Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-mar-2017

Zápis z prezídia SFP - marec 2017

Prítomní: Gažo, Fratričová, Sobolič, Ševček
 • MVZ
  • Do mVZ, ktoré riešilo otázku zrušenia trestu pre klub GULIVER, sa zapojilo 14 klubov.
   • 6 klubov súhlasilo so zrušením trestu
   • 8 klubov bolo proti
  • PSFP konštatuje, že mVZ nebolo úspešné, tz. klubu GULIVER plynie trest do konca sezóny 2017:
   • hráči klubu sa nemôžu zúčastniť žiadných MSR v danom roku
 • RegK
  • Do 2017-02-28 sa zaregistrovalo 17 klubov a 243 hráčov. Detailný rozpis sa nachádza na portal.sfp.sk
   • CAP 16
   • CASSOVIA 13
   • GULIVER 10
   • HOHENLOHE 15
   • JEWEL 12
   • KLAP 9
   • KPPS 27
   • LABOULE 21
   • MOPED 13
   • NOVOKER 9
   • PAF 14
   • PRASK 13
   • PREMIER 3
   • SLOPAK 17
   • SPIDERS 22
   • ŠÍRAVA 14
   • ŽILPEK 15
  • PSFP napomína kluby ŽILPEK a PRÁSK za nedodanie materiálov k registrácii klubu a hráčov do termínu stanovenom na VZ
 • TMK
  • PSFP ďakuje za zaslanie trénerských certifikátov
  • Nové pravidlá by mali byť preložené do slovenčiny v dohľadnej dobe, budú zverejnené na stránke SFP a rovnako budú oboznámené aj kluby prostredníctvom emailu od predsedu TMK.
  • PSFP žiada kluby, aby si so svojimi členmi prešli podrobne nové pravidlá pre začiatkom sezóny 2017
  • PSFP konštatuje, že SFP má veľmi málo rozhodcov ( iba 6 ) a apeluje na kluby, ktoré nedisponujú rozhodcom, aby sa uchádzali o účasť na rozhodcovskom seminári a podstúpili rozhodcovské skúšky
  • V druhom rade by si kluby bez rozhodcu mali včas zabezpečiť minimálne jedného rozhodcu na turnaje, ktoré plánujú organizovať v sezóne 2017. Ide najmä o tieto kluby:
   • JEWEL
   • KPPS
   • LABOULE
   • NOVOKER
   • PREMIER
   • PRÁSK
   • ŠÍRAVA
   • ŽILPEK
  • Ideálne by bolo, aby každý klub mal rozhodcu SFP!
  • Dňa 2017-03-25 od 10:00 v reštaurácii MariKiri sa uskutoční rozhodcovský seminár a preskúšanie pre nových záujemcov ako aj všetkých rozhodcov, pre ktorých je účasť povinná
   • Prihlasovanie na portal.sfp.sk
   • Prineste si písacie potreby, meracie pomôcky, vedomosti a prípadné otázky
 • STK
  • Dňa 2017-02-28 zasadla STK a pripravila nový návrh pravidiel SLK
  • Kluby, ktoré chcú hrať v ročníku 2017 SLK, musia do 2017-03-31:
   • prihlásiť svoj klub prostredníctvom mena svojho kapitána cez portal.sfp.sk
   • zaplatiť štartovné vo výške 45 EUR na účet SFP
  • Na VZ sa odhlasovala funkcia Delegát SFP
   • Bolo by vhodné, aby sa ľudia s dostatočnou znalosťou programu SPORT uchádzali o to, byť oficiálnym delegátom SFP
   • Ide najmä o týchto ľudí:
    • CAP - Ševček
    • CASSOVIA - Patrik Sabol
    • HOHENLOHE - Peter Fratrič
    • KPPS - Daniel Meluš
    • MOPED - Guštafík
    • SPIDERS - Sobolič Marek
    • ŽILPEK - Hrotek
   • Ideálne by bolo, aby každý klub mal školeného delegáta SFP!
  • Dňa 2017-03-25 od 13:00 v reštaurácii MariKiri sa uskutoční seminár delegátov a preskúšanie všetkých záujemcov
   • Prihlasovanie na portal.sfp.sk
   • Prineste si písacie potreby, notebook, vedomosti a prípadné otázky
 • Nové MVZ
  • PSFP na základe výstupu z komisie STK zvoláva mimoriadne VZ, kde žiada kluby o schválenie nových pravidiel SLK
   • PSFP odporúča klubom zvážiť svoju účasť v lige pred samotným hlasovaním
  • PSFP pre zjednodušenie a prehľadnosť termínov registrácii, hosťovaní a prestupov zvoláva mimoriadne VZ, kde žiada kluby o schválenie nasledujúcich podmienok registrácie klubov a hráčov.
   • Obdobie prestupov a hosťovaní, platných od novej sezóny: 01. september ⇒ 30. november
   • Finálny termín pre registráciu klubu a hráčov na novú sezónu: 30. november
    • Klub pre úspešnú registráciu musí do stanoveného termínu:
     • zaplatiť správnu čiastku na účet SFP
     • dodať zoznam hráčov, ktorí budú hrať v novej sezóne
     • dodať všetky dokumenty ohľadom prestupov a hosťovaní
  • Hlasuje sa do 2017-03-31 elektronicky cez formulár, iná forma nie je akceptovaná
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2017-04-04 o 17.00 v pizzerii CIAO.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-mar-2017.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek