Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:tmk:tmk-nov-2018

Stretnutie TMK - november 2018

plánovane stretnutie TMK sa uskutočnilo dňa 2017-11-24 od 11:00 v Mari Kiri.

Témy

SLOPAK = školenie rozhodcov

Nakoľko sa nám podarilo zvýšiť a skvalitniť počet rozhodcov a zaviedli sa ako tresty , karty , navrhujeme aby napr. na začiatku sezóny TMK , urobilo skolenie rozhodcov , kde sa urči línia rozhodovania, pri udeľovaní jednotlivých kariet (aby bol výklad takýchto pravidiel čo najjednotnejší). Zároveň by mala byt povinnosť rozhodcu zaslať po turnaji DK zápis o udelení kariet s popisom.

Pôvodný návrh ( SLOPAK ) bol na komisii prediskutovaný, TMK ho odporúča na VZ SFP

SLOPAK = evidencia a tresty za karty

Vypracovať sadzobník trestov po určitom množstve a hodnotách kariet (návrh na tresty , podlá poctu kariet za rok , tabuľkový rok, napr. podmienka , zákaz činnosti na určitú dobu, zákaz štartu na MSR, CC, ME , MS.

Doplnenie: 2 červené karty budú predstavovať 4 týždenný zákaz štartu na slovenských turnajoch, zo zahraničných nebudú započítané body do rebríčka SFP

Pôvodný návrh ( SLOPAK ) bol na komisii doplnený, TMK ho odporúča na VZ SFP

SPIDERS = Meranie vzdialeností a rozhodca

Návrh: Ak je zavolaný rozhodca a po zmeraní vzdialenosti gúľ je rozdiel viac ako 5mm, hráči tímu, ktorí rozhodcu privolali, resp. potrebovali jeho pomoc, dostávajú sankciu/kartu ( podľa pravidiel pétanque čl. 35 ).

Dôvod: Často sa rozhodcovia volajú zbytočne, hráči sú buď leniví si zmerať gule sami alebo jednoducho nemajú meter.

Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prediskutovaný, TMK ho neodporúča na VZ SFP, téma bude presunutá na rozhodcovský seminár v roku 2019

SPIDERS = Zvýšená aktivita rozhodcov počas turnaja

Návrh: Ak je na turnaji rozhodca, ktorý už svoj zápas dohral, resp. už nehrá, tak sa musí aktívne venovať a sledovať dodržiavaniu pravidiel. Takéto správanie je nevyhnutné počas semifinále a finále turnaja. Hlavný rozhodca musí rozhodovať do konca turnaja.

Dôvod: Rozhodca by na turnajoch mal byť v prospech hráčov, ktorí dodržujú pravidlá. Väčšinou je rozhodca privolaný až po udalosti.

Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prediskutovaný, TMK ho odporúča na VZ SFP

SPIDERS = Pravidlá k nahliadnutiu

Návrh: Každý rozhodca by mal mať v tlačenej forme pri sebe aktuálne pravidlá hry pétanque.

Dôvod: Je to pomôcka pre rozhodcu, ako aj jednoduchšie vysvetliť situáciu prečítaním daného článku pravidiel.

Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prediskutovaný, TMK ho odporúča na VZ SFP

SPIDERS = Jury na významné podujatia

Návrh: Pre každý bodovaný turnaj bude jasné zloženie Jury vopred, oznámené v rámci pozvánky na turnaj, resp. na portal.sfp.sk

Dôvod: Malo by byť jasné, kto rozhoduje o veciach, ktoré aktuálne pravidlá nemajú zahrnuté.

Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prediskutovaný, TMK ho odporúča na VZ SFP
Zapísal: Martin Ševček
organy/tmk/tmk-nov-2018.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:22 od Sobolic Marek