Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019:sprava-ctm-sever

Správa CTM Sever

Zhodnotenie činnosti a výsledky CTM Sever

Už v šk.r. 2017/2018 sme začali úzko spolupracovať s viacerými školami. Podarilo sa nám dostať na hodiny telesnej výchovy, kde sme mali možnosť žiakov oboznámiť s petangom a takouto formou robiť nábor na petang. V šk. r. 2018/19 sme na základe predchádzajúcich skúseností, oslovili ZŠ H. Zelinovej vo Vrútkach, ktorá nám poskytla vynikajúce podmienky na tréningy a to v telocvični ako aj mimo nej.

Žiaľ ako to týmto šk. rokom začalo, nepokračovalo to ďalej z dôvodu generálnej opravy (GO) telocvične. Z toho dôvodu sme sa zamerali na prípravku a to 2 triedy MŠ pri Evanjelickej škole v Martine s ktorými doteraz pracujeme. Okrem toho sme hľadali možnosti na ďalších školách, z ktorých sme mali možnosť vytvoriť základ pre novovzniknuté CTM Sever.

Tréningy CTM Sever boli prevažne vykonávané na turčianskom guľodróme (TG) v priestoroch SIM v Martine – Priekope a v priestoroch časti Martina na Bambuskách. Trénovať na guľodróme sa začalo sporadicky od apríla – ako dovoľovali povetrnostné podmienky. V máji sa nám podarilo v spolupráci s Odborom soc. vecí MÚ Martin, zabezpečiť tréningy v budove Komunitného centra na Bambuskách, kde sme trénovali s interiérovými guľami. Výberom prešlo niečo cez 50 detí. Cca po mesačnej príprave, bolo 22 deťom umožnené navštevovať tréningy priamo na TG, kde sme pre nich pravidelne 3 - 4 x do týždňa zabezpečovali dopravu. Za účinnej spolupráci petangového klubu Žilpek, sme na základe spoločného projektu získali finančné prostriedky na tréningové gule a najmä na dopravu.

Z uvedeného počtu sa začalo pravidelných turnajov zúčastňovať 12 hráčov, ktorí sa pridali k ďalším 8 skúsenejším hráčom z predchádzajúceho obdobia. Celkovo máme v r. 2019 v CTM Sever v kategórii:

 • Espoir 4 hráčov
 • Junior 4 hráčov
 • Kadet 6 hráčov
 • Minim 5 hráčov
 • Benjamin 5 hráčov

V r. 2019 sme sa zúčastnili 16 bodovaných turnajov. Z toho aj jedného domáceho turnaja 20.7. (v spolupráci z turč. klubmi PAF a PKM Turiec), ktorý sme zorganizovali ako MIX senior/junior za účasti 18 dvojíc.

Camp Slovakia sa v tomto roku z našej CTM, zúčastnili 4 hráči

Tohto času spolupracujeme s Evanjelickou ZŠ, Špeciálnou ZŠ na ul. Mudroňa, CVČ Junior a MÚ Vrútky a jeho komunitným centrom.

Vízie a plány CTM Sever na r. 2020

 • Udržať a stabilizovať stav členskej základne
 • Našim cieľom v r. 2020 je v prvej rade nadviazať na dobrú spoluprácu so ZŠ H. Zelinovej, ktorá bola prerušená z dôvodu GO telocvične
 • Cez projekty zabezpečiť finančné prostriedky na aktívnu činnosť pre všetkých záujemcov o výkonnostný petang
 • Naďalej sa venovať propagácii a masovému rozvoju petangu v ŽSK
 • V závislosti od počasia, čo najskôr pokračovať v tréningoch na turčianskom guľodróme
 • V predstihu si pripraviť podmienky na oslovenie škôl v budúcom šk.roku
 • Láka nás juniorská reprezentácia. Mohli by sme v r. 2020 posilniť juniorsky reprezentačný výber o 1 – 2 našich hráčov.
Miroslav Ritomský
organy/vz/2019/sprava-ctm-sever.txt · Posledná úprava: 2020/01/04 18:54 od Sobolic Marek