Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-sep-2019

Zápis z prezídia SFP - august/september 2019

Prítomní: Lazarová, Sobolič, Ševček, Štrba
Hostia: Zámečník Marek, Paillard Sven
Dátum: 2019-09-28 od 10:00
Miesto: MariKiri, Bratislava

Mimoriadne VZ

PSPF oznamuje, že augustové mVZ bolo úspešné

 • Úprava rozpočtu SFP 2019
 • Úprava povinnosti rozhodcov
 • Úprava registrácie hráčov v kluboch

PSFP vyhlasuje októbrové mVZ, s nasledujúcimi témami:

 • Prijatie nových členov SFP

Riadne VZ

Riadne VZ SFP sa bude konať dňa 2020-01-18 od 11:30 v Mari Kiri. Všetky dokumenty budú dostupné na stránkach SFP do 2019-12-18.

Administratíva

PSFP upozorňuje kluby, že musia nahlásiť mená štatutárnych zástupcov na ministerstvo vnútra. Kluby, ktoré budú chcieť čerpať financie na mládež z príspevkov z ministerstva škol budú musieť upraviť svoje stanovy, v čo najkratšom čase.

Komisie SFP

Stretnutie komisii SFP sa uskutoční dňa 2018-11-09 od 11:30 v Mari Kiri:

Svoje podnety do komisii posielajte na uvedené emailové adresy najneskôr do 2018-11-02 23:59:59

 • Témy budú dopĺňané priebežne na stránky SFP
 • Prosím zaregistrujte svojho zástupcu na stretnutie komisii
 • Správy komisií budú slúžiť ako podklady pre VZ

STK

CC

PSFP ďakuje klubom SLOPAK a KPPS za organizáciu turnaja Centrope Cup, poplatky do fondu Centrope boli riadne odvedené

SLK

Finále SLK 2019 sa odohralo dňa 2019-09-14, výsledky:

 1. CAP
 2. Hohenlohe
 3. KPPS

ME / MS 2019

 • PSFP ďakuje a gratuluje reprezentácii veteránov za pekný výsledok, 13. miesto z 28 krajín
 • PSFP konštatuje, že reprezentácii mužov sa nepodarilo kvalifikovať na MS 3×3 2019, 36. miesto z 36 krajín
 • PSFP ďakuje a gratuluje reprezentácii U23 mužov za pekný výsledok, 5. - 8. miesto zo 16 krajín
 • PSFP ďakuje a gratuluje Kristíne Gemainerovej za pekný výsledok v individuálnej streľbe, 5. - 8. miesto z 10 krajín
 • PSFP drží palce ženskému reprezentačnému tímu na MS v Kambodži

CTM

 • pokračovali pravidelné tréningy na Národnom guľodrome (s výnimkou piatku v týždni konania sa CAMPu) – detí bolo v čase prázdnin pomenej,
 • posledný tréning r. 2019 sa bude konať 27. 9.,
 • pravidelné tréningy na francúzskej škole boli odložené na február/marec budúceho roka,

