Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-nov-2017

Zápis z prezídia SFP - november 2017

Prítomní: Fratričová, Gažo, Mortreux, Sobolič, Ševček
 • STK
  • Centrope Cup 2018
   • pSFP vyzýva kluby, ktoré by chceli organizovať CC, aby poslali svoje návrhy do 2017-11-30 na adresu prezidium@sfp.sk. Organizátor by mal splniť nasledovné podmienky:
    • deň organizácie turnaja je stanovený na 2018-08-25
    • aspoň 45 ihrísk, z toho aspoň 4 osvetlené
    • ozvučenie podujatia a technické zázemie
    • obed účastníkov
    • parkovanie účastníkov
    • ceny = trofeje + vecne/finančné odmeny
    • zúčastniť sa môžu len licencovaní domáci a zahraniční hráči
    • štartovné v maximálnej výške 12,- EUR na účastníka, z toho 1,- EUR za účastníka na účet CC
    • termín prijímania prihlášok do 2017-11-30
    • môže dôjsť ku zmene pravidiel pred sezónou 2018
 • Financie
  • Všetkým reprezentantom boli zaslané finančné dotácie 2017
 • Ihriská Ružinov
  • SFP sa tento rok uchádzala o grant z mestskej časti Bratislava - Ružinov na podporu výstavby pétanque ihrísk
  • Projekt bol vybraný na realizáciu v priebehu leta 2017
  • Problém vznikol neskorým podpisom zmluvy prezidenta SFP a následným neskorým obdržaním finančných prostriedkov na účet SFP.
   • peniaze prišli na účet SFP 2017-11-07
   • projekt sa mal zrealizovať do 2017-11-15
  • Pre krátku dobu na realizáciu sa obrátili na zástupcov mestskej časti Bratislava - Ružinov listom, kde danú situáciu vysvetľujeme a pre krátkosť času sme nútení danú dotáciu vrátiť
  • Dokumenty ohľadom projektu Ihriská Ružinov bude možné pozrieť na VZ SFP
 • VZ SFP
  • Termín Valného zhromaždenia bol stanovený na sobotu 2018-01-20 od 11.00 v reštaurácii MariKiri,
   • Dokumenty budú zverejňované najneskôr mesiac pred VZ na stránkach SFP
   • Ostatné dokumenty, správy budú zverejňované postupne do konca roku 2017
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2017-12-05 o 17.00 v pizzerii CIAO.
Zapísal: Marek Sobolič
organy/psfp/prezidium-nov-2017.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:23 od Sobolic Marek