Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:stk:stk-nov-2017

Stretnutie STK - november 2017

plánovane stretnutie STK sa uskutoční dňa 2017-11-14 od 18:00 v Mari Kiri.

Témy

Hracie systémy

Skupiny každý s každým - alternatíva

Na základe negatívnej skúsenosti skutočností navrhujem do tabuľky skupín každý s každým pridať okrem súčasných spôsobov aj alternatívne spôsoby zostavenia turnaja pri počtoch tímov 12, 24 a 48. A to nasledovne:

 • 12 tímov
  • Súčasný model: 4 skupiny po 3 tímy + KO 8
  • Navrhujem pridať aj alternatívny model: 2 skupiny po 6 tímov + KO 4
 • 24 tímov
  • Súčasný model: 8 skupín po 3 tímy + KO 16
  • Navrhujem pridať aj alternatívny model: 4 skupiny po 6 tímov + KO 8
 • 48 tímov
  • Súčasný model: 16 skupín po 3 tímy + KO 32
  • Navrhujem pridať aj alternatívny model: 8 skupín po 6 tímov + KO 16

Odôvodnenie: Keď sme robili turnaj Á la Campagne 2017 na Farme pod Gaštankou, určili sme si na základe počtu ihrísk maximálny počet tímov 24. A 24 tímov sa nám aj prihlásilo. Bola to moja prvá skúsenosť s turnajom KK, čiže môžeme dať sčasti aj mne za vinu, že som dovolil niečo také. Pri turnaji skupín KK pri počte 24 tímov totiž vzniká spôsob turnaja, ktorý je neatraktívny a aj si myslím, že mnohí z hráčov ak by vedeli do čoho idú, na turnaj Á la Campagne by vôbec neprišli. 24 tímov je podľa tabuľky rozdelených na osem trojčlenných skupín. To znamená, že základné kolo má tri kolá. Lenže každý tím jedno kolo stojí!!! Poviem to trochu inak: počas základnej časti čiže počas prvých troch kôl celá tretina tímov proste vždy stojí. Na štyroch ihriskách, ktoré mám k dispozícii sa nehrá! Pritom by stačilo umožniť hrať aj iným systémom, na 4 skupiny zložené zo 6 tímov. V takom prípade by sa hralo 5 základných kôl a KO by sa zo 16 zúžilo na 8. Lenže pravidlá sú striktné a z tabuľky sa vybočiť nesmie. Podobné nastavenie podľa predpísanej tabuľky vzniká aj pri počtoch tímov 12 a 48. Aj tu v základnej časti vždy tretina tímov stojí.

Pôvodný návrh ( MOPED ) bol na komisii prediskutovaný, STK ho neodporúča na VZ SFP

Turnaj ABCD - nový typ turnaja

Jedná sa o turnaj, kde sa po prvých 2 kolách rozdelia tímy do 4 skupín a následne sa každá skupina dohráva systémom KO. V úvodných kolách nastupujú proti sebe tímy s rovnakým počtom výhier, ak je to možné.

Skupina 1.kolo 2.kolo
A výhra výhra
B výhra prehra
C prehra výhra
D prehra prehra
Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prediskutovaný, STK ho odporúča na VZ SFP

Turnaj s kategóriami a spoločným KO - nový typ turnaja

Štartová listina sa rozdelí na jednotlivé kategórie ( muži, ženy, juniori, veteráni, espoirs ) ak má daná kategória pomerné zastúpenie. Zmiešané tímy tvoria osobitnú kategóriu. V základnom kole je možné použiť základné hracie systémy ( swiss, skupiny ) pre každú kategóriu osobitne. Treba vždy poriadne zvážiť a prepočítať hrací systém, aby to vychádzalo.

Spoločné KO musí byť dopredu dané, resp. sa oznámi koľko tímov každej kategórie postupuje. Ďalej sa už hrá až do finále. Pre nepostupujúce tímy je možné usporiadať B turnaj.

Systém odporúčaný iba skúseným organizátorom, resp. je nutné sa poradiť s predsedom STK.

Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prediskutovaný, STK ho neodporúča na VZ SFP, najmä pre jeho komplikovanosť

Swiss + 4KO - alternatíva

Tento návrh je určitou kombináciou teraz povolených hracích systémov a hlavnou príčinou tohto návrhu je zvýšenie variant hracích systémov a aby sa aj jednotlivé turnaje od seba odlíšili. Zjednodušene je to systém Swis + 4KO, alebo Švajčiar + KO o medaily. A takto by nejako vyzerala tabuľka:

Počet teamov Počet kôl
2 1 bez KO
3-4 1 + 4 KO
5-8 2 + 4 KO
9-16 3 + 4 KO
17-32 4 + 4 KO
33-64 5 + 4 KO
65-128 6 + 4 KO
Pôvodný návrh ( SLOPAK ) bol na komisii prediskutovaný, STK ho odporúča na VZ SFP

Swiss bez KO a Swiss + 4KO - úprava vyhodnotenia

Pre turnaje Swiss bez KO a Swiss + 4KO upraviť vyhodnocovanie turnaje:

 1. Výhry
 2. Skóre

V programe SPORT možnosť Standard (only match points)

Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prepracovaný, STK ho odporúča na VZ SFP

Pravidlách organizovania turnajov

Limit pre hru

Pre usporiadateľov turnajov konaných vonku skrátiť limit pre hru v čase od 1.januára do 31. marca a od 1.októbra do 31. decembra. Zvýšiť limit pre hru pri hraní turnajov trojíc.

Zimné obodobie ( Október - Marec )
Herný variant 2 nahodenia 1 nahodenie bez nahodenia
Jednotlivci 30 35 45
Dvojice 40 45 55
Trojice 50 55 65
všeobecne t - 5 min t t + 10 min
Letné obodobie ( Apríl - September )
Herný variant 2 nahodenia 1 nahodenie bez nahodenia
Jednotlivci 35 40 50
Dvojice 45 50 60
Trojice 55 60 70
všeobecne t - 5 min t t + 10 min
Pôvodne návrhy ( SLOPAK a SPIDERS ) boli na komisii prepracované, STK odporúča na VZ SFP

Organizácia turnajov počas CC

Dovoľujeme si požiadať ŠTK o prejednanie a menšiu úpravu jedného bodu v Pravidlách organizovania turnajov SFP.

Jedná sa o bod „Povinnosti organizátora“ a v ňom o nasledovný riadok:

v termíne SLK a CC sa nemôže konať žiadny turnaj SFP

Navrhujeme vypustiť z tejto podmienky turnaje CC (okrem Slovenskej CC). Čiže nami navrhovaná zmena textu tohto riadku by mala znenie:

v termíne SLK a Slovenskej CC sa nemôže konať žiadny turnaj SFP

Odôvodnenie:

Aktuálna verzia a podmieňovanie organizovania našich turnajov nám prídu dosť obmedzujúce a neférové. Úplne rešpektujeme veľkosť a význam turnajov CC organizovaných v 6 krajinách. Sú to pre nás a pre náš petanque dôležité turnaje s dobrou stredoeurópskou konkurenciou. Avšak účasť na týchto (či akýchkoľvek ďalších) turnajoch by si mal vážiť a zvážiť každý hráč sám osobne. Každý hráč má predsa slobodnú vôľu a možnosť slobodného rozhodovania sa. A takúto možnosť slobodného rozhodovania sa, základný pilier slobody ako takej, by mal mať aj klub ako taký. Nie je úplne bežné, že by na vzdialenejšie turnaje CC do vzdialenejších destinácií chodila skutočne veľké množstvo slovenských hráčov. A pre týchto hráčov, ktorí necestujú do vzdialenejších destinácií (či už kvôli peniazom, či času, či iným dôvodom) je neférové, že v tomto termíne zahraničného CC sa nemôžu zúčastniť slovenského turnaja SFP na území SR. Je viacero klubov, ktoré sú v iných regiónoch ako bratislavských (čiže majú to väčšinou všade ďalej) preto necestujú tak často a aj z tohto dôvodu môžu mať záujem o usporiadanie turnaja vo svojich regiónoch v nimi vybraných možných termínoch (ktoré nekolidujú so SLK ani so Slovenskou CC). Je neférové im túto možnosť nepripustiť. A inak ak si niekto myslí, že týmto zákazom neorganizovania turnajov SFP v termíne konania CC zásadne zvýši účasť slovenských hráčov na zahraničných CC turnajoch, tak to je samozrejme omyl. Účasť na turnajoch je naozaj slobodná záležitosť a akékoľvek podmieňovanie, či zákazy alebo nebodaj príkazu tomu nepomôžu. Tento spôsob proste nefunguje. Mimochodom v okolitých i ostatných krajinách (patriacich do členských krajín CC) nie je nebežné, že by v termíne akéhokoľvek pre nich zahraničného turnaja CC neorganizovali iný svoj turnaj, či turnaje, na území ich štátu. Je to na ich slobodnej vôli takýto iný turnaj zorganizovať a dať možnosť hráčom vlastnej federácie o takýto turnaj, hoc aj regionálny. Samozrejme úplne chápeme podmienku, že ak je CC turnaj na Slovensku, tak by to mal byť jediný turnaj v tom termíne bez akejkoľvek ďalšej konkurencie iných petangových turnajov na území našej republiky. To má logiku a opodstatnenie (preto v našom návrhu aj upravujeme ten text tak, aby tam ostalo neorganiozovanie iných SFP turnajov počas Slovenskej CC). Ide nám len o férovosť, serióznosť a možnosť slobodnej voľby.

Poznámka, náš konkrétny prípad:

Nášmu klubu sa momentálne udiala zvláštna zhoda náhod v termínoch nášho turnaja a turnaja CC Slovinsko. Jedná sa konkrétne o termín 30.6.2018. Náš petangový víkend VTEDY NA ZÁPADE sme vždy organizovali posledný júnový víkend (piatok, sobota a nedeľa). To je naša história i tradícia. A keďže v areáli, v ktorom tento trojturnaj organizujeme (pred rokom sme mali už 10.ročník – 2 z toho boli na východe) sú termínové obmedzenia (kvôli množstve ďalších akcií konaných v danom kaštieli), tak je pre nás nutné si termín ďalšieho budúcoročného ročníka dohodnúť o rok skôr. Inak to nejde. A to sme takto učinili aj teraz v lete 2017 (koniec júna). Všetko bolo zapísané, medzi našim klubom a prevádzkarom areálu záväzne dohodnuté. Následne po niekoľkých mesiacoch sa dozvieme, že CC Slovinsko bude v inom termíne ako bežne býva a teda, že bude v termíne 30.6.2018. Čo je koniec júna a teda náš dátum. Čiže došlo k tomuto termínovému prekrytie. My však tento termín, ako som už spomenul, máme dohodnutí od júna 2017. A iný víkend nie je možný. A my naozaj tento turnaj robíme vždy posledný júnový víkend. Čiže máme jedinú možnosť ako zorganizovať 11.ročník turnaja VTEDY NA ZÁPADE, teda v dopredu dohodnutom jedinom termíne 29.6.-1.7. (piatok 29.6. nebodovaný zábavný turnaj, a dva bodované – sobota 30.6. dvojice a nedeľa 1.7.trojice), tak ako to mávame bežne a tradične. Tak ako sme to doteraz mali. Z našej strany k zmene termínu neprišlo. K zmene termínu prišlo na strane Slovinska. Čiže sme sa do tejto situácie termínového prekrytia dostali nie vlastnou vinou, ani nie našou chybou.

Pôvodný návrh ( PRASK ) bol na komisii prediskutovaný, STK ho neodporúča na VZ SFP

Delegáti SFP

 • Delegáti by mali byť rovnomerne vyťažený vrámci celej sezóny
 • Odmeny pre delegáta:
  • Nehrajúci delegát = 40 EUR
  • Hrajúci delegát = 20 EUR
  • Hrajúci delegát si platí štartovné ako bežní hráči
Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prepracovaný, STK odporúča na VZ SFP

SLK

Tresty za odstúpenie zo SLK

Zaviesť peňažné tresty za odstúpenie zo SLK, podobne ako má CEP:

 • Štartovné sa nevracia v žiadnom prípade
 • Do konca apríla = 0 EUR
 • Do konca júla = neodohranie základnej skupiny = 45 EUR
 • Do konca septembra = neodohranie finálovej skupiny = 45 EUR + zákaz hrania SLK na ďalší rok
Doplnené na VZSFP 2017: Klub musí do 15. augusta potvrdiť svoju účasť vo finále SLK.

V prípade odstúpenia klubu zo SLK pred finále, získava právo nastúpiť ďalší klub danej skupiny v poradí ako skončila základná časť.

Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prepracovaný, STK odporúča na VZ SFP

Úprava pravidiel SLK

CEP vydal zmeny pravidiel pre EuroCup, je potrebné zahrnúť hlavné body do pravidiel SLK.

STK odporúča pripraviť na VZ SFP ucelený návrh zmien a dať o ňom hlasovať na VZ SFP.
Doplnené na VZSFP 2017: Celkový počet postupujúcích zo skupín je stanovený po odohraní prvého zápasu. Ak by niektorý tím následne zkontumoval zvyšné zápasy, tak to neovplyvní počet postupujúcích.

MSR

Počet herných dní daných majstrovstiev

 • Jeden deň pre súťaže jednotlivcov, kde celkový počet kôl je menší rovný 10 a súťaže dvojíc a trojíc, kde celkový počet kôl je menší rovný 8, za predpokladu že organizátorom stanovený začiatok ktoréhokoľvek zápasu musí byť najneskôr o 20:00.
 • Dva a viac dní vo všetkých ostatných prípadoch.
Pôvodný návrh ( HOHENLOHE ) bol na komisii prediskutovaný, STK odporúča na VZ SFP

Rozmery ihrísk

Veľké ihriská na MSR sú povinné iba od štvrťfinále (8KO).

