Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sfp:dokumenty

Schválené dokumenty SFP

Tu sa nachádzajú všetky platné dokumenty SFP.

Základné dokumenty

Medzi základné dokumenty SFP patria Stanovy, aktualizované pravidlá hry a kódex hráča

Hrací poriadok

Hrací poriadok definuje ako sa jednotlivé súťaže hrajú.

Hracie systémy

Majstrovské súťaže

Klasifikačný poriadok

Registračny poriadok

sfp/dokumenty.txt · Posledná úprava: 2014/09/04 17:20 od Sobolic Marek