Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2018:sprava-dk

Správa o činnosti disciplinárnej komisie SFP za rok 2018

Disciplinárna komisia (DK) v roku 2018 riešila 3 podnety:

  1. Podnet klubu HOHENLOHE na rozhodcu Richarda Gaža a zároveň organizátora turnaja klub La Boule.
  2. Podnet hráča Michala Dzúrika na hráča Andrea Fratriča.
  3. Podnet klubu La Boule na hráča Andrea Fratriča.

Všetky podania sa týkali finále ligy klubov, konaného dňa 1.9.2018 v Modre na Farme pod Gaštankou. Od klubu HOHENLOHE bola vznesená aj námietka zaujatosti voči predsedníčke DK.

DK zasadla dňa 5.11.2018, dňa 2.12.2018 a dňa 8.12.2018, vypočula účastníkov a rozhodla nasledovne.

  1. Námietku zaujatosti DK vyhodnotila ako nedôvodnú.
  2. Podnet klubu HOHENLOHE na rozhodcu Richarda Gaža a zároveň organizátora turnaja klub La Boule DK vyhodnotila ako nedôvodný.
  3. Podnety hráča Michala Dzúrika na hráča Andreja Fratriča a klubu La Boule na hráča Andrea Fratriča DK vyhodnotila ako dôvodné. DK uložila Andrejovi Fratričovi trest spočívajúci v zákaze reprezentovať ktorýkoľvek klub SFP v SLK v roku 2019, ako aj reprezentovať SR na európskej lige klubov v roku 2020 a zároveň mu ukladá trest pozastavenia licencie na dobu jedného roka, s podmienečným odkladom na dva roky. Trest ešte nie je právoplatný.

Iné priestupky v roku 2018 DK neriešila.

JUDr. Zuzana Motáčková
organy/vz/2018/sprava-dk.txt · Posledná úprava: 2018/12/18 12:54 od Sobolic Marek