Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2017-mvz-mar

Nové pravidlá SLK

Na základe nových pravidiel EuroCupu na rok 2017 a ďalšie, sa stretli zástupcovia klubov na komisii STK, kde prediskutovali zmeny. Vznikla nová verzia pravidiel, ktorú treba odhlasovať, aby mohla ísť do platnosti už túto sezónu.

Súhlasíte s novou úpravou pravidiel SLK od sezóny 2017?

 • SÚHLASÍM
 • NESÚHLASÍM

Vyhodnotenie

Do termínu 2017-03-31 prišlo 12 odpovedí ( 1 neplatná, z celkovo 17 možných ), výsledky sú nasledujúce:

 • 11 klubov súhlasilo ( 64.71 % )
 • 0 klubov nesúhlasilo

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné, tz. SLK sa bude hrať novým modelom od roku 2017

Zmena registračných podmienok

PSFP na základe výstupu z komisie STK zvoláva mimoriadne VZ, kde žiada kluby o schválenie nových pravidiel SLK. PSFP odporúča klubom zvážiť svoju účasť v lige pred samotným hlasovaním. PSFP pre zjednodušenie a prehľadnosť termínov registrácii, hosťovaní a prestupov zvoláva mimoriadne VZ, kde žiada kluby o schválenie nasledujúcich podmienok registrácie klubov a hráčov.

 • Obdobie prestupov a hosťovaní, platných od novej sezóny: 01. september ⇒ 30. november
 • Finálny termín pre registráciu klubu a hráčov na novú sezónu: 30. november
 • Klub pre úspešnú registráciu musí do stanoveného termínu:
  • zaplatiť správnu čiastku na účet SFP
  • dodať zoznam hráčov, ktorí budú hrať v novej sezóne
  • dodať všetky dokumenty ohľadom prestupov a hosťovaní

Súhlasíte s novými registračnými podmienkami od sezóny 2018?

 • SÚHLASÍM
 • NESÚHLASÍM

Hlasuje sa do 2017-03-31 elektronicky cez formulár, iná forma nie je akceptovaná.

Vyhodnotenie

Do termínu 2017-03-31 prišlo 12 odpovedí ( 1 neplatná, z celkovo 17 možných ), výsledky sú nasledujúce:

 • 8 klubov súhlasilo ( 47.06 % )
 • 3 kluby nesúhlasili

PSFP konštatuje, že mVZ nebolo úspešné, tz. nové registračné termíny nebudú aplikované od roku 2017

organy/vz/2017-mvz-mar.txt · Posledná úprava: 2017/07/12 14:27 od Sobolic Marek