Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2016:sprava-o-hospodarene

Správa o hospodárení SFP v roku 2016

V roku 2016, tak ako aj po minulé roky SFP hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom. Vďaka Davidovi Motreux a Brunovi Fernandézovi sme však časť prostriedkov ušetrili a ešte máme prisľúbené, že ušetríme nakoľko nám vypomohli (vypomôžu) zo sponzorských príspevkov, ktoré prišli na účet ME žien 2016, ktorých boli hlavnými organizátormi. Obidvom im vyslovujem v mene SFP veľké poďakovanie.

Zároveň sme ušetrili na bankových poplatkoch, nakoľko bol zriadený účet SFP vo FIO banke, ktorá si poplatky za vedenie účtu neúčtuje.

V prílohách nájdete celkové vyúčtovanie SFP za rok 2016, ako aj rozpis nákladov na mládežnícky tréningový Camp Slovakia 2016.

Výpisy z účtov Sberbak (neskôr zrušený) a FIO banka budú k dispozícii k nahliadnutiu na VZ SFP.

organy/vz/2016/sprava-o-hospodarene.txt · Posledná úprava: 2016/12/31 20:36 od Sobolic Marek