Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019:sprava-rozhodcovia

Správa komisie rozhodcov 2019

  • Komisiu od valného zhromaždenia (2019-01-19) vedie Marek Štrba (SPIDERS)
  • 2019-04-06 sa konal seminár rozhodcov, kde sa prebrali sporné témy, dohodol sa postup pre nadchádzajúcu sezónu a prebehlo preskúšanie aktívnych rozhodcov a kandidátov na rozhodcov. Semináru sa zúčastnilo 20 ľudí.
  • V roku 2019 mala federácia 16 licencovaných rozhodcov z toho 8 nových
  • Počas sezóny došlo len k jednej vážnej konfliktnej situácií a to 2019-04-27 na turnaji Slovak Open. Priamo na turnaji boli udelené dve červené karty spolu s vylúčeniami z turnaju. Potrestanými boli Kelemen Jozef a Vojtek Milan, obaja z klubu Novoker. Vecou sa ďalej zaoberala disciplinárna komisia.
  • Počas roka bolo viacero neoficiálnych sťažností na odbornosť a všeobecné vystupovanie rozhodcov. Komisia ich berie na vedomie a budú adresované na najbližšom seminári.
  • Najbližší seminár sa bude konať v marci alebo apríli 2020. Tento seminár bude možnosťou nechať sa preskúšať a stať sa rozhodcom pre nových záujemcov. Preskúšaní budú aj terajší rozhodcovia, najmä z praktickej časti. Bližšie informácie budú včas poskytnuté. Komisia by rada požiadala všetky kluby, ktoré plánujú organizovať turnaje v roku 2020 k tomu aby vyslali aspoň jedného svojho zástupcu, ktorý by bol ochotný stať sa rozhodcom, čím by pomohli odbremeniť ostatných rozhodcov.
Štrba Marek
organy/vz/2019/sprava-rozhodcovia.txt · Posledná úprava: 2020/01/02 16:21 od Sobolic Marek