Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-jun-2019

Zápis z prezídia SFP - jún 2019

Prítomní: Fernandez, Lazarová, Macko, Sobolič, Ševček, Štrba
Dátum: 2019-06-09 od 17:00
Miesto: MariKiri, Bratislava-Petržálka

Administratíva a financie

 • Schválené nové stanovy SFP so zapracovanými pripomienkami od MIN Vnútra a novou adresou Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača
 • Prebehol seminár hlavného kontrolóra pre kluby, na ktorom sa vysvetlil postup pre získanie štatútu poberateľa finančných príspevkov od štátu
 • Bolo podané daňové priznanie za rok 2018
 • Na MIN EDU bolo nahlásená zmena sídla, zmena štatutára

CTM

 • CTM sa 26. 5. zúčastnila akcie Wannado/Festík, na ktorej sa prezentujú športy/športové kluby/federácie/združenia za účelom náboru juniorských hráčov/hráčiek; podľa oficiálnych údajov od organizátorov na akciu zavítalo cca 25 tisíc detí; pétanque prezentovali Jana Lazarová a Norbert Zicho; 2 x prebehla naša prezentácia na pódiu, pétanque si vyskúšalo cca 25 detí,
 • úspešne pokračujú piatkové tréningy pre U23 zamerané špeciálne na nábor hráčov/hráčiek U17 - tréningov sa zúčastňuje s väčšou či menšou pravidelnosťou 8-10 detí vo veku 6 - 17 r.; počas každého tréningu je pri ihriskách vystavený informačný roll-up o tréningoch/nábore, s kontaktnou adresou: juniori@sfp.sk;
 • v máji pribudol medzi licencovaných juniorov nový hráč klubu Turiec: Matúš Jelenčiak (7 r.);
 • CTM neustále a opakovane vyzýva, aby rodičia alebo kluby dali licencovať hráčov/hráčky U17 (napr.: Philippe Fernandez, Teo Trávniček, Naďa Ufnár) a aby ich podporili v odohraní aspoň 3 turnajov, čo umožní CTM SFP registrovať ich na zozname oficiálnych hráčov/hráčiek U23 SFP, ktorý poskytujeme Ministerstvu športu za účelom získania financií, ktoré následne SFP rozdeľuje do klubov na hráčov z tohto zoznamu; tento rok napr. dostal každý klub za takéhoto hráča 150 eur;
 • na požiadanie CTM upravil Marek Sobolič svoj návrh roll-upu na formát plagátu - na účely prezentácie petanque tréningov pre U23 pre potenciálnych sponzorov SFP (zabezpečuje Bruno Fernandez) a pre Francúzsku školu - plagát visí pri vchode do budovy školy (zabezpečila: Natália Fernandez);
 • CTM pripomína klubom letný tréningový tábor CAMP SLOVAKIA 2019 pre hráčov/hráčky vo veku 12 -22 r. v dňoch: 26.+ 27. + 28. august; miesto konania: kaštieľ Kočovce (prihlášky tu: https://portal.sfp.sk/calendar/others)
 • vzhľadom na nevyužitie peňazí na kemp Maďarsko bude CTM navrhovať prerozdelenie peňazí v rozpočte;
 • CTM apeluje, aby kluby podporovali svojich hráčov/hráčky U23

STK

MSR 3x3

MSR 2x2 MIX

SLK

TMK

 • Školenie trénerov s trénerom francúzskej ženskej reprezentácie Jean Philippe Soricotti prebehlo úspešne, účastníci sa zaradili medzi nultých kandidátov na trénerov SFP; je potrebné si doplniť vzdelanie vrámci kurzu všeobecného trénerstva a zložiť skúšky.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-jun-2019.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek