Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2020

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2021/VZ/01
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Valné zhromaždenie SFP
 • Miesto konania zasadnutia: on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2021-02-27
 • Čas začiatku zasadnutia: 10:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 16:00
 • Predsedajúci: Martin Ševček
 • Zapisovateľ: Marek Sobolič
 • Delegáti orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
  • PSFP (Ševček, Sobolič Marek, Štrba Marek)
  • Kontrolór SFP (Macko)
  • Zástupca CTM - nahradník (Fratričová)
  • Zástupca ROZHODCOV (Štrba Marek)
  • Zástupcovia KLUBOV:
   • BLESK (Sipos)
   • CAP (Ševček)
   • CASSOVIA (Barkto st.)
   • HARMONY (Rakoncza)
   • HOHENLOHE (Fratričová)
   • JEWEL (Zemanec)
   • KPPS (Meluš Daniel)
   • LABOULE (Duban) 1)
   • MOPED (Guštafík Stanislav)
   • NOVOKER (Vojtek)
   • PAF (Karcolová Miriam)
   • PKP (Štrba Marek)
   • PRASK (Lančarič)
   • PREMIER (Zámečník Ľubor) 2)
   • SLOPAK (Mengerová)
   • TONTONS (Mortreux) 3)
   • TURIEC (Bačé Michal)
 • Delegáti orgánu neprítomní na zasadnutí:
  • GULIVER
  • LABELLE
  • ŠÍRAVA
 • Ospravedlnení
  • PSFP ( Fernandez, Lazarová )
 • Počet bodov delegátov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 19/37 4)
 • Počet bodov zúčastnených delegátov 32/37

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 17/32 5)
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 1 mesiac na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ☑ BOLA
 • ☐ NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Zriadenie mandátovej komisie pre overenie účasti delegátov
 2. Návrh alebo doplnenie na zmenu programu VZ
 3. Schválenie programu riadneho VZ
 4. ROK 2020
  1. Správa prezidenta SFP / Ševček
  2. Správa o hospodárení SFP / Ševček, Macko, Sobolič
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, CTM, RegK, DK )
  4. Správa kontrolóra / Macko
  5. Správa k účtovnej uzávierke / Ševček, Macko
 5. ROK 2021
  1. Návrhy z komisií
   1. STK
    1. Všeobecné
     1. Časový limit podľa obdobia
     2. Kódex hráča
     3. Vybavenie pre rozhodcov
    2. Herné systémy
     1. Swiss + KO
    3. Reprezentácie
     1. Výber reprezentácie
    4. MSR
     1. Strava na MSR
     2. Štartovné, trofeje a zázemie na MSR
     3. MSR v streľbe - limit pre postup
     4. Herný systém
  2. Organizácia MSR 2021
  3. Organizácia CC 2021
  4. Návrhy členov SFP
   1. PRASK - Turnaje počas CC
   2. TURIEC - Prerozdelenie rozpočtu
   3. TURIEC - Navýšenie rozpočtu pre U23 v kluboch
   4. ROZHODCOVIA - klubový rozhodca
   5. ROZHODCOVIA - alkohol
   6. PSFP On-line koordinátor
  5. Návrh rozpočtu 2021
 6. Iné
 7. Ukončenie riadneho VZ

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

BOD 3 - Schválenie programu riadneho VZ

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: 2020/VZSFP/01
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje program VZ SFP 2020
HLASOVANIE o návrhu
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
KPPS - MELUS D # ZA
LABOULE - DUBAN # ZA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
PREMIER - ZAMECNIK L # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TONTONS - MORTREUX # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
29 0 0 3 (BLESK, TONTONS) 32
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.I.A - STK - Všeobecné

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/02
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.I.A STK - Všeobecné
HLASOVANIE o návrhu
 • Hlasovalo sa o všetkých bodoch ako celku
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # PROTI/ZA/ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
KPPS - MELUS D # ZA/ZA/ZA
LABOULE - DUBAN # ZDRZAL SA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
PREMIER - ZAMECNIK L # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TONTONS - MORTREUX # ZA
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
28 2 2 32
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.I.B.i - STK - Herné systémy / Swiss + KO

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/03
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.I.B.i STK - Herné systémy
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
LABOULE - DUBAN # ZA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZDRZAL SA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TONTONS - MORTREUX # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
24 0 2 6 (CTM, KPPS, PREMIER, TURIEC) 32
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.I.C.i - STK - Výber reprezentácie

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/04
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.I.C.i - STK - Výber reprezentácie
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
CTM - FRATRICOVA # PROTI
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # PROTI
JEWEL - ZEMANEC # ZDRZAL SA
KPPS - MELUS D # ZDRZAL SA
LABOULE - DUBAN # ZDRZAL SA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZDRZAL SA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
PREMIER - ZAMECNIK L # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # PROTI
TONTONS - MORTREUX # ZA
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
19 5 8 32
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.I.D.i - STK - MSR Strava na MSR

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/05
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.I.D.i - STK - MSR Strava na MSR
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
KPPS - MELUS D # ZA
LABOULE - DUBAN # ZA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZDRZAL SA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZDRZAL SA
PREMIER - ZAMECNIK L # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TONTONS - MORTREUX # ZA
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
28 0 4 32
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.I.D.ii - STK - MSR / Štartovné, trofeje a zázemie na MSR

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/06
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.I.D.ii - STK - MSR / Štartovné, trofeje a zázemie na MSR
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
KPPS - MELUS D # ZA
LABOULE - DUBAN # ZA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
PREMIER - ZAMECNIK L # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TONTONS - MORTREUX # ZA
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
32 0 0 32
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.I.D.iii - STK - MSR / MSR v streľbe - limit pre postup

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/07
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.I.D.iii - STK - MSR / MSR v streľbe - limit pre postup
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
CTM - FRATRICOVA # PROTI
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZDRZAL SA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
KPPS - MELUS D # ZA
LABOULE - DUBAN # ZA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
PREMIER - ZAMECNIK L # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZDRZAL SA
TONTONS - MORTREUX # ZA
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
27 1 4 32
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.a.I.D.iv - STK - MSR / Herný systém

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/08
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.a.I.D.iv - STK - MSR / Herný systém
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # PROTI
CAP - SEVCEK # ZDRZAL SA
CTM - FRATRICOVA # PROTI
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZDRZAL SA
JEWEL - ZEMANEC # PROTI
KPPS - MELUS D # PROTI
LABOULE - DUBAN # ZA
MOPED - GUSTAFIK S # PROTI
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZDRZAL SA
PKP - HRIVNAK # PROTI
PRASK - LANCARIC # ZA
PREMIER - ZAMECNIK L # ZDRZAL SA
ROZHODCOVIA - STRBA # PROTI
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TONTONS - MORTREUX # PROTI
TURIEC - BACE M # PROTI
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
10 13 7 2 (CASSOVIA) 32
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ❏ SCHVÁLENÉ
 • ☑ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.c - Organizácia MSR 2021

Na základe výzvy sa prihlásili kluby na organizáciu nasledovných MSR:

PRASK - LANCARIC # MSR 1X1: PRASK
SLOPAK - MENGEROVA # MSR MIX: MOPED + SLOPAK
TURIEC - BACE M # MSR 3X3: TURIEC
NOVOKER - VOJTEK # MSR 55+: NOVOKER

Pre organizáciu MSR v pétanque streľbe boli vylosované kluby v poradí:

 1. SIRAVA
 2. TONTONS
 3. CASSOVIA
Majstrovstvá Organizátor Termín Spôsob
MSR 55+ NOVOKER 2021-06-12
MSR 3×3 TURIEC 2021-06-19
MSR 1×1 PRASK 2021-07-03
MSR 2×2 MIX MOPED + SLOPAK 2021-07-10
MSR v pétanque streľbe SIRAVA 2021-09-01

BOD 5.c - Organizácia CC 2021

Na základe výzvy sa neprihlásil žiadny kluby na organizáciu slovenského turnaja CC. PSFP zriadi komisiu pre organizaciu CC pre nasledujúce roky.

Po prestávke už neboli prítomní zástupcovia klubov LABOULE a PREMIER. Celkový počet hlasov klesol na 29, tzn. 15 bolo potrebných pre odhlasovanie návrhu.

BOD 5.d.I - Návrhy členov SFP - PRASK - Turnaje počas CC

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/09
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.d.I - Návrhy členov SFP - PRASK - Turnaje počas CC
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZDRZAL SA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
KPPS - MELUS D # ZA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TONTONS - MORTREUX # ZA
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
27 0 2 29
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.d.II - Návrhy členov SFP - TURIEC - Prerozdelenie rozpočtu

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/10
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.d.II - Návrhy členov SFP - TURIEC - Prerozdelenie rozpočtu
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZDRZAL SA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZDRZAL SA
CTM - FRATRICOVA # ZDRZAL SA
HARMONY - RAKONCZA # ZDRZAL SA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZDRZAL SA
JEWEL - ZEMANEC # ZDRZAL SA
KPPS - MELUS D # ZDRZAL SA
MOPED - GUSTAFIK S # ZDRZAL SA
NOVOKER - VOJTEK # ZDRZAL SA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZDRZAL SA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZDRZAL SA
SLOPAK - MENGEROVA # PROTI
TONTONS - MORTREUX # PROTI
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
6 3 20 29
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ❏ SCHVÁLENÉ
 • ☑ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.d.III - Návrhy členov SFP - TURIEC - Navýšenie rozpočtu pre U23 v kluboch

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/11
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.d.III - Návrhy členov SFP - TURIEC - Navýšenie rozpočtu pre U23 v kluboch
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # PROTI
CASSOVIA - BARTKO ST # PROTI
CTM - FRATRICOVA # PROTI
HARMONY - RAKONCZA # PROTI
HOHENLOHE - FRATRICOVA # PROTI
JEWEL - ZEMANEC # PROTI
KPPS - MELUS D # PROTI
MOPED - GUSTAFIK S # ZDRZAL SA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # PROTI
PRASK - LANCARIC # PROTI
ROZHODCOVIA - STRBA # PROTI
SLOPAK - MENGEROVA # PROTI
TONTONS - MORTREUX # PROTI
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
7 20 2 29
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ❏ SCHVÁLENÉ
 • ☑ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.d.IV - Návrhy členov SFP - ROZHODCOVIA - klubový rozhodca

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/12
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.d.IV - Návrhy členov SFP - ROZHODCOVIA - klubový rozhodca
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # PROTI
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZDRZAL SA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # PROTI
KPPS - MELUS D # PROTI
MOPED - GUSTAFIK S # PROTI
NOVOKER - VOJTEK # PROTI
PAF - KARCOLOVA M # PROTI
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # PROTI
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZDRZAL SA
TONTONS - MORTREUX # ZDRZAL SA
TURIEC - BACE M # PROTI
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
9 15 5 29
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ❏ SCHVÁLENÉ
 • ☑ NESCHVÁLENÉ
Po hlasovaní už nebol prítomní zástupca klubu TONTONS. Celkový počet hlasov klesol na 28, tzn. 15 bolo potrebných pre odhlasovanie návrhu.

BOD 5.d.V - Návrhy členov SFP - ROZHODCOVIA - alkohol

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/13
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.d.V - Návrhy členov SFP - ROZHODCOVIA - alkohol
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZDRZAL SA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZDRZAL SA
KPPS - MELUS D # PROTI
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # PROTI
PAF - KARCOLOVA M # ZDRZAL SA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TURIEC - BACE M # PROTI
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
16 6 6 28
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.d.VI - Návrhy členov SFP - PSFP On-line koordinátor

ZOZNAM PODKLADOV
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/14
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod 5.d.VI - Návrhy členov SFP - PSFP On-line koordinátor
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZDRZAL SA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
KPPS - MELUS D # PROTI
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # PROTI
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZDRZAL SA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZDRZAL SA
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
20 2 6 28
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

BOD 5.e - Návrh rozpočtu 2021

ZOZNAM PODKLADOV
 • Bol zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ.
 • ČÍSLO UZNESENIA: SFP/2020/VZ/15
 • NÁVRH UZNESENIA: VZSFP schvaľuje bod BOD 5.e - Návrh rozpočtu 2021
HLASOVANIE o návrhu
BLESK - SIPOS # ZA
CAP - SEVCEK # ZA
CASSOVIA - BARTKO ST # ZA
CTM - FRATRICOVA # ZA
HARMONY - RAKONCZA # ZA
HOHENLOHE - FRATRICOVA # ZA
JEWEL - ZEMANEC # ZA
KPPS - MELUS D # ZA
MOPED - GUSTAFIK S # ZA
NOVOKER - VOJTEK # ZA
PAF - KARCOLOVA M # ZA
PKP - HRIVNAK # ZA
PRASK - LANCARIC # ZA
ROZHODCOVIA - STRBA # ZA
SLOPAK - MENGEROVA # ZA
TURIEC - BACE M # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
28 0 0 28
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

Zápis

Predsedajúci:                     Zapisovateľ:..............................            ..............................
Martin Ševček                     Marek Sobolič
1) , 2)
Odišiel po hlasovaní v bode 5.a.I.D.iv
3)
Odišiel po hlasovaní v bode 5.d.IV
4)
Nadpolovičná väčšina
5)
Na začiatku VZ SFP; pre každé hlasovanie bude uvedený počet
organy/vz/2020.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 12:10 od Sobolic Marek