Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2023:program

Materiály k VZ 2023

Riadne VZ sa uskutoční dňa 2024-02-10 od 10:30.

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa niektoré správy 2023 nebudú čítať.

Delegačný list 2023

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 • Termín: 2024-02-10 od 10:30
 • Miesto: hybridné, osobne na Galvaniho 17/C, Bratislava, online Cisco Webex (delegáti môžu byť prítomní online alebo osobne, podľa vlastného výberu)

- Zriadenie mandátovej komisie pre overenie účasti delegátov

 1. Návrh na zmenu alebo doplnenie programu VZ
 2. Schválenie programu riadneho VZ
 3. ROK 2023
  1. Správa prezidenta SFP / Šúry
  2. Správa o hospodárení SFP / Šúry, Macko
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, CTM, RegK, DK )
  4. Správa kontrolóra / Macko
  5. Správa k účtovnej uzávierke / Šúry, Macko
  6. Úprava rozpočtu 2023
 4. ROK 2024
  1. Návrhy z komisií
   1. Upravený disciplinárny poriadok ŠTK
   2. Úprava v “Pravidlách Slovenskej ligy klubov” ŠTK
   3. Úprava v “Pravidlách Slovenskej ligy klubov” ŠTK
   4. Úprava poplatkov “Registračný a prestupový poriadok” ŠTK
  2. Organizácia MSR 2024
  3. Návrhy klubu BLESK na odvolanie Igora Jurana a Dany Klúčikovej z funkcií
   1. Návrh na odvolanie Igora Jurana z pozície predsedu registračnej komisie
   2. Návrh na odvolanie Igora Jurana z pozície člena prezídia SFP
   3. Návrh na odvolanie Dany Klúčikovej z pozície člena prezídia SFP
  4. Návrh na prijatie nového člena do SFP. O prijatie do SFP požiadal klub Dukľa Svidník. Klub Dukľa Svidník chce do SFP prihlásiť 24 členov (16 dospelých a 8 juniorov). Viac informácií o klube je v pripojenom súbore. Informácie o klube Dukľa Svidník
  5. Návrh rozpočtu 2024
 5. Iné
 6. Ukončenie riadneho VZ

Delegáti SFP

Funkcia/Klub Meno Delegačný list z roku Počet hlasov na VZ Účasť
BLESK SIPOS Patrik 2022 2
CAP ŠEVČEK Martin 2022 2
GULIVER PLAČKO Zdeno 2024 2
HOHENLOHE FRATRIČOVÁ Andrea 2023 2
JEWEL ZEMANEC Ľubomír 2022 2
KPPS ŠÚRY Peter 2022 2
LABELLE JURAN Igor 2023 1
LABOULE DUBAN Ján 2022 2
MOPED GUŠTAFÍK Stanislav 2022 2
NOVOKER VOJTEK Milan 2022 2
PAF KARCOLOVÁ Miriam 2022 2
PKP ŠTRBA Marek 2024 2
PREMIER ZÁMEČNÍK Ľubor 2022 2
PRÁSK LANČARIČ Dušan 2023 2
SLOPAK TOMANOVÁ Blanka 2023 2
TONTONS PEYLOUBET Romain 2024 3
TURIEC BAČE Michal 2024 2
ZEMPLIN DZURUS Ladislav 2022 2
ŠÍRAVA MAGURA Martin 2022 2
Tréneri SFP 2022 1 xx
Rozhodcovia SFP KANKARA Matej 2022 1
50 < Hráči SFP 2022 1 xx
Zvolený zástupca CTM KLÚČIKOVÁ Dana 2022 1
SPOLU

ROK 2023

Správa prezidenta SFP / Šúry

Správa o hospodárení SFP / Šúry

Správy z komisií

ŠTK / Juran

CTM / Klúčiková

ROZHODCOVIA / Tomko

TMK / Méry

Správy trénerov reprezentácii

RegK / Juran

DK / Kankara

Správa k účtovnej uzávierke / Macko

Správa kontrolóra / Macko

Organizácia MSR 2024

Bude zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ.

Iné

Dané body sa iba berú na vedomie, bez hlasovania.

organy/vz/2023/program.txt · Posledná úprava: 2024/02/01 15:30 od Juran Igor