumenty:alkohol

Kontrola Alkoholu

SFP zavádza kontrolu na prítomnosť alkoholu na podujatiach MSR a SLK.

 • Povolený objem alkoholu v krvi hráča/hráčky je 0,5 ‰.
 • Hráč, ktorý sa odmietne podrobiť kontrole alebo hráč s vyšším objemom alkoholu v krvi nemôže pokračovať v zápase a sedí na lavičke.
  • Po 20 minútach bude kontrola zopakovaná.
  • Ak bude jeho objem alkoholu v krvi nižší alebo rovný 0,5 ‰, môže sa zapojiť do zápasu.
  • Ak bude jeho objem alkoholu v krvi vyšší ako 0,5 ‰, resp. opäť sa odmietne podrobiť kontrole, dostáva červenú kartu a je vylúčený zo zápasu.
 • V ďalšom zápase môže postihnutý hráč nastúpiť ak jeho objem alkoholu v krvi bude v súlade s povoleným objemom.
 • Na účel merania objemu alkoholu bude z rozpočtu SFP zakúpené testovacie zariadenie objemu alkoholu dychovou skúškou.
 • Test bude vykonávať rozhodca.
sfp/dokumenty/alkohol.txt · Posledná úprava: 2019/03/21 00:36 od Sobolic Marek