Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2018-mvz-jul

Mimoriadne VZ - júl

PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2018-07-22.

Pre veľmi veľa ďalšej byrokracie vrámci MINEDU, ŽIADAME VŠETKY KLUBY, ABY ZAHLASOVALI V DANOM ČASE, PRÍP. ČO NAJSKôR!!!

Témy

Stanovy SFP

Pre registráciu SFP ako národného športového zväzu a po finálnom pred-schválení nových stanov SFP ministerstvom je nutné, abych ich odhlasovalo aj VZ SFP.

Spolu s novými stanovami vznikol aj dokument Bezpečnostný projekt SFP a Smernica SFP o ochrane osobných údajov.

Vyhodnotenie

Do termínu 2018-07-22 prišlo 14 odpovedí, výsledky sú nasledujúce:

  • 13 klubov súhlasilo ( 76 % ) musia byť aspoň 2/3
  • 1 klub nesúhlasil

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné, tz. Stanovy SFP a ďalšie dokumenty boli prijaté

Financie pre GDPR projekt

Pre vypracovanie dokumentácie vrámci európskeho zákona o ochrane osobných údajov ( GDPR ) je potrebné schváliť prostriedky SFP, ktoré neboli súčasťou rozpočtu 2018, odhadovaná suma je 500 EUR.

Bez dostatočne kvalitnej dokumentácie, ktorú si SFP nechá vypracovať firme, je fungovanie portálu SFP výrazne obmedzené.

Vyhodnotenie

Do termínu 2018-07-22 prišlo 14 odpovedí, výsledky sú nasledujúce:

  • 13 klubov súhlasilo ( 76 % ) musia byť aspoň 2/3
  • 1 klub nesúhlasil

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné, tz. Projekt GDPR sa bude realizovať

Hlavný kontrolór SFP

Okrem stanov je potrebné, aby SFP mala svojho hlavného kontrolóra. Na daný post sa prihlásil Ján Macko, ktorý má skúsenosti s takouto činnosťou aj v iných národných zväzoch/organizáciách.

Vyhodnotenie

Do termínu 2018-07-22 prišlo 14 odpovedí, výsledky sú nasledujúce:

  • 13 klubov súhlasilo ( 76 % )
  • 1 klub nesúhlasil

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné, tz. Ján Macko bude pôsobiť ako hlavný kontrolór SFP

Príspevok pre získavanie hráčov U23

Klub ŠÍRAVA zorganizoval turnaj stredných škôl, ktorý sa uskutočnil dňa 2018-06-27 sa v Michalovciach. Na daný turnaj predložil projekt k položky rozpočtu pre získavanie nových hráčov kategórie U23.

KDM predkladá návrh do júlového mVZ na úhradu výdavkov pre klub ŠÍRAVA za organizáciu daného podujatia. Vrámci schvaľovania projektov pre získavanie hráčov kategórie U23, resp. odmeny pre klub ( v tomto prípade 130 EUR ), je nutné schválenie VZ SFP.

Vyhodnotenie

Do termínu 2018-07-22 prišlo 14 odpovedí, výsledky sú nasledujúce:

  • 13 klubov súhlasilo ( 76 % ) musia byť aspoň 2/3
  • 1 klub nesúhlasil

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné, tz. klubu PK ŠÍRAVA bude vyplatený príspevok


Ako hlasovať?

Hlasovací lístok obsahuje 4 otázky, na ktoré odpovedáte ÁNO alebo NIE.

Skopírujte si dané otázky do mailu, vyjadrite k ním postoj klubu, ktorý zastupujete a pošlite na adresu prezidium@sfp.sk najneskôr do 2018-07-22 23:59:59.

2018-07-hlasovaci-listok.txt
1) Schvalujem STANOVY, BEZP. PROJEKT, SMERNICA
ANO / NIE
 
2) Schvalujem FINANCNE PROSTRIEDKY PRE GDPR
ANO / NIE
 
3) Schvalujem HLAVNEHO KONTROLORA JANA MACKA
ANO / NIE
 
4) Schvalujem  FINANCNE PROSTRIEDKY PRE TURNAJ STR. SKOL V MICHALOVCIACH
ANO / NIE
organy/vz/2018-mvz-jul.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 11:10 od Sobolic Marek