Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2020-mvz-oct

Mimoriadne VZ - október

PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2020-10-31.

Témy

Prijatie nových členov SFP

Registračná komisia obdržala všetky potrebné dokumenty pre registráciu klubu do SFP od troch nových subjektov do 2020-09-30. Na stretnutí PSFP 2020-10-01, sa prezentovali nové občianske združenia prostredníctvom svojich delegátov.

Ide o nasledujúce občianske združenia:

PSFP odporúča hlasovať o prijatí členov do SFP.

Úprava rozpočtu SFP 2019

Na základe situácie ohľadom COVID-19 boli upravené jednotlivé činnosti a ich čerpanie v rozpočte SFP 2020. Bol zaslaný delegátom emailom.

Vyhodnotenie

Do termínu 2020-10-31 prišlo 18 odpovedí od delegátov SFP, výsledky sú nasledujúce:

Z celkového počtu hlasov 40, boli návrhy odsúhlasené nasledovne:

Otázka Body %
ŠK GUĽOVÝ BLESK 34 85
PEZINSKÝ KLUB PETANQUE 34 85
Občianske združenie Tontons Pétanque Club Košice 32 80
Rozpočet SFP 2020 34 85

4 kluby (LABELLE, LABOULE, PREMIER, ZILPEK ) nehlasovali vôbec.

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné

Ako hlasovať?

Hlasovací lístok obsahuje 4 otázky, na ktoré môžete odpovedáte ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.

Skopírujte si dané otázky do mailu, vyjadrite k nim postoj klubu, ktorý zastupujete a pošlite na adresu prezidium@sfp.sk najneskôr do 2020-10-31 23:59:59.

2020-10-hlasovaci-listok.txt
1) Schvaľujem prijatie ŠK GUĽOVÝ BLESK do SFP
 
2) Schvaľujem prijatie PEZINSKÝ KLUB PETANQUE do SFP
 
3) Schvaľujem prijatie Občianske združenie Tontons Pétanque Club Košice do SFP
 
4) Schvaľujem prijatie upraveného rozpočtu SFP pre rok 2020
organy/vz/2020-mvz-oct.txt · Posledná úprava: 2020/11/02 13:32 od Sobolic Marek