Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2016:sprava-cinnosti

Správa o činnosti prezídia SFP za rok 2016

Prezídium zasadá pravidelne raz mesačne.

SFP má k dnešnému dňu 18 členov/klubov. Združuje 243 hráčov s licenciou, z toho 85 žien a 17 juniorov. Medziročný rast počtu licencovaných hráčov je +1 %. V priemere majú kluby 13-14 hráčov s licenciou. Najviac licencovaných hráčov má klub KPPS ( 27 ) a najmenej má klub Premier ( 3 ).

Slovenská pétanque sezóna začala až 23. apríla turnajom Svätoplukove dvojky, lebo dva turnaj predtým boli zrušené pre nepriaznivé počasie a malý záujem hráčov. Na tomto turnaji sa odovzdali ocenenia pre najlepších hráčov minuloročnej sezóny.

MSR trojíc mužov a žien organizoval klub Spiders 14. mája v Pezinku.

Víťazný tím mužov pozostával z hráčov Fratrič Andrej, Pulman Rudolf, Sobolič Michal a Sobolič Milan. Z daných hráčov iba dvaja prejavili záujem o reprezentáciu. Repre tím SR tvorili hráči Fratrič Andrej, Pulman Rudolf, Patrik Šebeňa a Lukáš Tomka.

Víťazný a zároveň reprezentačný tím Slovenskej Republiky na ME ženy tvorili hráčky Gajdošová Katarína, Kadlečíková Ivica, Krajčovičová Katarína a Šimková Mária.

Centrope Cup na Slovensku organizovali kluby KPPS a Slopak 27. Augusta na Kaskádach. Na turnaj prišiel rekordný počet 114 trojíc. Turnaj patril medzi jeden z najúspešnejších vrámci Centrope Cup 2016! ( + 23% účasť ako v roku 2015)

V Slovenskej lige klubov 2016 malo zastúpenie 11 klubov. Celkový víťazom sa stal klub CAP, ktorý získal právo reprezentovať SR na EuroCupe 2017. Chcem sa poďakovať klubom Cassovia, Slopak, Spiders a za organizovanie kvalifikačných kôl a La Boule Modra za organizáciu finálového kola.

Po dvoch rokov príprav a intenzívnej práce v roku 2016, sme zorganizovali v septembri Majstrovstvá Európy Žien v Bratislave. Celá federácia zažila neskutočne pekné chvíle počas 4 dní turnaja. Chcem poďakovať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri realizácii a najmä Brunovi Fernandezovi, ktorý perfektne riadil celý projekt od začiatku do konca!

Mojím hlavným cieľom na rok 2017 je využiť úspech MEZ na propagovanie Pétanque všade na Slovensku a vylepšiť úroveň Slovenských reprezentačných tímov na medzinárodných podujatiach.

Ďakujem všetkým klubom za organizovane úspešných turnajov v roku 2016.

David Mortreux
organy/vz/2016/sprava-cinnosti.txt · Posledná úprava: 2016/12/14 09:45 od Sobolic Marek