Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-feb-2019

Zápis z prezídia SFP - február 2019

Prítomní: Fernandez, Lazarová, Sobolič, Ševček
Prizvaní: Macko
Ospravedlnili sa: Štrba
Dátum: 2019-01-30 od 18:00
Miesto: Aupark, Bratislava
 • VZ SFP
  • sa uskutočnilo v sobotu 2019-01-19 v reštaurácii MariKiri, za účasti 17 klubov ( z 18 celkovo )
   • zápis je dostupný online na stránkach SFP
   • schválené body budú zapracované do dokumentov SFP do 2019-02-10
 • PSFP
  • ZLOŽENIE
   • Podľa stanov SFP sa na prvom stretnutí PSFP volí prezident SFP
    • Člen PSFP Marek Štrba sa pre chorobu nezúčastnil
   • PSFP bolo uznášania schopné, na post bol práve jeden kandidát Martin Ševček, ktorý bol členmi PSFP jednoznačne zvolený [ ZA: 4, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0]
    • Z voľby prezidenta bol vypracovaný zápis, na voľbu dohliadal kontrolór SFP
   • Členovia PSFP si následne rozdelili funkcie:
    • ŠEVČEK Martin = Prezident SFP / financie + komunikácia s MIN EDU a členmi SFP
    • SOBOLIČ Marek = Tajomník SFP / STK + web
    • FERNANDEZ Bruno = Komisia trénerov + marketing a sponzori + CEP
    • LAZAROVÁ Jana = CTM
    • ŠTRBA Marek = Komisia rozhodcov
   • Členovia PSFP sa dohodli, že svoju prácu budú vykonávať bezplatne
  • FINANCIE
   • Bude zriadený transparentný účet vo FIO banke pre účely účtovania dotácie z MIN EDU
   • Rovnako bude SFP disponovať bankovou kartou pre online platby, resp. výbery
   • PSFP pracuje na detailnejšom rozpočte SFP pre rok 2019
    • na základe aktuálne schválenej verzii sa vyplatia členské poplatky do CEP a FIPJP, a poplatok za EuroCup 2019
    • schvaľovanie nového rozpočtu bude vrámci marcového mVZ, pokyny pre hlasovanie budú dostupné neskôr
  • STANOVY
   • Niektoré body stanov SFP si žiadajú úpravu a budú súčasťou marcového mVZ, pokyny pre hlasovanie budú dostupné neskôr
  • ŠTATÚTY
   • PSFP, resp. zástupcovia jednotlivých komisií pracujú na vytvorení štatútov:
    • pre fungovanie komisií
    • vzťahov medzi SFP a klubmi
    • reprezentantov a trénerov
 • ROZHODCOVIA
  • V druhej polovici marca, resp. prvej polovici apríla sa plánuje seminár pre rozhodcov SFP
   • seminár je povinný pre všetkých doterajších ako aj nových záujemcov o túto funkciu
   • o detailoch budeme informovať v ďalšom zápise
 • STK
  • Klub NOVOKER potvrdil organizáciu MSR 1×1, ostatné kluby prejavili záujem organizovať MSR, tz. berieme do úvahy bez potvrdenia
  • Víťaz SLK 2018 LABOULE Modra potvrdili účasť na EuroCUP 2019
  • Začiatkom mája 2019 sa uskutočnia MS jednotlivcov a dvojíc v Španielsku, predseda STK osloví víťazov jednotlivých MSR 2018, aby potvrdili svoju účasť na tomto podujatí
  • SLK
   • termín prihlášok a rovnako aj zaplatenia poplatku 45 EUR je do 2019-03-31
   • do SLK sa prosím prihlasujte cez portal.sfp.sk prostredníctvom kapitána
   • je pravdepodobné, že pravidlá SLK sa pred regionálnym kolom upresnia, aby boli jednoznačné
  • V druhej polovici marca, resp. prvej polovici apríla sa plánuje seminár pre koordinátorov turnajov SFP
   • seminár je povinný pre všetkých doterajších ako aj nových záujemcov o túto funkciu
   • o detailoch budeme informovať v ďalšom zápise
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2019-03-03 o 10.00 v MariKiri.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-feb-2019.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 15:20 od Sobolic Marek