Pôvodný návrh ( SPIDERS ) bol na komisii prediskutovaný, STK odporúča na VZ SFP

Pravidlá výberu reprezentantov

Prezídium SFP akonáhle bude vedieť, oznámi každému reprezentantovi v danej kategórií v danom tíme miesto a dátum konania sa daných majstrovstiev a oboznámi tím s odhadovaným rozpočtom, ktorý bude zahŕňať predpokladané náklady, ktoré by si tím musel uhradiť z vlastných prostriedkov.

Po oboznámení začne víťaznému tímu ( neskôr ďalším tímom v poradí daných MSR ) plynúť rozhodovacia lehota, či majú alebo nemajú záujem sa daných majstrovstiev zúčastniť. Táto lehota trvá 1 týždeň. Ako kompletný tím sa považuje:

 • pri jednotlivcoch práve 1 hráč, tzn. náhrada nie je možná
 • pri dvojiciach práve 2 hráči, tzn. náhrada nie je možná
 • pri 3-člennom tíme práve 2 hráči, tzn. odstúpiť môže max. 1 hráč z tímu / resp. 1 náhrada v tíme
 • pri 4-člennom tíme práve 2 hráči, tzn. odstúpiť môže max. 2 hráč z tímu / resp. 2 náhrady v tíme

Inak sa stáva tím nekompletný a stráca štatút reprezentačného tímu. Je oslovený nasledujúci tím v poradí daných MSR. Takýmto spôsobom budú oslovené najlepšie 4 tímy. Ak sa nevyberie žiadny tím spomedzi 4 najlepších, SFP nebude mať reprezentačný tím v danej kategórii pre dané obdobie.

V prípade odstúpenia z tímu, po predchádzajúcom potvrdení, tak je takémuto hráčovi udelený trest, štartovať na najbližších MSR (= 1 rok) danej kategórie. Zistenie príčiny odstúpenia a udelenie trestu je v kompetencii DK.

Z diskusie o trestoch a zložení reprezentačných tímoch vyplynul návrh, STK odporúča na VZ SFP
Doplnené na VZSFP 2017: Pri 4-člennom tíme je dovolené odstúpenie 2 hráčom. Vypadla veta o udelení trestu pre hranie MSR na ďalší rok, tresty budú v kompetencii DK.

Centrope Cup

CC SVK prize money

Klub organizujúci slovenský Centrope Cup (CCSK) má povinnosť prerozdeliť aspoň 15% z celkového vybraného štartovného medzi prvé štyri tímy, alebo aspoň 20% z celkového vybraného štartovného medzi prvých osem tímov. Táto povinnosť odpadá v prípade, že CCSK nedosiahne účasť viac ako 30 tímov.

Odôvodnenie: Klubu Hohenlohe, ktorý mal tento rok vo finále dvoch svojich členov, považuje ceny pre prvé štyri tímy za viac než nedostatočné a po tom čo sa upustilo od odvádzania 20% na účet SFP klub Hohenlohe očakával, že sa tieto peniaze zužitkujú na ocenenie úspešných tímov, nakoľko toto minuloročné pravidlo bolo použité ako nosný argument vo verejnej diskusíí, ktorá riešila otázku absolútnej absencie prize-money na CCSK.

Pôvodný návrh ( HOHENLOHE ) bol na komisii prediskutovaný, STK ho neodporúča na VZ SFP

CC prize money

V prípade, že sa SFP umiestní na jednom z prvých troch miest série Centrope Cup a obdrží finančnú prémiu s týmto umiestnení spojenú, tak sa táto prémia prerozdelí podľa nasledujúceho vzorca:

 • kde N je celkový počet bodov, ktoré získalo SFP v sérií Centrope Cup;
 • P_i je finančná odmena pre i-teho hráča v celkovom poradí podľa počtu bodov získaného pre SFP v sérii Centrope Cup, ktorý získal viac než 1 bod pre SVK;
 • CASH je počet eur, ktoré obdrží SFP;
 • p_i je počet bodov i-teho hráča;

Nakoniec sa k P_i potom ešte pripočíta zvyšok eur delený počtom hráčov, ktorý dosiahli viac než 1 bod pre SVK.

Pôvodný návrh ( HOHENLOHE ) bol na komisii prepracovaný, STK odporúča na VZ SFP
Zapísal: Marek Sobolič
organy/stk/stk-nov-2017.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 15:18 od Sobolic Marek