Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019:sprava-ctm

Správa o činnosti CTM 2019

Úvod

Nové Centrum talentovanej mládeže (CTM) začalo svoje aktivity vo februári, po zvolení nového prezídia a rozdelení komisií medzi členov prezídia. Do jeho pôsobnosti patria všetky hráčky a hráči do veku 23 rokov (U23), ktorí sa delia do nasledovných kategórií a pre r. 2019 podľa týchto ročníkov narodenia:

Kategória Vek Rok narodenia
espoirs 18 – 23 2001 - 1997
junior 16 - 17 2002 - 2003
kadet 13 - 15 2004 - 2006
minim 10 - 12 2007 - 2009
benjamin 9 a menej 2010+

Licencovaní ESPOIR 2019

 • CAP: Šebeňa Patrik, Šebeňová Alexandra, Volárik Michal,
 • HOHENLOHE: Gemainerová Kristína,
 • KPPS: Meluš Matej, Melušová Margaréta, Vargová Daniela,
 • MOPED: Gloznek Oskar, Mach Juraj,
 • Novoker: Štolc Tomáš,
 • PAF: Karcolová Klára, Lončík Maximilián,
 • Spiders: Štrba Marek,
 • Žilpek: Bellová Simona, Sekanina Jerguš.

SPOLU 15

Licencovaní v kategóriách JUNIOR/KADET/MINIM/BENJAMÍN 2019

 • JUNIOR: Bačé Vladimír (Žilpek), Dzurusová Emma (Cassovia), Horniak Jakub (Cassovia), Jirkovský Maroš (Žilpek), Kelemen Kristián (Novoker), Krajčovič Matej (CAP), Méry Kristián (SLOPAK), Piršelová Gréta (Žilpek), Valčo Marek (Žilpek) – spolu 9;
 • KADET: Baláž Darius (Žilpek), Blahušiaková Michaela(Žilpek), Gábor Jozef (Žilpek), Kováč Richard (Žilpek), Krištof Patrik (Turiec), Lacková Andrea (Žilpek), Miezga Filip (PRÁSK),Pongrácová Emma (PRÁSK), Sýkora Matúš (KPPS), Šebeňová Daniela (KLAP), Šebeňová Hana (KLAP) – spolu 11;
 • MINIM: Bačé Filip (Žilpek), Gábor Tomáš (Žilpek), Kováč Santiago (Žilpek), Lacko Radoslav (Žilpek), Mortreux Olivier (SLOPAK), Ryška Daniel ml. (MOPED), Štrkáč Ladislav (Žilpek), Šúryová Johanka (KPPS) – spolu 8;
 • BENJAMÍN: Fedorová Karolína (Žilpek), Jelenčiak Matúš (Turiec), Murgoš Juraj (Žilpek), Pompa Miroslav (Žilpek), Pompová Lýdia (Žilpek) – spolu 5.

SPOLU 33

V apríli CTM vydalo a zverejnilo na svojich stránkach dokumenty Smernica CTM a Súhlas so zaradením do CTM a povinné aktivity na r. 2019 ako podmienku pre možnosť hráča/hráčky byť zaradený/-á do CTM v roku 2020. Ich náročnosť závisela od hráčskej kategórie. Taktiež zverejnilo svoj tím CTM pre r. 2019 v zložení:

 • predsedkyňa CTM: Jana Lazarová,
 • externí spolupracovníci: Andrea Fratričová, Juraj Adler, Kristína Gemainerová, Miroslav Ritomský.

Súhlas so zaradením do CTM v r. 2019 podpísali a odovzdali predsedkyni CTM nasledovní: Gemainerová, Šebeňová, Vargová; Šebeňa, Štrba, Volárik, Krajčovič, čím splnili podmienku na zaradenie do reprezentačných tímov 2019.

Pre r. 2019 zriadilo CTM tri regionálne CTM:

 • Bratislava a okolie – zodpovedná osoba: Jana Lazarová
 • Sever – zodpovedná osoba: Miroslav Ritomský,
 • Lučenec – zodpovedná osoba: Milan Vojtek.

Plány CTM pre r. 2019

 • podpora a rozvoj licencovaných hráčov/hráčiek U23,
 • rozšírenie základne hráčov/hráčiek do 18 rokov o minimálne 10 nových licencovaných hráčov/hráčiek do 30. 9. 2019 (termín podania novej žiadosti na MŠ SR).

CTM požiadalo všetky kluby o súčinnosť pri rozširovaní základne o hráčov/hráčky do 23 r.

