Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2021-mvz-oct

Mimoriadne VZ - október

PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2021-10-17.

Témy

Úprava rozpočtu SFP 2021

Na základe situácie ohľadom COVID-19 boli upravené jednotlivé činnosti a ich čerpanie v rozpočte SFP 2021. Bol zaslaný delegátom emailom.

Vyhodnotenie

Do termínu 2021-10-17 prišlo 20 odpovedí od delegátov SFP, výsledky sú nasledujúce:

Z celkového počtu hlasov 37, boli návrhy odsúhlasené nasledovne:

Otázka Body %
Rozpočet SFP 2021 30 37

2 kluby (LABELLE, LABOULE ) nehlasovali vôbec.

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné

Ako hlasovať?

Hlasovací lístok obsahuje 1 otázky, na ktorú môžete odpovedať ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.

Skopírujte si danú otázku do mailu, vyjadrite k nej postoj klubu, ktorý zastupujete a pošlite na adresu prezidium@sfp.sk najneskôr do 2021-10-17 23:59:59.

2021-10-hlasovaci-listok.txt
1) Schvaľujem prijatie upraveného rozpočtu SFP pre rok 2021
organy/vz/2021-mvz-oct.txt · Posledná úprava: 2021/10/27 14:34 od Sobolic Marek