Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2020

Materiály k VZ 2020

Riadne VZ, sa uskutoční dňa 2021-02-27 od 10:30 on-line cez MS Teams**.

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa niektoré správy 2020 nebudú čítať.

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 • Termín: 2021-02-27 od 10:30
 • Miesto: On-line cez MS Teams
 1. Zriadenie mandátovej komisie pre overenie účasti delegátov
 2. Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ
 3. Schválenie programu riadneho VZ
 4. ROK 2020
  1. Správa prezidenta SFP / Ševček
  2. Správa o hospodárení SFP / Ševček, Macko, Sobolič
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, CTM, RegK, DK )
  4. Správa kontrolóra / Macko
  5. Správa k účtovnej uzávierke / Ševček, Macko
 5. ROK 2021
  1. Návrhy z komisií
  2. Organizácia MSR 2021
  3. Organizácia CC 2021
  4. Návrhy členov SFP
  5. Návrh rozpočtu 2021
 6. Iné
 7. Ukončenie riadneho VZ

Delegáti SFP

Pokiaľ v tabuľke nižšie nie je uvedené meno delegáta (alebo chcete zmeniť delegáta), prosím pošlite vyplnený, podpísaný delegačný list do 2021-02-13.

Funkcia/Klub Meno Delegačný list z roku Počet hlasov na VZ
BLESK 1
CAP ŠEVČEK Martin 2019 2
CASSOVIA BARTKO Jozef 2019 2
GULIVER ŠKORUPA Milan 2019 2
HARMONY RAKONCZA Roman 2019 2
HOHENLOHE FRATRIČOVÁ Andrea 2019 2
JEWEL ČÍKOVÁ Zdenka 2019 2
KPPS BLEHO Tomáš 2019 2
LABELLE BAUMGARTNER Julien 2019 1
LABOULE DUBAN Jan 2019 2
MOPED JURAN Igor 2019 2
NOVOKER VOJTEK Milan 2019 2
PAF KARCOLOVA Miriam 2019 2
PKP 1
PRASK LANČARIČ Dušan 2019 2
PREMIER ZÁMEČNÍK Ľubor 2019 1
SLOPAK MENGEROVÁ Hana 2019 2
ŠÍRAVA MAGURA Martin 2019 2
TONTONS 1
TURIEC BAČE Michal 2019 2
Tréneri SFP -žiadny zástupca- 0
Rozhodcovia SFP ŠTRBA Marek 1
50 < Hráči SFP -žiadny zástupca- 0
Zvolený zástupca CTM LAZAROVÁ Jana 1
SPOLU 37

ROK 2020

Správa prezidenta SFP / Ševček

Správa o hospodárení SFP / Ševček

Správy z komisií

ŠTK / Sobolič

ROZHODCOVIA / Štrba

TMK / Fernandez

MARKETING / Fernandez

CEP

CTM / Lazarová

RegK / Juran

DK / Motáčková

Správa k účtovnej uzávierke / Macko

ROK 2021

STK

Všeobecné
Herné systémy
Reprezentácie
MSR

Organizácia MSR 2021

Termíny

Majstrovstvá Organizátor Termín Spôsob
MSR 3×3 2021-05-08
MSR 55+ 2021-06-12
MSR 1×1 2021-07-03
MSR 2×2 MIX 2021-07-10
MSR v pétanque streľbe 2021-09-01

Organizácia CC 2021

PSFP vyzýva kluby, ktoré by chceli organizovať CC, aby poslali svoje návrhy na adresu prezidium@sfp.sk Organizátor by mal splniť nasledovné podmienky:

 • deň organizácie turnaja je stanovený na 2021-08-28
 • aspoň 50 ihrísk, z toho aspoň 4 osvetlené
 • ozvučenie podujatia a technické zázemie
 • obed účastníkov
 • parkovanie účastníkov
 • ceny = trofeje + vecne/finančné odmeny
 • zúčastniť sa môžu len licencovaní domáci a zahraniční hráči
 • štartovné v maximálnej výške 15,- EUR na účastníka ( z toho 1,- EUR za účastníka na účet CC )
 • termín prijímania prihlášok do VZ SFP 2021-02-27

PRASK

TURIEC

ROZHODCOVIA

PSFP

Bol zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ.

Iné

Dané body sa iba berú na vedomie, bez hlasovania.

Ukončenie riadneho VZ

VZ SFP 2020 skončilo dňa 2021-02-27 o ??:??.

Zapísal: Sobolič Marek
organy/vz/2020.txt · Posledná úprava: 2021/01/27 19:26 od Sobolic Marek