Aktivity

CTM Bratislava

26. 4. začali oficiálne tréningy na guľodrome pod vedením Jany Lazarovej. Konali sa odvtedy každý piatok (ak nepršalo), aj cez letné školské prázdniny, v čase od 16 do 18 hod. Všetci U23 mali na nich vstup zadarmo. Tréningy boli zároveň náborom nových hráčov, so zameraním na kategórie U17. Na podporu tohto náboru dalo CTM BA vyrobiť roll-up banner, ktorý bol prezentovaný počas tréningov a prípadne na iných podujatiach, kde sa mohli vyskytnúť nádejní U17, ktorých by banner „nalákal“ na tréningy. Tréningov sa zúčastnili: Oliviér Clavel (6 r.), Olivier Mortreaux (11), Philippe Fernander (10), Carmen Fernandez (6), Naďka Ufnár (8), Teo Trávniček (11), Matej Krajčovič (17), Riško (7) + Samko (9) + Daniel (12) Jursoví, Vincent (5), sestry Tereza & Emka, 2 neznámi chlapci (14), Miška (11) a ďalších niekoľko okoloidúcich detí. Tréningy boli ukončené k 30. 9.

CTM BA usporiadalo nasledovné akcie

 • 5. 7. – turnaj mix dvojíc JUNIOR + SENIOR/ESPOIRS, Národný guľodrom; účasť: 14 tímov; víťazi: Miezga Filip & Lančarič Dušan; usporiadatelia: Jana Lazarová a Marek Štrba;
 • 13. 7. – v spolupráci so zástupcom MČ Dúbravka pre šport, Radoslavom Šatkom – turnaj ľubovoľných trojíc Dúbravské petangové popoludnie, areál HOBA, Harmincova ul.; účasť: 8 tímov, v nich 4 juniori (6, 6, 7,5 a 7,5 r.); za účasti viceprimátor mesta Juraja Káčera a starostu Dúbravky p. Zaťoviča; za CTM akciu zabezpečili: Jana Lazarová, Peter Fratrič a Norbert Zicho;
 • 26. 8. turnaj trojíc CAMP SLOVAKIA 2019, kaštieľ Kočovce; víťazi: Šebeňa, Štrba, Volárik; usporiadateľky: Jana Lazarová a Andrea Fratričová;
 • CAMP SLOVAKIA – tréningový kemp pre U23; tréneri z Francúzska: Francois Grange + Jordan Carreau; účasť: Anglicko (7 juniorov), Belgicko (6 juniorov), ČR (6 juniorov), Rakúsko (3 juniori), SR (11 juniorov) = 5 krajín Európy (1. krát sme mali výpravu z Belgicka).

CTM BA sa zúčastnilo nasledovných akcií

 • 26. 3. – WANNADO (prezentácia športov pre deti za účelom náboru nových členov); pétanque si vyskúšalo 25 detí; 2 x sme dostali priestor na prezentáciu na pódiu; akciu zabezpečili: Jana Lazarová a Norbert Zicho.

CTM BA nadviazalo nasledovné dôležité kontakty

 • 26. 7. - stretnutie s viceprimátorom BA, Jurajom Káčerom; kontakty na regionálne združenie starostov, Centrá voľného času (deti + mládež; zoznam, kontakty);
 • 13. 7. v rámci akcie v Dúbravke – so starostom MČ Dúbravka, Martinom Zaťovičom.

CTM Sever

Správa o činnosti CTM Sever je v samostatnej prílohe tejto Správy o činnosti.

CTM Lučenec

CTM s poľutovaním konštatuje, že sa nepodarilo spustiť spoluprácu s regionálnym CTM Lučenec, s ktorým plánovalo 2-dňový letný tréningový tábor za účasti „družobného“ klubu Lučenca – klubu Sárvár, Maďarsko.

CTM sa v zimnom období zúčastnilo na nasledovných akciách

 • 16. 11. ŠPORTFESTIVAL 2019 v Trenčíne – akciu zabezpečili: Ján Macko, Lukáš Tomka, Janette Méry, Kristián Méry, Gréta Piršelová; účastníci: verejnosť; zameranie: nábor hráčov najmä v kategórii U17;
 • 7. 12. halový juniorský turnaj v Brne-Slatine, organizátor: Jakub Cimala; účastníci za SR: Gréta Piršelová + Kristián Kelemen + Kristián Méry a Matej Krajčovič; šéfka výpravy: Jana Lazarová; turnaju sa zúčastnilo celkovo 8 tímov (6 čisto českých, 1 mix ČR/SR, 1 slovenský).

