Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-oct-2020

Zápis z prezídia SFP - september-október 2020

Prítomní: Fernandez, Lazarová, Juran, Macko, Sobolič, Ševček
Dátum: 2020-11-06 od 17:30
Miesto: On-line, MS Teams

U23 v kluboch

 • PSFP rozhodlo poskytnutí príspevku na účel športu mládeže U23 pre kluby vo výške 300€ na hráča/hráčku

Mimoriadne VZ

 • PSPF oznamuje, že októbrové mVZ bolo úspešné:
  • Rozpočet bol odsúhlasený
  • Boli prijaté 3 nové kluby od roku 2021

Riadne VZ

 • Riadne VZ SFP sa bude konať dňa 2021-02-27 od 10:30 cez MS Teams
 • Všetky dokumenty budú dostupné na stránkach SFP do 2021-01-27

RegK

 • Predseda registračnej komisie bude informovať delegátov klubov o spôsobe registrácie hráčov a klubov pre sezónu 2021. Termín ukončenia registrácii je do 2020-11-30.

STK

SLK

 • Finále SLK 2020 sa odohralo dňa 2020-09-15, výsledky:
  1. HOHENLOHE
  2. KPPS
  3. NOVOKER
 • Klub HOHENLOHE potvrdil účasť na EUROCUP 2021

Zasadnutie STK

 • Stretnutie komisie STK sa uskutoční dňa 2020-11-28 od 10:30 cez Microsoft Teams (odkaz bude poslaný prihláseným):
 • Svoje podnety do komisii posielajte na uvedené emailové adresy najneskôr do 2020-11-21 23:59:59
  • Návrhy zasielajte prostredníctvom formulára
  • Témy budú dopĺňané priebežne na stránky SFP
  • Prosím zaregistrujte svojho zástupcu na stretnutie komisii (nezabudnite uviesť e-mail!)
  • Správy komisií budú slúžiť ako podklady pre VZ SFP

CC

PSFP vyzýva kluby, ktoré by chceli organizovať CC, aby poslali svoje návrhy na adresu prezidium@sfp.sk Organizátor by mal splniť nasledovné podmienky:

 • deň organizácie turnaja je stanovený na 2021-08-28
 • aspoň 50 ihrísk, z toho aspoň 4 osvetlené
 • ozvučenie podujatia a technické zázemie
 • obed účastníkov
 • parkovanie účastníkov
 • ceny = trofeje + vecne/finančné odmeny
 • zúčastniť sa môžu len licencovaní domáci a zahraniční hráči
 • štartovné v maximálnej výške 15,- EUR na účastníka ( z toho 1,- EUR za účastníka na účet CC )
 • termín prijímania prihlášok do 2021-01-27

Turnaje 2021

 • Zástupcovia klubov môžu nahlasovať slovenské turnaje SFP pre rok 2021 na adresu portal@sfp.sk
 • Treba uviesť:
  • názov
  • dátum
  • miesto konania
  • typ turnaja ( jednotlivci, dvojice, trojice )

CTM

CTM ukončilo k 1. 10. tréningovú sezónu 2020. Je skvelé, že v tomto komplikovanom roku sme si mohli užiť veľa spoločných tréningov. CTM poďakovalo rodičom a iným príbuzným, ktorí podporovali účasť detí na tréningoch. Celkovo sa tréningov zúčastnilo 16 hráčov/hráčiek kategórie U18. Tréningy viedla Jana Lazarová s asistentmi Patrikom Šipošom a Norbertom Zichom.

Za pomoci štatutárov klubov zostavilo CTM zoznam trénerov v kluboch, ktoré majú členov v kategórii U23 (podmienka podľa Zákonu o športe):

 • CAP / Martin Ševček
 • HOHENLOHE / Peter Fratrič
 • KPPS / Milan Szabo
 • NOVOKER / Veronika Kelemenová
 • PAF / Michal Bačé
 • PRASK / Juraj Adler, Dušan Lančarič
 • SLOPAK / Janette Méry
 • SPIDERS / Marek Sobolič
 • TURIEC / Michal Bačé
 • ŽILPEK / Igor Košík

CTM zostavilo tiež zoznam U23, ktorí splnili podmienku odohrania minimálne 3 turnajov do termínu 30. 9. 2020:

