Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:stk:stk-feb-2016

Stretnutie STK - február 2016

plánovane stretnutie STK sa uskutočnilo dňa 2016-02-18 od 17:30 v hostinci u Deda.

Prítomní: 
 CAP - Ševček
 GULIVER - Majerčík
 JEWEL - Číková
 KLAP - Gajdošová
 SLOPAK - Šedivý L.
 SPIDERS - Sobolič Ma.
 UNIVERZUM - Kadlečíková

Témy

MSR trojíc 2016

MSR trojíc sa od roku 2016 budú hrať systémom Double elimination, nový návrh MSR vychádza z minulého s miernymi úpravami.

Termín pre podanie prihlášky na organizáciu MSR 2016 je do 2016-02-29 na adresu prezidium@sfp.sk.

V prípade nezáujmu pSFP vyžrebuje organizátorov na najbližšom stretnutí.

Centrope Cup 2016

pSFP vyzýva kluby, ktoré by chceli organizovať CC, aby poslali svoje návrhy do 2016-02-29 na adresu prezidium@sfp.sk.

Organizátor musí splniť nasledovné podmienky:

 • dohodnúť sa s pSFP na všetkých podmienkach schválených na zasadnutiach CC, bez ohľadu na termín ich konania
 • deň organizácie turnaja je stanovený na 2016-08-27
 • aspoň 45 ihrísk, z toho aspoň 4 osvetlené
 • ozvučenie podujatia a technické zázemie
 • obed účastníkov
 • parkovanie účastníkov
 • ceny = trofeje + vecne/finančné odmeny
 • zúčastniť sa môžu len licencovaní domáci a zahraniční hráči
 • štartovné v maximálnej výške 12,- EUR na účastníka, z toho 1,- EUR za účastníka na účet CC
 • termín prijímania prihlášok do 2016-02-29

Diskusia o CC

Pre zvýšenie záujmu hráčov o turnaje CC STK odporúča zvýšiť koeficient bodovania na 2.5 ( pôvodne 1.5 )

Z diskusie, čo by sa malo vrámci CC zmeniť, najviac rezonoval názor organizovať turnaj CC iba ako jedno-dňový.

Ostatné

 • CASSOVIA: úprava podmienok štartu na MSR trojíc ( 2016-02-12 )
  • STK neodporúča dodatočnú úpravu podmienok MSR pre sezónu 2016, nakoľko bol tento bod väčšinou schválený na poslednom VZ ( aj klubom, ktorý danú zmenu navrhuje )
 • STK odporúča bližšie špecifikovať registrácie na turnaje cez portal.sfp.sk:
  • turnaje SFP: registrácia bude spustená presne 2 týždne pred termínom konania turnaja ( o 19:00 SEČ ), dohodnuté na VZ 2016
  • MSR a CC: registrácia bude spustená presne 4 týždne pred termínom konania turnaja ( o 19:00 SEČ )
 • Ďalšie stretnutie komisie sa bude konať v auguste/septembri, predseda STK bude informovať o presnom termíne a mieste konania.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/stk/stk-feb-2016.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 15:18 od Sobolic Marek