Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2022:program

Materiály k VZ 2022

Riadne VZ sa uskutoční dňa 2023-02-04 od 10:30.

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa niektoré správy 2022 nebudú čítať.

Delegačný list 2022

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 • Termín: 2023-02-04 od 10:30
 • Miesto: hybridné, osobne na Galvaniho 17/C, Bratislava, online Cisco Webex (delegáti môžu byť prítomní online alebo osobne, podľa vlastného výberu)

- Zriadenie mandátovej komisie pre overenie účasti delegátov

 1. Návrh na zmenu alebo doplnenie programu VZ
 2. Schválenie programu riadneho VZ
 3. ROK 2022
  1. Správa prezidenta SFP / Šúry
  2. Správa o hospodárení SFP / Šúry, Macko
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, CTM, RegK, DK )
  4. Správa kontrolóra / Macko
  5. Správa k účtovnej uzávierke / Šúry, Macko
 4. ROK 2023
  1. Návrhy z komisií
  2. Organizácia MSR 2023
  3. Návrh rozpočtu 2023
 5. Doplňujúce voľby do prezídia SFP
  1. Zriadenie volebnej komisie
  2. Doplňujúce voľby člena prezídia SFP. V doplňujúcich voľbách za člena prezídia SFP kandidujú Janette Méry (navrhol klub Novoker a klub Blesk) a Alexandra Šebeňová (navrhol klub CAP).
 6. Návrh na prijatie nového člena do SFP. O prijatie do SFP požiadal klub SMPT petanque (Spolok Mladých Pružných Tiel), ktorý je súčasťou občianskeho združenia Športový a vzdelávací fond MPŠ Team o.z.
 7. Iné
 8. Ukončenie riadneho VZ

Delegáti SFP

Funkcia/Klub Meno Delegačný list z roku Počet hlasov na VZ Účasť
BLESK SIPOS Patrik 2022 2
CAP ŠEVČEK Martin 2022 2
GULIVER MAJERČÍK Anton 2022 2
HOHENLOHE FRATRIČOVÁ Andrea 2023 2
JEWEL ZEMANEC Ľubomír 2022 2
KPPS ŠÚRY Peter 2022 2
LABELLE JURAN Igor 2023 1
LABOULE DUBAN Ján 2022 2
MOPED GUŠTAFÍK Stanislav 2022 2
NOVOKER VOJTEK Milan 2022 2
PAF KARCOLOVÁ Miriam 2022 2
PKP HRIVNÁK Juraj 2022 2
PREMIER ZÁMEČNÍK Ľubor 2022 2
PRÁSK LANČARIČ Dušan 2023 2
SLOPAK TOMANOVÁ Blanka 2023 2
TONTONS GAŽO Richard 2023 2
TURIEC BAČE Michal 2022 2
ZEMPLIN DZURUS Ladislav 2022 2
ŠÍRAVA MAGURA Martin 2022 2
Tréneri SFP 2022 1 xx
Rozhodcovia SFP KANKARA Matej 2022 1
50 < Hráči SFP 2022 1 xx
Zvolený zástupca CTM KLÚČIKOVÁ Dana 2022 1
SPOLU

ROK 2022

Správa prezidenta SFP / Šúry

Správa o hospodárení SFP / Šúry

Správy z komisií

ŠTK / Juran

ROZHODCOVIA / Tomko

TMK / Bleho

Správy trénerov reprezentácii

CTM / Klúčiková

RegK / Juran

DK / Kankara

Správa k účtovnej uzávierke / Macko

Správa kontrolóra / Macko

Organizácia MSR 2023

Doplňujúce voľby do prezídia SFP

Športový životopis kandidátov

Bude zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ.

O prijatie do SFP požiadal klub SMPT petanque (Spolok Mladých Pružných Tiel), ktorý je súčasťou občianskeho združenia Športový a vzdelávací fond MPŠ Team o.z.

Iné

Dané body sa iba berú na vedomie, bez hlasovania.

organy/vz/2022/program.txt · Posledná úprava: 2023/02/03 10:12 od Juran Igor