U18 (10)
BAČÉ Filip TUR
BAČE Vladimír TUR
BENČAŤOVÁ JR. Lucia TUR
KELEMEN Kristián NOV
MÉRY Kristián SLO
MIEZGA Boris PRA
MIEZGA Filip PRA
PIRŠELOVÁ Gréta TUR
PONGRÁCOVÁ Emma PRA
PONGRÁCOVÁ Petra PRA
Espoirs (9)
GEMAINEROVÁ Kristína HOH
KARCOLOVÁ Klára PAF
KRAJČOVIČ Matej CAP
MELUŠOVÁ Margaréta KPP
PURGIŇA Viktor CAP
ŠEBEŇA Patrik CAP
ŠEBEŇOVÁ Alexandra CAP
ŠTRBA Marek SPI
VOLÁRIK Michal CAP

Vzhľadom na to, že v sezóne 2020 malo CTM obmedzené možnosti čerpania finančných prostriedkov zo svojho rozpočtu kvôli pozastaveniu športových činností v prvom polroku 2020 a reštriktívnym protipandemickým opatreniam, sa Výkonný výbor CTM uzniesol zrušiť svoje rozhodnutie zo dňa 14. 6. 2020 nezaoberať sa schvaľovaním členstva v CTM pre r. 2020 a prijať za členov CTM 2020 tých, ktorí si do stanoveného termínu 28. 2. riadne podali prihlášky a zároveň splnili podmienku odohrania minimálne 3 turnajov do 30. 9. Toto nové uznesenie dalo CTM možnosť využiť finančné prostriedky mu pridelené z rozpočtu SFP pre r. 2020. Predsedkyňa CTM následne upravila rozpočet 2020, ktorý predložila na schválenie v rámci mVZ SFP. Úprava rozpočtu bola schválená. Peniaze budú využité na nákup tréningových pomôcok pre všetky regionálne centrá CTM.

Členovia CTM 2020

U18 (5) - Bačé Filip (TURIEC), Bačé Vladimír (TURIEC), Kelemen (NOVOKER), Méry (SLOPAK), Piršelová (TURIEC);

Espoirs (9) - Gemainerová (HOHENLOHE), Karcolová (PAF), Krajčovič (CAP), Melušová (KPPS), Šebeňa (CAP), Šebeňová (CAP), Štrba (SPIDERS), Volárik (CAP).

Členovia CTM 2020 podľa regionálnych CTM:

 • Bratislava: Gemainerová (HOHENLOHE), Krajčovič (CAP), Méry (SLOPAK), Šebeňa (CAP), Šebeňová (CAP), Volárik (CAP)
 • Sever: Bačé Filip (TURIEC), Bačé Vladimír (TURIEC), Karcolová (PAF), Piršelová (TURIEC)
 • Juh: Kelemen (NOVOKER)
 • nezaradení: Melušová (KPPS), Štrba (SPIDERS)

Výkonný výbor CTM zároveň schválil pre r. 2020 nahradenie termínu schvaľovania členstva stanoveného podľa bodu 3. Smernice CTM na najneskôr 31. 3. danej hráčskej sezóny pre nasledujúci kalendárny rok novým termínom: ku dňu 30. 9. 2020.

Dňa 16. 9. Sa predsedkyňa CTM zúčastnila online konferencie SPORT (R)EVOLUTION, ktorá priniesla veľa zaujímavých tém, inšpiratívnych informácií a významných hostí – športovcov a odborníkov z rôznych oblastí športu – hosťami boli: Prezident SOŠV, Štátny tajomník MŠVVŠ pre šport, imunologička, športoví psychológovia, experti na športové právo, predseda lekárskej komisie SOŠV, klinická imuno-alergologička, športová lekárka, výživový poradca, predseda správnej rady Fondu na podporu športu, Výkonný riaditeľ SOŠV, člen Komisie pre infraštruktúru, mentálny kouč, člen Správnej rady Nadácie X-BIONIC® SPHERE, riaditeľka Nadácie SOŠV.

 • Nečíslovaný zoznamĎalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2020-12-04 o 17:30 cez MS TEAMS.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-oct-2020.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek