Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2018:sprava-kdm

Správa o činnosti Komisie pre mládež do 23 rokov za rok 2018

Komisia pre mládež do 23 rokov pracovala ako obvykle na e-mailovej báze, nakoľko prevažná väčšina hráčov z tejto kategórie je z mimo bratislavských klubov a teda fyzické stretávanie sa by bolo časovo i finančne náročné.

V 17 kluboch sme mali v roku 2018 registrovaných:

 • 27 juniorov ( u18 )
  • 15 chlapcov a 12 dievčat
 • 12 espoirs ( u23 )
  • 6 mužov a 6 žien

Komisia sa aj tento rok podieľala na príprave výborného a stále obľúbenejšieho tréningového kempu pre petangovú mládež, Campu Slovakia 2018, ktorý sa konal v dňoch 29.08.-31.08. v Kočovciach a ktorý zorganizovali Jana Lazarová (v tom čase ešte klub CASSOVIA) a Andrea Fratričová (klub HOHENLOHE ) s podporou SFP. Kemp prebiehal pod vedením renomovaných francúzskych trénerov Francoisa Granga a Jordana Carreau. Všetkým patrí veľká vďaka.

Podrobnú správu o priebehu kempu nájdete v priloženom reporte, ktorý vypracovala Janka Lazarová.

V roku 2018 bola v rozpočte vyčlenená čiastka 500 EUR, ktorá mala byť investovaná do projektov získavania mládeže do 23 rokov do radov hráčov slovenského petangu. Na pSFP prišla iba jedna žiadosť o príspevok od klubu ŠÍRAVA a tá bola aj na mVZ SFP odsúhlasená.

Jednalo sa o projekt : Turnaj stredných škôl o Pohár SFP. Na tento projekt išlo 130,–EUR. Je škoda, že nikto viac túto možnosť náboru mládeže do slovenského petangu nevyužil, takže zvyšok peňazí zostal na účte SFP.

Aj tento rok sme mali možnosť vidieť, akí sú naši mladí petangisti šikovní a perspektívni. Máme medzi nimi aj týchto medailistov z majstrovských súťaží :

 • Miško Volárik (CAP)
  • prvé miesto na MSR jednotlivcov mužov
  • prvé miesto na MSR dvojíc mix
  • druhé miesto na MSR trojíc mužov
 • Patrik Šebeňa (CAP)
  • druhé miesto na MSR trojíc mužov
 • Daniela Vargová (KPPS)
  • prvé miesto na MSR trojíc žien
 • Alexandra Šebeňová (CAP)
  • tretie miesto na MSR dvojíc mix

Toto sú všetko hráči z kategórie espoirs ( u23 ) a teda rada by som vyzdvihla aj krásny úspech nášho najlepšieho juniora Mateja Krajčoviča, ktorý sa so svojim tímom umiestnil na MSR trojíc mužov na peknom štvrtom mieste.

Dúfam, že mladí hráči nám budú stále pribúdať a že budú usilovne trénovať, aby dosahovali stále väčšie a väčšie úspechy.

Andrea Fratričová
organy/vz/2018/sprava-kdm.txt · Posledná úprava: 2018/12/17 23:21 od Sobolic Marek