Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2017-mvz-jul

Opätovné hlasovanie - Doplnok stanov SFP

Po zasadnutí skupiny zaoberajúcej sa stanovami sa zistilo, že naše súčasné stanovy sú takmer kompatibilné so vzorovými. Je však potrebné schváliť dodatok vrámci mVZ.

Súhlasíte s dodatkom SFP?

 • SÚHLASÍM
 • NESÚHLASÍM

Hlasuje sa cez online formulár do 2017-07-23.

Vyhodnotenie

Do termínu 2017-07-23 prišlo 18 odpovedí ( 1 neplatná, z celkovo 17 možných ), výsledky sú nasledujúce:

 • 17 klubov súhlasilo ( 100 % ) musia byť aspoň 2/3
 • 0 klubov nesúhlasilo

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné, tz. Dodatok stanov SFP bol prijatý

Opätovné hlasovanie - Zmena registračných podmienok

PSFP na základe výstupu z komisie STK zvoláva mimoriadne VZ, kde žiada kluby o schválenie nových pravidiel SLK. PSFP odporúča klubom zvážiť svoju účasť v lige pred samotným hlasovaním. PSFP pre zjednodušenie a prehľadnosť termínov registrácii, hosťovaní a prestupov zvoláva mimoriadne VZ, kde žiada kluby o schválenie nasledujúcich podmienok registrácie klubov a hráčov.

 • Obdobie prestupov a hosťovaní, platných od novej sezóny: 01. september ⇒ 30. november
 • Finálny termín pre registráciu klubu a hráčov na novú sezónu: 30. november
 • Klub pre úspešnú registráciu musí do stanoveného termínu:
  • zaplatiť správnu čiastku na účet SFP
  • dodať zoznam hráčov, ktorí budú hrať v novej sezóne
  • dodať všetky dokumenty ohľadom prestupov a hosťovaní

Súhlasíte s novými registračnými podmienkami od sezóny 2018?

 • SÚHLASÍM
 • NESÚHLASÍM

Hlasuje sa cez online formulár do 2017-07-23.

Vyhodnotenie

Do termínu 2017-07-23 prišlo 18 odpovedí ( 1 neplatná, z celkovo 17 možných ), výsledky sú nasledujúce:

 • 14 klubov súhlasilo ( 82.35 % )
 • 3 kluby nesúhlasili

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné, tz. nové registračné termíny budú aplikované od roku 2017

organy/vz/2017-mvz-jul.txt · Posledná úprava: 2017/08/03 13:17 od Sobolic Marek