Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-may-2015

Zápis z prezídia SFP - máj 2015

Prítomní: Gažo, Fratričová, Mortreaux, Sobolič, Tomanová

Výsledky Mimoriadneho VZ

Mimoriadne VZ bolo úspešné, hlasovali nakoniec všetky kluby. Platných hlasov bolo 16/17, klub La Boule Modra nesplnil podmienky hlasovania.

Výsledky pre jednotlivé body
 1. Ste za to, aby bol prijatý prepracovaný rozpočet na sezónu 2015? (bol rozposlaný prezidentom klubov)
  • ZA: 8
  • PROTI: 3
  • ZDRŽAL SA: 4
  • NEPLATNÝCH: 2 ( 1 neplatný hlas za opakované hlasovanie so zmenou v danej otázke )
  • NESCHVÁLENÉ
 2. Ste za to, aby sa od roku 2015 MSR hrali nový systémom?
  • ZA: 7
  • PROTI: 6
  • ZDRŽAL SA: 3
  • NEPLATNÝCH: 1
  • NESCHVÁLENÉ
 3. Ste za to, aby sa od roku 2015 prijal a aplikoval nový Klasifikačný poriadok SFP spolu s B-rebríčkom SFP?
  • ZA: 15
  • PROTI: 0
  • ZDRŽAL SA: 1
  • NEPLATNÝCH: 1
  • SCHVÁLENÉ
 4. Ste za to, aby sa od roku 2015 organizovali všetky turnaj SFP jednotným systémom, tzn. jednotná stránka pre prihlasovanie a program na organizáciu turnaja ?
  • ZA: 14
  • PROTI: 1
  • ZDRŽAL SA: 1
  • NEPLATNÝCH: 1
  • SCHVÁLENÉ
 5. Ste za to, aby sa od roku 2015 používal nové Pravidlá organizovania turnaja SFP ?
  • ZA: 14
  • PROTI: 0
  • ZDRŽAL SA: 2
  • NEPLATNÝCH: 1
  • SCHVÁLENÉ
Žiadame kluby, aby si schválené dokumenty preštudovali a riadili sa podľa nich už v prebiehajúcej sezóne 2015.

Národný Guľodrom

 • stále v štádiu riešenia
 • prezident SFP pripravuje stretnutie s primátorom mestskej časti Petržalka Vladimírom Bajanom v dohľadnej dobe
Kluby, ktoré organizujú svoje turnaje na Národnom guľodrome si musia byť vedomé, že momentálne SFP nemá plochu ihrísk v prenajme/výpožičke a je to verejné priestranstvo.

SLK

Rozpočet 2015

 • Vzhľadom na neúspešné hlasovanie mVZ, sa SFP nachádza v rozpočtovom provizóriu
 • Je potrebné otvoriť diskusiu o rozpočte, svoje námietky a komentáre prosím píšte do pripravené web fóra do 2015-05-14 ( heslo pre vstup do diskusie bolo zaslané prezidentom členských klubov)
PSFP zvoláva riadne mVZ s účasťou zástupcov klubov
 • Dňa 2015-05-16 v podvečerných hodinách ( po odohratí základenej časti MSR trojíc )
 • Rezort Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu, Kaskády - Únovce.
 • Jediný bod je rozpočet 2015
 • Na schválenie finančných záležitostí je potrebné 2/3 väčšina hlasujúcich
 • Žiadame prezidentov klubov, aby na adresu prezidium@sfp.sk zaslali meno zástupcu (štatutára alebo povereného člena klubu), ktorý sa za klub zúčastní daného VZ, bude na ňom diskutovať a následne hlasovať
 • Žiadame kluby, ktoré doposiaľ neposlali číslo účtu na úhradu odmeny za organizovanie SLK 2014, aby tak urobili na adresu prezidium@sfp.sk do 2015-05-30, inak ich odmena prepadne v prospech SFP

EuroCup

 • Klub La Boule Modra bude reprezentovať SFP na EuroCupe, po vyžrebovaní pocestujú hráči do Wald-Michelbach ( Nemecko ), kde budú mať nasledovnú skupinu:
  • NEMECKO
  • ŠVAJČIARSKO
  • SLOVENSKO
  • RUSKO
  • SLOVINSKO
  • ŠKÓTSKO
 • Informácie o EuroCupe preposiela Bruno Fernandez priamo prezidentovi La Boule Modra.

MSR jednotlivcov

 • Pétanque club Spiders Pezinok prejavil záujem zorganizovať MSR jednotlivcov 2015.
  • dva samostatné turnaje:
   • MSR mužov
   • MSR žien
  • termín: 2015-07-04 + 2015-07-05 ( závisí od počtu tímov )
  • miesto konania: Sobodrom, Pezinok ( 26 ihrísk 12x3m )
  • hrací systém: double KO s aktuálnym nasadením
  • časový harmonogram zápasov bude známy 2015-07-01, po skončení on-line registrácie na portal.sfp.sk
 • PSFP na svojom zasadnutí návrh prijalo, zároveň udelo výnimku na rozmery ihrísk
 • Viac informácii o MSR jednotlivcov budú známe asi mesiac pred ich konaním

Centrope Cup

 • Na prvom Centrope Cup sezóny 2015 v Rakúsku sa uskutočnilo zasadnutie prezidentov, ktorí prediskutovali rôzne témy, ako spraviť turnaje zaujímavé pre hráčov. Po obdŕžaní oficiálneho zápisu Vás budeme informovať.
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2015-06-02
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-may-2015.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek