Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:stk:stk-apr-2015

Stretnutie STK - apríl 2015

plánovane stretnutie STK sa uskutočnilo dňa 2015-04-09 od 17:30 v hostinci u Deda.

Prítomní: 
 Ševček - CAP
 Fratrič P. - HOHENLOHE
 Stano M. - JEWEL
 GAJDOŠOVÁ - KLAP
 Guštafík - MOPED
 Tomko - ŠÍRAVA
 Šedivý L. - SLOPAK
 Sobolič Ma. - SPIDERS

Témy

Systém MSR 2015+

Dokument bol prerokovaný, opätovne vysvetlený. Prebrali sa klady a zápory súčasného ako aj nového systému, hľadalo sa riešenie ako zmeniť súčasný systém na skupiny, žiaľ bezvýsledne.

STK odporúča pSFP, aby dokument zaradila do pripravovaného mVZ.

Bodovanie turnajov / ligy

Bol prerokovaný Klasifikačný poriadok, zmeny boli zapracované.

 • dodatočne rebríčky pre motiváciu jednotlivých kategórii hráčov

Bol vytvorený B rebríček SFP na novom portáli SFP. Budú vytvorené rebríčky daných kategórii ( juniori, espoirs, muži, ženi, veteráni ) z aktuálneho rebríčka.

STK odporúča pSFP, aby upravený dokument zaradila do pripravovaného mVZ. STK ďalej odporúča otvoriť registráciu pre SLK do 2015-04-30, najmä kvôli zmene bodovania SLK.

Spôsob organizovania turnajov

 • zavedenie jednotného systému pre správu turnajov ( D. Mortreaux - Slopak/Prezident SFP + M. Sobolič - Spiders)

STK žiada vytvorenie manuálu pre prácu s programom, rovnako aj pre portál SFP. Malo by sa uskutočniť ešte jedno školenie ohľadom vedenia turnaja programom, ktorý SFP zakúpila. Zmeny v dokumente pre swiss boli zapracované, bol vytvorený podobný dokument aj pre organizáciu turnajov systémom skupín.

STK odporúča pSFP zaradiť dané body spolu so zmenenými dokumentami do pripravovaného mVZ.
  • povoliť organizáciu turnajov podľa skupín ( muži, ženy, juniori, espoirs, veteráni )
  • zaviesť kontrolu týchto parametrov pred turnajom hlavným rozhodcom a organizátorom

STK prerokovala minimá pre bodované turnaje, následne boli zapracované do finálnej podoby ako Pravidlá organizovania turnaja SFP.

STK odporúča pSFP, aby dokument zaradila do pripravovaného mVZ.

SLK

 • bodovanie ligy ako nová motivacia

STK prebrala bodovanie vrámci dokumentu Klasifikačný poriadok SFP, odporúča otvoriť registráciu do 2015-04-30.

 • vytvorenie jednotných formulárov pre vedenie ligy ( M. Vojtek - Lučenec )

STK poverila predsedu vypracovaním jednotných formulárov do začiatku regionálnych kôl.

Zjednodušenie pravidiel a dokumentov SFP

 • zredukovať počet dokumentov na minimum, mať napr. 4-6 hlavných dokumentov, ktoré sa budú aktualizovať ( M. Sobolič - Spiders )
Vaše pripomienky k správe STK posielajte na adresu stk@sfp.sk do nedele 2015-04-19. Následne budú body ( vyznačené zelenou ) zaradené do mVZ.
organy/stk/stk-apr-2015.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:18 od Sobolic Marek