Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-dec-2015

Zápis z prezídia SFP - december 2015

Prítomní: Gažo, Fratričová, Mortreaux, Sobolič, Tomanová
Prizvaní: Šúry, Šedivý L.
 • Centrope Cup
  • Na zasadnutie prezídia boli prizvaní organizátori CC Slovensko 2015, nakoľko doposiaľ na účet Centrope cupu neuhradili čiastku 276,–EUR. Rozdiskutovali sme s nimi chronologické udalosti týkajúce sa tejto záležitosti, ale nakoľko sme nedospeli ku vzájomnému konsenzu, posúvame tento problém na VZ, kde ho prednesie prezident a musí sa dôjsť ku konečnému vyriešeniu daného problému.
 • Učet SFP
  • Bol zriadený dočasný účet na zber finančných príspevkov od sponzorov a SFP bola riadne zaregistrovaná pre prijímanie 2% z daní.
 • Valné zhromaždenie
  • PSFP
   • Do pSFP nepodal kandidatúru nikto!
   • pSFP preto predlžuje termín na podanie kandidatúr do 2015-12-29 ( podmienky, sú v predchádzajúcom zápise )
  • KOMISIE
   • STK
    • návrhy prišli od klubov SPIDERS, KLAP, SLOPAK
    • stretnutie komisie sa nekonalo pre nedostatočnú účasť zástupcov klubov ( 2/17 )
   • RegK
    • návrh prišiel od klubu SPIDERS
   • do ostatných komisií nedošli žiadne návrhy
   • všetky tieto návrhy budú pridané k ostatným dokumentom na VZ.
  • MSR trojíc mužov a žien
   • žiadny klub neprejavil záujem o organizáciu MSR
   • organizácia MSR sa dorieši na VZ
  • Centrope Cup 2016
   • žiadny klub neprejavil záujem o organizáciu CC
   • organizácia CC sa dorieši na VZ
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2016-01-19 o 16.30 v pizzerii CIAO.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-dec-2015.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:21 od Sobolic Marek