Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019:sprava-regk

Správa Registračnej a prestupovej komisie SFP 2019

Ku koncu roku 2019 bolo v SFP registrovaných 295 hráčov, v priebehu roku bolo zaregistrovaných 38 nových a staronových hráčov.

Najviac nových hráčov bolo zaregistrovaných v klube ŽILPEK najmä vďaka Miroslavovi Ritomskému a jeho obetavej práci s mládežou.

Do novej sezóny 2020 kluby prihlásili 288 hráčov, z tohto počtu je 16 nových hráčov.

V roku 2019 sme mali registrovaných 16 rozhodcov, z čoho bolo 8 rozhodcov, ktorí mali rozhodcovskú licenciu už v minulosti a 8 nových rozhodcov, ktorí v roku 2019 zložili rozhodcovské skúšky po prvý krát. Potešujúcim faktom je, že z nových rozhodcov sú traja rozhodcovia z východného Slovenska, čím je dosiahnuté lepšie pokrytie v rámci krajiny.

V roku 2019 sme registrovali 7 koordinátorov (bývalých delegátov), rovnako ako v roku 2018. Dvaja koordinátori, ktorí ukončili túto činnosť boli nahradení dvomi novými koordinátormi.

Na konci roku 2019 boli do SFP prijaté dva nové kluby:

 • Harmony Petang Klub
 • La Belle Boule

Celkový počet klubov registrovaných v SFP je v súčasnosti 20.

V prestupovom období od 1.9.2019 do 30.11.2019 boli doručené nasledujúce žiadosti o prestup:

 • Igor Juran prestupuje z klubu La Boule Modra do klubu MOPED
 • Ivan Kadlečík prestupuje z klubu JEWEL do klubu HOHENLOHE
 • Vladimír Bačé prestupuje z klubu ŽILPEK do klubu PKM Turiec
 • Filip Bačé prestupuje z klubu ŽILPEK do klubu PKM Turiec
 • Gréta Piršelová prestupuje z klubu ŽILPEK do klubu PKM Turiec
 • Milan Škorupa prestupuje z klubu HOHENLOHE do klubu Guliver

Prestupy do novovzniknutých klubov:

 • Richard Královič prestupuje z klubu La Boule Modra do klubu Harmony Petang Klub
 • Roman Rakoncza prestupuje z klubu La Boule Modra do klubu Harmony Petang Klub
 • Michal Dzúrik prestupuje z klubu La Boule Modra do klubu Harmony Petang Klub
 • Peter Meliš prestupuje z klubu La Boule Modra do klubu Harmony Petang Klub
 • Julien Baumgartner prestupuje z klubu La Boule Modra do klubu La Belle Boule
 • Sven Paillard prestupuje z klubu La Boule Modra do klubu La Belle Boule

Na záver by som chcel ešte požiadať všetkých funkcionárov klubov, ktorí platia prevodom poplatky na účet SFP, aby si preverili číslo účtu. V minulosti používaný účet SFP (starý účet) je teraz využívaný ako transparentný účet (napríklad pre príspevky 2% z daní). Ročné poplatky klubov a poplatky za registrácie je potrebné uhrádzať na “nový” účet SK8883300000002201576566, ktorý je tiež vedený vo FIO banke.

Taktiež by som chcel požiadať aby ste vždy vyplnili informáciu pre prijímateľa aby sme mohli ľahko identifikovať odosielateľa. Pretože z informácie “V klube bude v sezóne 2020 registrovaných xx hráčov a y rozhodcov. Spolu je potrebné uhradiť xyz EUR” je trochu problematické zistiť odosielateľa.

Vypracoval: Igor Juran
organy/vz/2019/sprava-regk.txt · Posledná úprava: 2020/01/17 13:06 od Sobolic Marek