Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-nov-2019

Zápis z prezídia SFP - november 2019

Prítomní: Fernandez, Lazarová, Macko, Sobolič
Dátum: 2019-11-03 od 11:00
Miesto: MariKiri, Bratislava

Mimoriadne VZ

PSPF oznamuje, že októbrové mVZ bolo úspešné

 • Boli prijaté oba kluby do SFP

Riadne VZ

Riadne VZ SFP sa bude konať dňa 2020-01-18 od 11:30 v Mari Kiri. Všetky dokumenty budú dostupné na stránkach SFP do 2019-12-18.

Administratíva

PSFP upozorňuje kluby, že musia nahlásiť mená štatutárnych zástupcov na ministerstvo vnútra.

Kluby, ktoré budú chcieť čerpať financie na mládež z príspevkov z ministerstva škol budú musieť upraviť svoje stanovy, v čo najkratšom čase.

Registrácie klubov/hráčov 2020

Predseda registračnej komisie bude informovať delegátov klubov o spôsobe registrácie hráčov a klubov pre sezónu 2020. Termín ukončenia registrácii je do 2019-11-30.

Komisie SFP

Stretnutie komisii SFP sa ruší, kvôli nedostatku tém. Všetky témy ( TMK | STK ) budú postúpené na VZ SFP.

STK

CC

PSFP vyzýva kluby, ktoré by chceli organizovať CC, aby poslali svoje návrhy na adresu prezidium@sfp.sk. Organizátor by mal splniť nasledovné podmienky:

 • deň organizácie turnaja je stanovený na 2020-08-29
 • aspoň 50 ihrísk, z toho aspoň 4 osvetlené
 • ozvučenie podujatia a technické zázemie
 • obed účastníkov
 • parkovanie účastníkov
 • ceny = trofeje + vecne/finančné odmeny
 • zúčastniť sa môžu len licencovaní domáci a zahraniční hráči
 • štartovné v maximálnej výške 15,- EUR na účastníka ( z toho 1,- EUR za účastníka na účet CC )
 • termín prijímania prihlášok do 2019-12-17

Reprezentácie SR

PSFP žiada všetkých reprezentantov, aby doručili potvrdenie o zdravotnej prehliadke. Rovnako žiada trénerov a coachov, aby do konca novembra 2019 doručili správy zo šampionátov.

CTM

 • Nikto z členov CTM neodovzdal do stanoveného termínu potvrdenia o zdravotnej prehliadke - espoirs mali prvý termín do 30. 9. a druhý do 3. 11., ale aj termín druhej výzvy všetci odignorovali; CTM posúva vec na pSFP a príslušných štatutárov klubov, ktorých sú daní členovia CTM členmi a zároveň zdôrazňuje upozornenie hlavného kontrolóra SFP, Jána Macka, že v prípade nesplnenia podmienok do 31. 12. stráca člen CTM právo na príspevok z peňazí Ministerstva školstva na r. 2019 a príslušné kluby budú musieť vrátiť už investované peniaze do repre tímov späť SFP, ktorá ich vráti štátu.
 • CTM informuje svojich členov, že vzhľadom na spôsob ich komunikácie s CTM s účinnosťou od 4. 11. 2019 bude CTM svojich členov informovať zásadne iba cez štatutárov klubov, ktorých sú daní členovia CTM členmi a vždy bude posielať len jednu výzvu.
 • CTM v spolupráci s pSFP (a príp. Registračnou komisiou SFP) bude ďalej do konca roka riešiť nasledovné:
  • Smernica na určenie podmienok (napr. aktívny športovec) a spôsobu prerozdelenia financií,
  • zmluvy s predmetnými klubmi (v tomto roku 9),
  • kluby – splnenie podmienok čerpania financií do konca roka (31. december) – použitie v zmysle prílohy zmluvy s ministerstvom školstva,
  • predbežne na jedného aktívneho športovca na rok 2019 je príspevok 161,27 eur.
 • V januári/februári plánuje Jana Lazarová ísť s Brunom Fernandezom na zasadnutie Regionálneho združenia starostov – využitie kontaktov z akcie CTM Dúbravské petangové popoludnie (p. Zaťovič, starosta Dúbravky), kontaktov zo stretnutia JL s viceprimátorom BA a kontaktov BF so starostami iných mestských častí BA.
 • V januári/februári plánuje Jana Lazarová spolu s Brunom Fernandezom skúsiť rozvinúť spoluprácu so strediskami X Bionics a Kormorán Šamorín (CTM so zameraním na U17).
 • CTM má pripravenú Správu o činnosti CTM 2019 + Plán CTM 2020 pre VZ SFP. Do 17. 12. čaká na doplnenie za CTM Sever a správy koučov repre tímov espoirs muži (Juraj Adler) a espoirs ženy (Andrea Fratričová).

Marketing

 • St Gobain : zmluva na 500,- eur je podpísaná a peniaze by mali prísť do konca novembra
 • Colas : nestratiť kontakt – potenciálny sponzor na rok 2020
 • Up Slovensko : 1000,-eur do konca roka alebo na rok 2020.
 • Renault sponzoroval U23 a dodal voz s plnou nádržou.
 • Program “Petanque a Mesta Slovenska” : Nový projekt revitalizacii petangovejo ihriska V Novom Meste - Kuchajda !
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-nov-2019.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:22 od Sobolic Marek