Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-jul-2017

Zápis z prezídia SFP - júl 2017

Prítomní: Fratričová, Gažo, Sobolič, Ševček
 • STK
  • Počas júna sa odohralo regionálne kolo SLK v každom regióne. PSFP ďakuje klubom za organizáciu regionálnych kôl. Do finále postupujú:
   • HOHENLOHE Bratislava
   • LABOULE Modra
   • ŽILPEK Žilina
   • CASSOVIA Košice
  • Na organizáciu finálového kola SLK sa prihlásili kluby HOHENLOHE a LABOULE
   • Členovia PSFP vylosovali ako organizátora finálového kola SLK klub HOHENLOHE
    • Termín: riadny 2017-09-15 / náhradný 2017-09-17
    • Miesto: Národný guľodrom, Tyršovo Nábrežie, Petržálka – Bratislava
    • Ďalšie informácie poskytne organizátor v dostatočnom časovom predstihu
  • Začiatkom mesiaca júl sa uskutočnili majstrovstvá SR veteránov a jednotlivcov. Srdečne gratulujeme všetkým víťazom:
MSR veteránov
Karacsony Jozef Sobolič Michal Sobolič Milan Šedivý Ľubomír
MSR jednotlivcov muži MSR jednotlivcov ženy
Fratrič Andrej Stowasserová Vanda
 • Víťazi MSR veteránov v stanovenej lehote zaslali email ohľadom reprezentácie a v rovnakom zložení sa zúčastnia ME veteránov 6-8. októbra 2017 v dánskom meste Karlslunde
 • Víťazi MSR jednotlivcov budú oslovení neskôr pre budúcu sezónu na ME jednotlivcov
 • KDM
  • Počas mesiaca jún PSFP zisťovalo záujem hráčov o reprezentáciu v kategórii Espoirs muži a ženy
  • Vážny záujem vzišiel iba zo ženskej kategórie, ktorá bude nasledovné zloženie:
   • Šebeňová Alexandra
   • Gemainerová Kristína
   • Vargová Daniela
  • Hráčky si ako trénerku/manažérku zvolili Janu Lazarovú
  • Keďže sa v tejto kategórii nekonal výber a neprebehla ani kvalifikácia, tak PSFP podmienilo zisk reprezentačného príspevku odohraním aspoň 3 turnajov v danej zostave ( ideálne turnaje trojíc )
 • FINANCIE
  • PSFP konštatuje, že v roku 2017 bude mať celkovo 19 reprezentantov
   • 4 MS 1×1, 2×2, 2×2 mix
   • 4 MS žien
   • 4 ME mužov
   • 4 ME veteránov
   • 3 ME espoirs ženy
  • Príspevok na jedného reprezentanta je prepočítaný podľa schváleného rozpočtu a činí 85 EUR na hráča
  • Príspevky budú vyplatené dodatočne po skončení daného podujatia ako celok kapitánovi, resp. manažérovi výpravy
 • DK
  • DK dostala podnet od Jany Lazarovej a bude sa ním zaoberať podľa disciplinárneho poriadku
  • PSFP, resp. predseda DK Peter Šúry obdržal informáciu od člena DK Branislava Balaja, že už ďalej danú funkciu nebude vykonávať
  • PSFP konštatuje, že DK je zatiaľ dvojčlenná:
   • Predseda: Peter Šúry
   • Člen: Etela Krchňáková
  • PSFP žiada kluby, ak chcú menovať kandidáta do DK, nech do 2017-07-31 prihlásia na portal.sfp.sk
   • PSFP následne vyberie a doplní DK
 • MINEDU
  • PSFP konštatuje, že mVZ nebolo úspešné
  • Registrácia do športového systému MINEDU nie je možná bez úpravy stanov
  • PSFP vyzýva k opätovnému hlasovaniu
 • MVZ
  • Na základe email od Petra Šúryho budú nasledovné mVZ zabezpečené cez prihlasovacie meno a heslo služby GMAIL, lebo 90% predsedov klubov vlastní práve takýto email.
  • PSFP žiada ostatných, aby si takýto email vytvorili a oznámili ho PSFP emailom na prezidium@sfp.sk
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2017-08-01 o 17.00 v pizzerii CIAO.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-jul-2017.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek