Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2023

Zápisnica zo zasadnutia zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

 • Číslo zápisnice: SFP/2024/VZ/01
 • Názov športovej organizácie: Slovenská federácia pétanque
 • Názov zasadajúceho orgánu: Valné zhromaždenie SFP
 • Miesto konania zasadnutia: osobne/on-line
 • Deň konania zasadnutia: 2023-02-10
 • Čas začiatku zasadnutia: 10:30
 • Čas ukončenia zasadnutia: 17:30
 • Predsedajúci: Peter Šúry
 • Zapisovateľ: Peter Šúry
 • Delegáti orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
  • PSFP (ŠÚRY Peter, KLÚČIKOVÁ Dana, TOMKO Ján, JURAN Igor, MÉRY Janette)
  • Kontrolór SFP (MACKO Ján - osobne)
  • Zástupcovia KLUBOV:
   • BLESK ( SIPOS Patrik - Osobne )
   • CAP ( ŠEVČEK Martin - Osobne )
   • GULIVER ( MICHALKA Vladimír - Osobne )
   • HOHENLOHE ( TOMKO Ján - Osobne )
   • JEWEL ( ZEMANEC Ľubomír - Osobne )
   • KPPS ( ŠÚRY Peter - Osobne )
   • LABELLE ( JURAN Igor - Osobne )
   • MOPED ( MOTÁČKOVÁ Zuzana - Osobne )
   • NOVOKER ( VOJTEK Milan - Osobne )
   • PAF ( KARCOLOVÁ Miriam - Online )
   • PKP ( ŠTRBA Marek - Osobne )
   • PREMIER ( STANO Michal - Osobne )
   • PRÁSK ( LANČARIČ Dušan - Osobne )
   • SLOPAK ( TOMANOVÁ Blanka - Osobne )
   • TONTONS ( PEYLOUBET Romain - Online )
   • TURIEC ( BAČE Michal - Osobne )
   • ZEMPLIN ( DZURUS Ladislav - Online )
   • ŠÍRAVA ( MAGURA Martin - Online )
   • Zástupca ROZHODCOV (KANKARA Matej - osobne)
   • Zástupca CTM (KLÚČIKOVÁ Dana - osobne)
 • Delegáti orgánu neprítomní na zasadnutí:
 • LABOULE ( DUBAN Ján )

* Počet hlasov delegátov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu:

 • 21/40 1)
 • Počet hlasov zúčastnených delegátov 20/38

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ

 • ☑ ÁNO
 • ☐ NIE
 • Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 20/38
 • Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 1 mesiac na prípravu zasadnutia dodržaná
 • ❏ BOLA
 • ☑ NEBOLA

Prezenčná listina na VZ overená mandátovou komisiou

SCHVÁLENIE PROGRAMU ZASADNUTIA

- Overenie účasti delegátov

 1. Návrhy na zmenu alebo doplnenie programu VZ

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

- Hlasovanie o navrhovaných bodoch programu VZ

 HLASOVANIE o vyradení bodu "Návrh na odvolanie Igora Jurana z pozície člena PSFP"
BLESK - SIPOS Patrik # ZDRŽAL
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZDRŽAL
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # PROTI
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # PROTI
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # PROTI
TONTONS - PEYLOUBET Romain # PROTI
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
25 9 4 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - uvedený bod nebude predmetom programu VZ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ

HLASOVANIE o vyradení bodu “Návrh na odvolanie Igora Jurana z pozície predsdu registračnej komisie”

BLESK - SIPOS Patrik # ZDRŽAL
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZDRŽAL
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # PROTI
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # PROTI
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZDRŽAL
TONTONS - PEYLOUBET Romain # PROTI
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
25 7 6 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - uvedený bod nebude predmetom programu VZ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o vyradení bodu "Návrh na odvolanie Dany Klúčikovej z pozície člena PSFP"
BLESK - SIPOS Patrik # ZDRŽAL
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZDRŽAL
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # PROTI
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZDRŽAL
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # PROTI
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZDRŽAL
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
26 5 7 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - uvedený bod nebude predmetom programu VZ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o vyradení bodu "Návrh na prijatie klubu Dukľa Svidník za člena SFP."
BLESK - SIPOS Patrik # ZDRŽAL
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZDRŽAL
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # PROTI
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # PROTI
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # PROTI
TURIEC - BAČÉ Michal # PROTI
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # PROTI
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # PROTI
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
23 11 4 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - uvedený bod nebude predmetom programu VZ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o zaradení návrhu "Prednostná registrácia licencovaných hráčov na turnaje SFP" do programu VZ
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZDRŽAL
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # PROTI
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZDRŽAL
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # PROTI
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZDRŽAL
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # PROTI
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # PROTI
SIRAVA - MAGURA Martin # PROTI
_ROZ - KANKARA Matej # ZDRŽAL
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
22 10 6 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - uvedený bod bude predmetom programu VZ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o zaradení návrhu "Zmena losovania organizácie MSR" do programu VZ
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZDRŽAL
KPPS - ŠÚRY Peter # ZDRŽAL
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZDRŽAL
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZDRŽAL
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # PROTI
SIRAVA - MAGURA Martin # PROTI
_ROZ - KANKARA Matej # ZDRŽAL
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
25 4 9 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - uvedený bod bude predmetom programu VZ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o zaradení návrhu "Úprava Disciplinárneho Poriadku" do programu VZ
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # PROTI
LABELLE - JURAN Igor # PROTI
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # PROTI
NOVOKER - VOJTEK Milan # PROTI
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZDRŽAL
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # PROTI
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # PROTI
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # PROTI
SIRAVA - MAGURA Martin # PROTI
_ROZ - KANKARA Matej # PROTI
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
20 16 2 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - uvedený bod bude predmetom programu VZ
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o schválení programu VZ
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZDRŽAL
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # PROTI
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
34 1 3 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - programu VZ bol schválený
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
 1. Schválený program riadneho VZ
 2. ROK 2023
 3. Správa prezidenta SFP / Šúry
 4. Správa o hospodárení SFP / Šúry, Macko
 5. Správy z komisií ( STK, TMK, CTM, RegK, DK )
 6. Správa kontrolóra / Macko
 7. Správa k účtovnej uzávierke / Šúry, Macko
 8. Úprava rozpočtu 2023
HLASOVANIE o úprave rozpočtu na rok 2023
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZDRŽAL
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZDRŽAL
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # PROTI
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
34 0 4 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - úprava rozpočtu na rok 2023 bola schválená
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
 1. ROK 2024
 2. Návrhy z komisií
HLASOVANIE o úprave Disciplinárneho poriadku
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZDRŽAL
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
36 0 2 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - úpravený Disciplinárny poriadok bol schválený
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o úprave v “Pravidlách Slovenskej ligy klubov”
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZDRŽAL
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
36 0 2 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - úprava v “Pravidlách Slovenskej ligy klubov” bola schválená
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o úprave v “Pravidlách Slovenskej ligy klubov”
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
38 0 0 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - úprava v “Pravidlách Slovenskej ligy klubov” bola schválená
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
Úprava poplatkov “Registračný a prestupový poriadok”

Tento návrh bol stiahnutý jeho predkladateľom z hlasovania na VZ.

  == Organizácia MSR 2024 ==
 Organizátorom MSR 3x3 mužov a žien v roku 2024 bude klub CAP
 Organizátorom MSR 55+ v roku 2024 bude klub PKP
 Organizátorom MSR jednotlivcov mužov a žien v roku 2024 bude klub PRASK
 Organizátorom MSR 2x2 mix v roku 2024 bude klub PAF
 Organizátorom MSR v pétanque streľbe mužov a žien v roku 2024 bude klub MOPED
 
