Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2017-mvz-jun

Doplnok stanov SFP

Po zasadnutí skupiny zaoberajúcej sa stanovami sa zistilo, že naše súčasné stanovy sú takmer kompatibilné so vzorovými. Je však potrebné schváliť dodatok vrámci mVZ.

Súhlasíte s dodatkom SFP?

  • SÚHLASÍM
  • NESÚHLASÍM

Hlasuje sa cez online formulár do 2017-06-30.

Vyhodnotenie

Do termínu 2017-06-30 prišlo 11 odpovedí ( 1 neplatná, z celkovo 17 možných ), výsledky sú nasledujúce:

  • 10 klubov súhlasilo ( 58.82 % ) musia byť aspoň 2/3
  • 0 klubov nesúhlasilo

PSFP konštatuje, že mVZ nebolo úspešné, tz. Dodatok stanov SFP nebol prijatý

organy/vz/2017-mvz-jun.txt · Posledná úprava: 2017/07/12 14:28 od Sobolic Marek