Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-apr-2016

Zápis z prezídia SFP - apríl 2016

Prítomní: Gažo, Fratričová, Mortreux, Sobolič, Ševček
Prizvaní: Fernandez
 • Financie SFP
  • pSFP žiada Juraja Valenta o zaslanie IBAN osobného účtu na poukázanie sumy 200 EUR z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informácie pošlite na mail prezidium@sfp.sk.
  • pSFP vykoná zúčtovanie na SLK 2015, žiadame preto kluby PK ŠÍRAVA, SPIDERS a JEWEL o zaslanie IBAN klubového účtu. Informácie pošlite na mail prezidium@sfp.sk.
 • STK
  • pSFP prehodnotila záujem hráčov o jednotlivé ME nasledovne:
   • ME juniorov
    • záujem reprezentovať SR prejavilo 7 juniorov ( 15 celkovo )
    • predseda TMK vyhlási výberové konanie na post tréner/coach juniorov, podmienky budú zaslané mailom zástupcom klubov. Koniec podávania prihlášok je 2016-04-30.
    • podmienky výberu reprezentácie juniorov budú v kompetencii trénera/coacha
   • ME Espoirs
    • záujem reprezentovať SR prejavilo 6 hráčov ( 10 celkovo ) a 5 hráčok ( 7 celkovo )
    • dané počty hráčov sú nedostatočné na odohranie kvalifikácie
    • predseda TMK vyhlási výberové konanie na post tréner/coach espoirs, podmienky budú zaslané mailom zástupcom klubov. Koniec podávania prihlášok je 2016-04-30.
    • podmienky výberu reprezentácie espoirs budú v kompetencii trénera/coacha
   • ME veteránov, 55+
    • záujem reprezentovať SR prejavilo 16 veteránov ( 61 celkovo )
    • daný počet hráčov predpokladá vytvorenie 4-5 tímov, ktoré medzi sebou odohrajú kvalifikáciu
    • pSFP vyhlasuje kvalifikáciu o ME veteránov, ktorá sa uskutoční dňa 2016-07-05. Ďalšie informácie o kvalifikácii budú stanovené najneskôr 4 týždne pred konaním súťaže.
  • Turnaje
   • Klub SPIDERS sa rozhodol turnaj Pezinský demižón zrušiť kvôli nepriaznivej predpovedi počasia.
   • Klub ŽILPEK poslal pSFP pozvánku na svoj turnaj O putovný pohár SIMu s oneskorením, turnaj bol po prekonzultovaní pSFP a akceptovaní ospravedlnenia sa organizátora zaradený na portál SFP ako bodovaný turnaj.
   • Predseda STK poslal klubom na pripomenutie informácie o podmienkach, ktoré je nutné splniť pre organizovanie turnaja SFP, klasifikačný poriadok a ďalšie dokumenty, ktoré treba dodržiavať. Akékoľvek porušenie sa už nebude tolerovať.
  • Do SLK 2016 sa prihlásilo 12 klubov, termín regionálneho kola bude 2016-06-18/19.
  • Dňa 2016-05-07 sa uskutoční prvý turnaj Centrope Cup v Slovinsku, viac informácii môžete nájsť na stránkach CC.
   • Pred turnajom bude stretnutie prezidentov/zástupcov federácii Centrope krajín, za SR by sa mal zúčastniť prezident SFP
  • Po konzultácii pSFP a zástupcu klubu SPIDERS sa budú MSR dvojíc hrať ako tri turnaje:
   • MSR dvojíc mužov ( Pezinok, 2016-05-28 ) - víťaz bude mať právo reprezentovať SR na MS 2017
   • MSR dvojíc žien ( Pezinok, 2016-05-28 ) - víťaz bude mať právo reprezentovať SR na MS 2017
   • MSR dvojíc mix ( Pezinok, 2016-05-29 ) - víťaz bude mať právo reprezentovať SR na MS 2017
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2016-05-03 o 18.00 v pizzerii CIAO.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-apr-2016.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:20 od Sobolic Marek