 == HLASOVANIE o návrhu rozpočtu SFP na rok 2024 ==
BLESK - SIPOS Patrik # ZA
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZA
LABELLE - JURAN Igor # ZA
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # ZA
NOVOKER - VOJTEK Milan # ZA
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZA
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZA
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZA
TONTONS - PEYLOUBET Romain # ZA
TURIEC - BAČÉ Michal # ZA
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZA
SIRAVA - MAGURA Martin # ZA
_ROZ - KANKARA Matej # ZA
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
38 0 0 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ☑ SCHVÁLENÉ - rozpočet SFP na rok 2024 bol schválený
 • ❏ NESCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o návrhu "Prednostná registrácia licencovaných hráčov na turnaje SFP"
BLESK - SIPOS Patrik # ZDRŽAL
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZA
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZDRŽAL
KPPS - ŠÚRY Peter # ZDRŽAL
LABELLE - JURAN Igor # ZDRŽAL
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # PROTI
NOVOKER - VOJTEK Milan # PROTI
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # ZDRŽAL
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZDRŽAL
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZDRŽAL
TONTONS - PEYLOUBET Romain # PROTI
TURIEC - BAČÉ Michal # PROTI
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZDRŽAL
SIRAVA - MAGURA Martin # PROTI
_ROZ - KANKARA Matej # ZDRŽAL
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZA
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
11 11 16 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ❏ SCHVÁLENÉ
 • ☑ NESCHVÁLENÉ - návrh “Prednostná registrácia licencovaných hráčov na turnaje SFP” nebol schválený
HLASOVANIE o návrhu "Zmena losovania organizácie MSR"
BLESK - SIPOS Patrik # ZDRŽAL
CAP - ŠEVČEK Martin # ZA
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # ZA
HOHENLOHE - TOMKO Ján # ZDRŽAL
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # ZA
KPPS - ŠÚRY Peter # ZDRŽAL
LABELLE - JURAN Igor # ZDRŽAL
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # PROTI
NOVOKER - VOJTEK Milan # PROTI
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # PROTI
PKP - ŠTRBA Marek # ZA
PREMIER - STANO Michal # ZA
PRASK - LANČARIČ Dušan # ZDRŽAL
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # ZDRŽAL
TONTONS - PEYLOUBET Romain # PROTI
TURIEC - BAČÉ Michal # PROTI
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # ZDRŽAL
SIRAVA - MAGURA Martin # PROTI
_ROZ - KANKARA Matej # ZDRŽAL
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # ZDRŽAL
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
10 13 15 0 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ❏ SCHVÁLENÉ
 • ☑ NESCHVÁLENÉ - návrh “Zmena losovania organizácie MSR” nebol schválený
HLASOVANIE o návrhu "Úprava Disciplinárneho Poriadku"
BLESK - SIPOS Patrik # 
CAP - ŠEVČEK Martin # 
GULIVER - PLAČKO Zdeno - # 
HOHENLOHE - TOMKO Ján # 
JEWEL - ZEMANEC Ľubomír # 
KPPS - ŠÚRY Peter # 
LABELLE - JURAN Igor #
MOPED - MOTÁČKOVÁ Zuzana # 
NOVOKER - VOJTEK Milan # 
PAF - KARCOLOVÁ Miriam # 
PKP - ŠTRBA Marek # 
PREMIER - STANO Michal # 
PRASK - LANČARIČ Dušan # 
SLOPAK - TOMANOVÁ Blanka # 
TONTONS - PEYLOUBET Romain # 
TURIEC - BAČÉ Michal # 
ZEMPLIN - DZURUS Ladislav # 
SIRAVA - MAGURA Martin # 
_ROZ - KANKARA Matej # 
_CTM - KLÚČIKOVÁ Dana # 
ZA PROTI ZDRZAL SA NEHLASOVALI HLASOV
- - - - 38
VÝSLEDOK HLASOVANIA
 • ❏ SCHVÁLENÉ
 • ☑ NESCHVÁLENÉ - návrh “Úprava Disciplinárneho Poriadku” nebol schválený

Iné

Dané body sa iba berú na vedomie, bez hlasovania.

 ===== Ukončenie riadneho VZ =====
1)
Nadpolovičná väčšina
organy/vz/2023.txt · Posledná úprava: 2024/02/21 12:33 od Juran Igor