Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019:sprava-dk

Správa o činnosti disciplinárnej komisie SFP za rok 2019

Disciplinárna komisia (DK) v roku 2019 riešila 1 podnet a to klubu Spiders Pezinok podaný na hráčov Milana Vojteka a Jozefa Kelemena za nešportové správanie.

Komisia zasadla 2019-05-19, vypočula svedkov incidentu a oboznámila sa s písomnými vyjadreniami.

Komisia podnet vyhodnotila ako dôvodný a hráčom udelila trest pozastavenia licencie na dobu 6 mesiacov s podmienečným odkladom do 2019-11-20. Hráči trest prijali. Odôvodnenie rozhodnutia je uvedené v zápisnici.

Iné priestupky v roku 2019 DK neriešila.

JUDr. Zuzana Motáčková
organy/vz/2019/sprava-dk.txt · Posledná úprava: 2020/01/02 16:16 od Sobolic Marek