Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-apr-2015

Zápis z prezídia SFP - apríl 2015

Prítomní: Gažo, Fratričová, Sobolič, Tomanová
 1. Na základe materiálu z bratislavského magistrátu, bolo potrebne získať povolenie, resp. súhlas z mestskej časti Petržalka. Stanovisko bolo zamietavé s tým, že mestská časť Petržalka chce daný pozemok pod svoju správu. Bola možnosť, že o užívateľovi rozhodne Bratislavsky magistrát, ale podľa najnovších informácii z 2015-04-15 je nutné rokovať z primátorom Petržalky osobne. Stretnutia sa zúčastní David Mortreaux. O ďalšom vývoji kauzy Národný guľodrom Vás budeme informovať.
 2. Do nového ročníka SFP 2015 sa prihlásilo 12 klubov, všetky poplatky boli uhradené na účet SFP.
 3. Na EuroCupe 2015 bude reprezentovať SFP klub La Boule Modra.
 4. Žiadame kluby Jewel, Novoker a Spiders, aby na adresu prezidium@sfp.sk poslali číslo klubového účtu, aby bolo možné uhradiť príspevky za organizáciu SLK 2014. Podľa prepočtu dostane klub 76,596 EUR za každý deň organizovania SLK.
 5. Na zasadnutí TMK prebehlo hlasovanie na post trénera juniorskej reprezentácie, TMK odporúča pSFP Janu Lazarovú na tento post. Prezídium kandidatúru odsúhlasilo.
 6. Prezídium rozhodlo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie SFP, ktorého programom je prepracovaný návrh rozpočtu (bol rozposlaný prezidentom klubov) a výstupu z komisie STK.
 7. Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2015-05-05
Zapísal: Marek Sobolič

Mimoriadne VZ - apríl 2015

Pravidlá hlasovania:

 • Hlasovanie sa uskutoční elektronicky prostredníctvom e-mailu.
 • Za celkový počet účastníkov mimoriadneho VZ SFP bude považovaný počet platne hlasujúcich členských klubov.
 • V prípade žiadnej odpovede bude takýto klub považovaný za neprítomný.
 • Na uznanie platnosti hlasovania je potrebná platná odpoveď minimálne polovičného počtu členských klubov.
 • Hlasovanie je potrebné vykonať najneskôr do 2015-05-04 vrátane na mailovú adresu:

Hlasujúci štatutárni zástupcovia členských klubov môžu hlasovať za tieto možnosti:

 1. Ste za to, aby bol prijatý prepracovaný rozpočet na sezónu 2015? (bol rozposlaný prezidentom klubov)
  • Som za
  • Som proti
  • Zdržiavam sa hlasovania
 2. Ste za to, aby sa od roku 2015 MSR hrali nový systémom?
  • Som za
  • Som proti
  • Zdržiavam sa hlasovania
 3. Ste za to, aby sa od roku 2015 prijal a aplikoval nový Klasifikačný poriadok SFP spolu s B-rebríčkom SFP?
  • Som za
  • Som proti
  • Zdržiavam sa hlasovania
 4. Ste za to, aby sa od roku 2015 organizovali všetky turnaj SFP jednotným systémom, tzn. jednotná stránka pre prihlasovanie a program na organizáciu turnaja ?
  • Som za
  • Som proti
  • Zdržiavam sa hlasovania
 5. Ste za to, aby sa od roku 2015 používal nové Pravidlá organizovania turnaja SFP ?
  • Som za
  • Som proti
  • Zdržiavam sa hlasovania
organy/psfp/prezidium-apr-2015.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek