Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019

Materiály k VZ 2019

Riadne VZ, sa uskutoční dňa 2020-02-15 od 11:30 v reštaurácii MariKiri.

Wifi: maria1898

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa niektoré správy 2019 nebudú čítať.

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 1. Zriadenie mandátovej komisie pre overenie účasti delegátov
 2. Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ
 3. Schválenie programu riadneho VZ
 4. ROK 2019
  1. Správa prezidenta SFP / Ševček
  2. Správa o hospodárení SFP / Ševček, Macko, Sobolič
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, CTM, RegK, DK )
  4. Správa zo zasadania CEP 2019 / Fernandez
  5. Správa kontrolóra / Macko
  6. Správa k účtovnej uzávierke / Ševček, Macko
 5. ROK 2020
  1. Návrhy z komisií
  2. Organizácia MSR 2020
  3. Plány CTM 2020
  4. Návrh rozpočtu 2020
 6. Iné
  1. Správy coachov
  2. LA BOULE MODRA
  3. Centrope Cup
 7. Ukončenie riadneho VZ

Delegáti SFP

Funkcia/Klub Meno Delegačný list Počet hlasov
CAP 2
CASSOVIA 2
GULIVER 2
HARMONY 1
HOHENLOHE 2
JEWEL 2
KPPS 2
KLAP 2
LABELLE 1
LABOULE 2
MOPED 2
NOVOKER 2
PAF 2
PREMIER 1
PRÁSK 2
SLOPAK 2
SPIDERS 2
ŠÍRAVA 2
TURIEC 1
ŽILPEK 2
Tréneri SFP -žiadny zástupca- 1
Rozhodcovia SFP -žiadny zástupca- 1
50 < Hráči SFP -žiadny zástupca- 1
Zvolený zástupca CTM LAZAROVÁ JANA ÁNO 1
Predseda mandátovej komisie ( Marek Sobolič ) vyzbieral delegačné listy od prítomných delegátov, VZ SFP bolo uznášania schopné, celkový počet platných hlasov bol 32. Okrem delegátov SFP bol prítomný kontrolór SFP a členovia ostatných komisií.

ROK 2019

Správa prezidenta SFP / Ševček

Správa o hospodárení SFP / Ševček, Macko, Sobolič

 • Správa bude poslaná alebo prečítaná priamo na VZ SFP
 • Prehľad výdavkov bol poslaný klubom spolu s pozvánkou na VZ

Správy z komisií

ŠTK / Sobolič

ROZHODCOVIA / Štrba

TMK / Fernandez, Štrba

MARKETING / Fernandez

 • Informácie budú pravdepodobne podané ústnou formou na VZ SFP
Správa bola prezentované ústne počas VZ SFP.

CTM / Lazarová

RegK / Juran

DK / Motáčková

Správa zo zasadania CEP 2019 / Fernandez

Správa kontrolóra / Macko

 • Správa bude dostupná po ukončení roku 2019 alebo prečítaná priamo na VZ SFP
Správa bola prezentovaná ústne počas VZ SFP.

Správa k účtovnej uzávierke / Ševček, Macko

Správa nebola prezentovaná ústne počas VZ SFP.

ROK 2020

STK

Pre nedostatok podnetov sa komisia STK počas roku 2019 nestretla. Podnet klubu SLOPAK bol posunutý na hlasovanie vrámci VZ SFP.

SLOPAK

V aktuálnych pravidlách organizovania turnaja SFP je veta:

 • Pre turnaje Swiss bez KO a Swiss + 4KO je treba vyhodnocovať turnaj na základe:
  1. výhier
  2. skóre
 • V programe SPORT možnosť Standard (only match points)

Navrhujeme, aby sa organizátor turnaja mohol rozhodnúť o tom, ako bude vyhodnocovať systém SWISS a dostal možnosť stanoviť pravidlá pre určovanie poradia následovne:

 • SWISS - výhra - bucholz - kumulovaný bucholz - skóre
 • SWISS - výhra - skóre
Hlasovanie: MOŽNOSŤ VYHODNOCOVANIA PRE SWISS; ZA: 22, PROTI: 2, ZDRŽAL SA: 8

Organizácia MSR 2020

Termíny

Majstrovstvá Organizátor Termín Spôsob
MSR 3×3 PAF 2020-04-25 jediný kandidát
MSR 2×2 MIX SLOPAK 2020-05-16 vylosovaný kandidát ( záujem aj PAF )
MSR 1×1 PRASK 2020-07-04 vylosovaný kandidát
MSR 55+ NOVOKER 2020-07-11 vylosovaný kandidát ( záujem aj PAF )
MSR v pétanque streľbe CAP 2020-09-01 jediný kandidát
Kluby zobrali rozdelenie organizátorov na vedomie.

Plány CTM 2020

Kluby zobrali plány CTM na vedomie.

Bol zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ.

SFP preplatí odmenu pre koordinátora a rozhodcov. Hlasovanie: ZA: 30, PROTI: 2, ZDRŽAL SA: 0
Zvýšenie príspevku na opravu národného guľodromu. Hlasovanie: ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0
Hlasovanie: CELKOVÝ NÁVRH ROZPOČTU; ZA: 29, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2

Iné

Správy coachov

LA BOULE MODRA

 • Formálne prijatie kvôli zmene organizácie
Hlasovanie: ZA: 25, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 6

Centrope Cup

 • Diskusia ohľadom organizácie turnaja 2020.
PSFP navrhne možnosti, ktoré sa neskôr vyhodnotia.

Ukončenie riadneho VZ

VZ SFP 2019 skončilo dňa 2020-02-15 o 15:00.

Zapísal: Sobolič Marek
organy/vz/2019.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 12:10 od Sobolic Marek