Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sfp:dokumenty:kodex

Kódex hráča SFP

Počas všetkých zápasov sa od hráčov požaduje:

  • dodržiavať správne jednotné oblečenie dňa (platí pre MSR a ligu klubov)
  • zdržiavať sa hrubého alebo hanlivého slovného prejavu voči ostatným hráčom, oficiálnym predstaviteľom a divákom
  • prijímať bez diskusie rozhodnutia rozhodcu/-cov
  • zdržiavať sa nadmernej konzumácie alkoholu počas trvania súťaže
  • zabezpečiť, aby počas hry neboli na ihrisku žiadne nádoby, sklo a iné predmety (napr. puzdro na gule)
  • zdržiavať sa fajčenia na hracej ploche
  • hrať a riadiť sa podľa pravidiel hry, ktoré určila organizačná komisia a rozhodca/-covia dňa
  • zabezpečiť, aby podporovatelia a/alebo rodina alebo priatelia nevstupovali na hraciu plochu a tiež nepovoľovať vstup na ihrisko zvieratám (psom atď.) počas hrania.

Každý hráč, ktorý poruší Kódex správania sa hráčov, bude uznaný vinný z neprimeraného správania sa a môže byť potrestaný podľa príslušných ustanovení týchto pravidiel.

sfp/dokumenty/kodex.txt · Posledná úprava: 2015/04/15 14:10 od Sobolic Marek