Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2018:sprava-tmk

Správa o činnosti TMK 2017

V roku 2018 sa uskutočnilo jedno stretnutie TMK, ktoré bolo spojené so stretnutím ŠTK. Zaoberali sme sa návrhmi klubov SLOPAK, SPIDERS. Návrhy sa týkajú školenia rozhodcov, evidencie kariet a trestov a zloženia jury pre významné turnaje. Detailu sú spísané v návrhu TMK pre VZ pre rok 2019.

V apríli 2018 sa uskutočnil seminár pre rozhodcov. Prešli sme si sporné situácie z praxe a vysvetlili ich riešenie. Súčasťou semináru bolo aj preskúšanie rozhodcov.

Najbližší seminár sa uskutoční v marci 2019. Jeho súčasťou bude analýza sporných situácií zo sezóny 2018 a preskúšanie rozhodcov resp. kandidátov na rozhodcov pre rok 2019. Súčasťou preskúšania budú aj praktické skúšky merania gúľ a preskúšanie pravidiel pre súťaž streľby na presnosť. Organizáciu zabezpečí vedúci TMK. Popri aktivitách SFP zorganizovala trojica Lazarová, Fratričová, Ševček petangový kemp pre dospelých, ktorý sa uskutočnil koncom augusta a zúčastnilo sa ho 18 účastníkov. Keďže bola spätná väzba od účastníkov pozitívna, majú záujem o organizáciu petangového kemp aj v roku 2019. Bližšie informácie budú zaslané na kluby SFP v priebehu apríla 2019.

V roku 2018 sa nám nepodarilo zorganizovať kurzu pre trénerov a preto chceme tento kurz realizovať v roku 2019. Koncept tohto návrhu je aby každý klub mal svojho certifikovaného trénera, ktorý bude viesť členov klubu v ich príprave a takto zabezpečiť rast hernej úrovne petangu na Slovensku.

Martin Ševček
organy/vz/2018/sprava-tmk.txt · Posledná úprava: 2018/12/19 14:52 od Sobolic Marek