Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2016

Materiály k VZ 2016

pSFP pozýva zástupcov členských klubov na riadne VZ, ktoré sa uskutoční dňa 2017-01-14 od 11:00 v reštaurácii Mari Kiri. Žiadame všetkých, aby si materiály preštudovali a prediskutovali v kluboch.

Pre zrýchlenie priebehu VZ sa jednotlivé správy nebudú čítať.

Program

Návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SFP

 1. Schválenie programu riadneho VZ
 2. ROK 2016
  1. Správa prezidenta SFP / Mortreux
  2. Správa o hospodárení SFP / Fratričová
  3. Správy z komisií ( STK, TMK, KDM, RegK, RevK, DK )
  4. Správa zo zasadania CEP 2016 / Fernandez
  5. Správa MEZ 2016 / Fernandez + Mortreux
 3. ROK 2017
  1. Zákon o športe / Ján Macko
  2. Prijímanie nových členov
  3. Návrhy z komisií
  4. Organizácia MSR a CC 2016
  5. Sieň slávy SFP
  6. Majstrovstvá Európy 2017
  7. Majstrovstvá sveta 2017
  8. Návrh rozpočtu 2017
 4. Iné
 5. Ukončenie riadneho VZ

ROK 2016

Správa prezidenta SFP / Mortreux

Doplniť info o historickom úspechu na ME 55+

Správa o hospodárení SFP / Fratričová

Správy z komisií

ŠTK / Sobolič

TMK / Ševček

KDM / Fratričová

RegK / Gažo

RevK / Zámečník

 • Správa revíznej komisie
  • 2016-12-13 - Zdeno Plačko odstúpil z komisie
  • 2016-12-15 - Ľubor Zámečník odstúpil z komisie

DK / Šúry

Správa zo zasadania CEP 2016 / Fernandez

 • správa bola ústne prezentovaná na VZ

Správa MEZ 2016 / Fernandez + Mortreux

 • správa bola ústne prezentovaná na VZ

ROK 2017

Zákon o športe / Ján Macko

Požiadať ministerstvo o národnú licenciu pre šport.

Prijímanie nových členov

SFP neobdržala žiadnu žiadosť na vstup do SFP.

STK

Všetky návrhy sú obsiahnuté v zápisniciach z komisií STK.

SLOPAK
Prijaté
SPIDERS
Prijaté
Prijaté
  • Vybrať pred sezónou okruh zahraničných turnajov, ktoré sa budú klasifikovať do rebríčka SFP.
Neprijaté
Neprijaté / stiahnuté
Prijaté
KLAP: MSR rovnaký koeficient 5 | Prijaté

SLOPAK: Kvalita turnaja zhodnotená koeficientom | do STK

HOHENLOHE
Zahraničný účastník MSR musí dokladovať platné povolenie na pobyt na území SR za posledných 12 mesiacov a na nasledujúcich 12 mesiacov.
Prijaté

Organizácia MSR 2017

Do termínu 2016-12-31 pSFP neobdržalo žiadnu prihlášku na organizáciu MSR.

Na VZ boli na organizáciu vylosované nasledujúce kluby:

MSR Organizátor Termín
MSR 3×3 GULIVER 2017-05-13
MSR 2×2 MIX NOVOKER 2017-05-20
MSR 55+ SLOPAK 2017-07-05
MSR 1×1 ŽILPEK 2017-07-08
Žiadame kluby, aby potvrdili organizáciu MSR.

Sieň slávy SFP

SLOPAK

Prijaté / oba návrhy boli zapracované do Sieňi slávy SFP

Majstrovstvá Európy 2017

 • EuroCup: 27-30. júl, podľa vylosovania
 • Espoirs: ???
 • Veteráni (55+): ???
 • Muži: 21-24. september, St Pierre les Elbeuf, Francúzsko

Pokiaľ CEP nenájde organizátora na ME Espoirs a 55+, dané majstrovstvá budú zrušené.

Berieme na vedomie

Majstrovstvá sveta 2017

 • Ženy: ( pravdepodobne Čína )
 • Juniori: ( pravdepodobne Čína )
 • Jednotlivci: 13-16. apríl, Gent, Belgicko
 • Dvojice: 13-16. apríl, Gent, Belgicko
Berieme na vedomie

Bude zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ.

Prijaté s pripomienkami

Iné

Priestor pre doplňujúce/nové návrhy.

 • 2016-12-15 - Rozpad RevK
  • Treba navrhnúť nový funkčný model, resp. nových členov komisie
RevK sa neskladá, klubom sa bude preposielať výpis z účtu kvartálne.
organy/vz/2016.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:18 od Sobolic Marek