Reprezentácie

V júli schválilo pSFP na odporúčanie CTM národné reprezentačné tímy espoirs 2019 v nasledovných zloženiach: ženy: Kristína Gemainerová (HOHENLOHE), Alexandra Šebeňová (CAP), Daniela Vargová (KPPS); coach: Fratričová Andrea (HOHENLOHE); muži: Patrik Šebeňa (CAP), Marek Štrba (Spiders), Michal Volárik (CAP); coach: Juraj Adler (PRASK). Tímy sa zúčastnili ME espoirs ž/m v St Pierre les-Elbeuf, Francúzsko, v termíne 3.-6- 10. Správy reprezentačných koučov sú samostatnými prílohami tejto Správy o činnosti.

CTM s poľutovaním konštatuje, že napriek tomu, že v kategórii U17 je licencovaných spolu 33 hráčov, nemáme dosť takých hráčov, ktorí by spĺňali parametre reprezentanta a mohli tak byť zaradení do reprezentačného výberu pre MS juniorov 2019 v termíne 18.-23. 11. v Kambodži. V kategórii U17 nevieme zostaviť dokonca ani tím na rôzne zahraničné turnaje, na ktoré prišli pozvánky (Annecy/FR, Valence/FR, Belgicko). Jediný aktívny junior je Matej Krajčovič, ktorý je aj ako jediný junior členom CTM 2019. CTM mu opakovane gratuluje k víťazstvu v prestížnom juniorskom turnaji jednotlivcov v poľskom Zywci v júli.

Uznania

CTM vyjadruje špeciálne uznanie Kristíne Gemainerovej za výkon na ME espoirs žien v streľbe za priamy postup do top 4, čo je historický medzník a zároveň za nový slovenský strelecký rekord (27 b.) v kategórii všetkých U23, ako aj v ženských výsledkoch v streľbe.

CTM vyjadruje špeciálne uznanie a obdiv práci Miroslava Ritomského (klub SLOPAK), s podporou klubu ŽILPEK, ktorý sa venuje deťom a mládeži zo sociálne znevýhodnených rodín, organizuje pre nich pravidelné tréningy, dal mnohých z nich licencovať, vozí ich na turnaje v kalendári SFP, čím hráči/hráčky splnili podmienku odohratia min. 3 turnajov ročne, a teda podmienku na získanie príspevku z peňazí od Ministerstva športu/rozpočtu SFP 2020. Aj na CAMP SLOVAKIA priviedol 3 takéto deti. Vďaka jeho neúnavnému úsiliu sa podarilo splniť plán rozšírenia základne hráčov/hráčiek do 18 rokov o minimálne 10 nových licencovaných hráčov/hráčiek do 30. 9. 2019. V tomto roku dal licencovať 14 nových hráčov!!!

CTM ďakuje obom reprezentáciám espoirs za vzornú reprezentáciu.

CTM ďakuje koučom výprav espoirs – Jurajovi Adlerovi a Andrei Fratričovej za obetavú prácu.

CTM ďakuje všetkým svojim spolupracovníkom.

Financie

V októbrovom zápise pSFP CTM odporúčalo regionálnym centrám CTM, aby mesiac október využili na vyúčtovanie oprávnených nákladov v súlade so schválenými smernicami a rozpočtom SFP (CTM/SFP poskytla na to potrebné formuláre a zoznam oprávnených nákladov).

CTM tiež odporúčalo klubom, ktoré si chceli nárokovať na finančný príspevok na hráčov U23 z peňazí od Ministerstva športu/z rozpočtu SFP, aby si dali na poriadok všetky náležitosti, ktoré sú podmienkou čerpania týchto príspevkov.

Iné

Na základe výzvy hlavného kontrolóra SFP, Jána Macka, CTM upozornila kluby, ktoré majú členov CTM (HOHENLOHE, CAP, KPPS), že v zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu. Povinnosť sa týka len športovcov zaradených do CTM a reprezentantov SR. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky športovca, ustanovil všeobecne záväzný právny predpis - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 51/2016 Z.z. z 21. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca.

CTM s radosťou konštatuje, že aktivity CTM boli zachytené aj v médiách – konkrétne Novinách Detskej Univerzity Komenského (17. ročník) – autor článku: Daniel Jursa (11 r.) a v Dúbravských novinách, č. 09/2019 – autorka článku: Lucia Marcinátová.

Jana Lazarová
predsedkyňa CTM SFP
organy/vz/2019/sprava-ctm.txt · Posledná úprava: 2020/01/04 19:16 od Sobolic Marek