CAMP 2019

 • účastníci kategórií kadet/junior/espoirs: 12 slovenských hráčov/hráčiek, 7 x Anglicko (+ 2 tréneri + 7 doprovodných osôb), 6 x Belgicko (+ 2 tréneri), 6 x ČR (+ 2 tréneri), 3 x Rakúsko (+ 1 trénerka) = 5 krajín Európy (1. krát sme mali výpravu z Belgicka),
 • tréneri z FR: Francois Grange + Jordan Carreau,
 • program: 1. deň doobeda turnaj trojíc – víťazi Štrba/Šebeňa/Volárik, poobede a zvyšné dni ateliéry na plas + streľbu, súťaže, večer voľný program, priateľské zápasy
 • špeciálne vyzdvihujeme prácu Miroslava Ritomského, ktorý na CAMP priviedol 3 deti zo sociálne znevýhodnených rodín, ktoré disciplinovane a mimoriadne usilovne pracovali a veľmi sa zlepšili už za tých 2,5 dňa kempu,
 • CTM vyjadruje špeciálne uznanie a obdiv práci Miroslava Ritomského (klub SLOPAK), s podporou klubu ŽILPEK, ktorý sa venuje deťom a mládeži zo sociálne znevýhodnených rodín, organizuje pre nich pravidelné tréningy, dal mnohých z nich licencovať, vozí ich na turnaje v kalendári SFP, čím hráči/hráčky splnili podmienku odohratia min. 3 turnajov ročne, a teda podmienku na získanie príspevku z peňazí od Ministerstva športu/rozpočtu SFP 2020,
 • do konca septembra 2019 majú hráči/hráčky z espoirs reprezentačných tímov SR povinnosť odovzdať CTM potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • hráči/hráčky z espoirs reprezentačných tímov SR budú podpisovať Štatút reprezentanta; tréneri Čestné prehlásenia; oba dokumenty poskytne SFP,
 • CTM drží palce obom reprezentačným tímom espoirs na ME espoirs žien/mužov, ktoré sa budú konať v St. Pierre les-Elbeuf v dňoch 3.-6. 10.,
 • financie: CTM odporúča regionálnym centrám CTM, aby mesiac október využili na vyúčtovanie oprávnených nákladov v súlade so schválenými smernicami a rozpočtom SFP (CTM/SFP poskytne na to potrebné formuláre a zoznam oprávnených nákladov),
 • CTM odporúča klubom, ktoré si chcú nárokovať na finančný príspevok na hráčov U23 z peňazí od Ministerstva športu/z rozpočtu SFP, aby si dali na poriadok všetky náležitosti, ktoré sú podmienkou čerpania týchto príspevkov,
 • na základe výzvy hlavného kontrolóra SFP, Jána Macka, CTM upozorňuje kluby, ktoré majú členov CTM (HOHENLOHE, CAP, KPPS), že v zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu. Povinnosť sa týka len športovcov zaradených do CTM a reprezentantov SR. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky športovca, ustanovil všeobecne záväzný právny predpis - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 51/2016 Z.z. z 21. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca.
 • CTM ďakuje obom reprezentáciám espoirs za vzornú reprezentáciu a koučom Jurajovi Adlerovi a Andrei Fratričovej za obetavú prácu.
 • CTM vyjadruje špeciálne uznanie Kristíne Gemainerovej za výkon na ME espoirs žien v streľbe za priamy postup do top 4, čo je historický medzník a zároveň za nový slovenský strelecký rekord (27 b.) v kategórii všetkých U23, ako aj v ženských výsledkoch v streľbe.

Marketing

 • Dňa 2019-09-07 sa konalo slávnostne otvorenie a krst 2 nových pétanque ihrísk v Lesoparku, Vrakuňa
  • Sponzor: UP Slovensko, pod záštitou SFP
  • Veľké poďakovanie patrí Jánovi Tomkovi za kontrolu vybudovania ihrisk
  • Peter Šury pomohol s organizáciou turnaja starostov a predstaviteľov mestských častí Ružinov, Zálesie a Vrakuňa
  • Prítomné firmy a potenciálny sponzori pre SFP boli UP a St Gobain
  • Prítomní boli aj členovia PSFP
 • St Gobain potvrdil dotáciu vo výške 500 EUR za rok 2019 a 500 EUR za rok 2020.
 • Zároveň rozpočet vo výške 4000 EUR na vybudovanie 2 ihrísk
  • Bude použitý podobný systém ako vo Vrakuni, malý turnaj starostov vedľajších miest a obcí
 • Renault Slovensko podporil SFP a ponúkol zadarmo jedno vozidlo pre výpravu U23 na ME do St Pierre les Elbeufs, Francúzsko
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-sep-2019.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:22 od Sobolic Marek