Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-apr-2018

Zápis z prezídia SFP - apríl 2018

Prítomní: Fratričová, Mortreux, Sobolič, Ševček
 • REGK
  • V prvom termíne bolo vyrobených 32 licencií, ktoré budú odovzdané hráčom na najbližších turnajoch
  • Ak potrebujete vyrobiť licenciu pre členov vašeho klubu, prosím prihláste ich aj na portál SFP
  • Ďalšie termíny pre odovzdávanie licencii sú:
  • Podľa pravidiel FIPJP nie je licencia nevyhnutná na preukázanie sa na turnajoch SFP, postačuje aj evidencia v rebríčku SFP na portal.sfp.sk
 • STK
  • Prezident SFP informoval organizátora MS 3×3 mužov v Kanade, že SFP bude mať zástupcu na tomto podujatí
  • SLK
   • Do ročníka 2018 sa prihlásilo 12 klubov, 4 v každom regióne, tzn. že do finále postupuje iba najlepší klub danej skupiny
   • Oranizátori regionálnych kôl sú:
    • Bratislava - HOHENLOHE - žiadosť bola akceptovaná
    • Západ - MOPED - bol vylosovaný na PSFP, miesto konania zatiaľ nebolo určené
    • Stredo-východ - PAF - žiadosť bola akceptovaná
   • Pravidlá SLK budú doplnené v dohľadnej dobe podľa poslednej aktualizácie CEP, ročník 2018 sa bude hrať podľa nových pravidiel
  • MSR
   • Registrácia na MSR 3x3 a MSR 2x2 mix boli otvorené, koniec on-line registrácie je 7 dní pred termínom konania. Počas tohto obdobia sa nemôžu prihlásiť nové tímy a rovnako ani meniť už prihlásené tímy!
   • Medaile pre MSR budú dodané v dohľadnej dobe organizátorom MSR
  • PSFP žiada organizátorov turnajov, aby v dostatočnom predstihu posielali plné pozvánky na turnaje, aby sa najneskôr 14 dní pred termínom konania mohla spustiť on-line registrácia cez portal.sfp.sk
  • Začiatkom apríla prebehol seminár delegátov, výsledky preskúšania budú poslané účastníkom v dohľadnej dobe a mená delegátov pre sezónu 2018 zverejnené na stránkach SFP.
 • TMK
  • Do konca apríla prebieha výberové konanie na pozíciu tréner pre juniorskú reprezentáciu a výberové konanie na pozíciu tréner pre reprezentáciu espoirs. Viac informácii bolo v predchádzajúcom zápise PSFP.
  • Pre zvýšený záujem o trénerský kurz, TMK predlžuje termín do 2018-05-15, prihláška cez portal.sfp.sk
  • Začiatkom apríla prebehol seminár rozhodcov, výsledky preskúšania budú poslané účastníkom v dohľadnej dobe a mená rozhodcov pre sezónu 2018 zverejnené na stránkach SFP.
 • FINANCIE
  • Žiadosť na MIN EDU bola zamietnutá, aj napriek tomu, že SFP splnila všetky podmienky. Vypočítaná dotácia na základe počtu členov ( najmä kategórii juniorov a espoirs ) a úspechov SFP bola nižšia ako minimálna čiastka ( 5000 EUR ), ktorú MIN EDU plánovalo rozdať.
  • SLK 2017 bola zúčtovaná
  • Prezident SFP požiadal o neskorší termín na podanie daňového priznania za rok 2017
 • STANOVY
  • Nové stanovy boli prerokované na stretnutí a boli zaslané na revíziu na MIN EDU.
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2018-05-15 o 17.30 v Centrálnej Klubovni.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-apr-2018.txt · Posledná úprava: 2022/01/12 17:26 od 144.76.186.38