Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2018

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
organy:vz:2018 [2018/12/20 11:04]
Sobolic Marek [Správa o hospodárení SFP / Fratričová]
organy:vz:2018 [2019/01/27 21:35] (aktuálne)
Sobolic Marek [Materiály k VZ 2018]
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Materiály k VZ 2018 ====== ====== Materiály k VZ 2018 ======
  
-pSFP pozýva delegátov SFP na riadne ​VZ, ktoré ​sa uskutoční dňa **2019-01-19 od 11:00** v reštaurácii **[[http://​www.marikiri.sk/​kontakty|MariKiri]]**. Žiadame všetkých, aby si materiály preštudovali a prediskutovali v kluboch.+Riadne ( volebné ) VZ, sa uskutočnolo dňa **2019-01-19 od 11:00** v reštaurácii **[[http://​www.marikiri.sk/​kontakty|MariKiri]]**. ​
  
 Wifi: //​maria1898//​ Wifi: //​maria1898//​
  
-Pre zrýchlenie priebehu VZ sa jednotlivé ​správy ​nebudú ​čítať.+Pre zrýchlenie priebehu VZ sa niektoré ​správy ​2018 nečítali.
  
 ===== Program ===== ===== Program =====
Riadok 32: Riadok 32:
     - Návrh rozpočtu 2019     - Návrh rozpočtu 2019
   - Iné   - Iné
 +    - Správy coachov ​
 +    - Štatút kontrolného orgánu
 +    - Kontrola alkoholu
 +    - Pravidlá SLK
   - Ukončenie riadneho VZ   - Ukončenie riadneho VZ
  
 +==== Delegáti SFP ====
 +
 +^ Funkcia/​Klub ^ Meno                   ^ Delegačný list ^ Počet hlasov ^
 +| CAP          | Martin ​    ​Ševček ​     | Áno            |  2           |
 +| CASSOVIA ​    | Jozef      Bartko ​     | Áno            |  2           |
 +| GULIVER ​     | Zdeněk ​    ​Plačko ​     | Áno            |  2           |
 +| HOHENLOHE ​   | Andrea ​    ​Fratričová ​ | Áno            |  2           |
 +| JEWEL        | Daniel ​    ​Kakaš ​      | Áno            |  2           |
 +| KPPS         | Daniel ​    ​Meluš ​      | Áno            |  2           |
 +| KLAP         | Katarína ​  ​Gajdošová ​  | Áno            |  2           |
 +| LABOULE ​     | Michal ​    ​Dzúrik ​     | Áno            |  2           |
 +| MOPED        | Richard ​   Gažo        | Áno            |  2           |
 +| NOVOKER ​     | Milan      Vojtek ​     | Áno            |  2           |
 +| PAF          | Juraj      Bereš ​      | Áno            |  2           |
 +| PREMIER ​     | Ľubor ​     Zámečník ​   | Áno            |  1           |
 +| PRÁSK ​       | Dušan ​     Lančarič ​   | Áno            |  2           |
 +| SLOPAK ​      | Hana       ​Mengerová ​  | Áno            |  2           |
 +| SPIDERS ​     | Marek      Sobolič ​    | Áno            |  2           |
 +| ŠÍRAVA ​      | Martin ​    ​Magura ​     | Áno            |  2           |
 +| TURIEC ​      | --                     | --             ​| ​ 1           |
 +| ŽILPEK ​      | Igor       ​Košík ​      | Áno            |  2           |
 +^ ^^^^
 +| Rozhodcovia SFP | -žiadny zástupca- |  --  |  1  |
 +| Tréneri SFP     | -žiadny zástupca- |  --  |  1  |
 +| 50 < Hráči SFP  | -žiadny zástupca- |  --  |  1  |
 +
 +<​note>​Predseda mandátovej komisie ( Marek Sobolič ) vyzbieral delegačné listy od prítomných delegátov, VZ SFP bolo uznášania schopné, celkový počet platných hlasov bol 33. Okrem delegátov SFP bol prítomný kontrolór SFP a kandidáti do PSFP a ostatných komisií.</​note>​
 ===== ROK 2018 ===== ===== ROK 2018 =====
  
Riadok 41: Riadok 72:
 ==== Správa o hospodárení SFP / Fratričová ==== ==== Správa o hospodárení SFP / Fratričová ====
  
-  * [[:​organy:​vz:​2018:​sprava-o-hospodareni|Správa o hospodárení v roku 2018]] 
   * Správa bude dostupná po ukončení roku 2018 alebo prečítaná priamo na VZ SFP   * Správa bude dostupná po ukončení roku 2018 alebo prečítaná priamo na VZ SFP
   * Prehľad výdavkov bol poslaný klubom spolu s pozvánkou na VZ   * Prehľad výdavkov bol poslaný klubom spolu s pozvánkou na VZ
Riadok 80: Riadok 110:
   * [[organy:​vz:​2018:​sprava-k-uctovnej-uzavierke|Správa k účtovnej uzávierke]]   * [[organy:​vz:​2018:​sprava-k-uctovnej-uzavierke|Správa k účtovnej uzávierke]]
   * Správa bude dostupná po ukončení roku 2018 alebo prečítaná priamo na VZ SFP   * Správa bude dostupná po ukončení roku 2018 alebo prečítaná priamo na VZ SFP
 +
 +<​note>​Správa CEP, kontrolóra SFP boli prezentované ústne počas VZ SFP. Správu k účtovnej uzávierke je potrebné vypracovať do 2019-02-28.</​note>​
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ SPRÁVY ZA ROK 2018; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0</​note>​
 ===== ROK 2019 ===== ===== ROK 2019 =====
  
Riadok 85: Riadok 119:
  
   * {{ :​organy:​vz:​2018:​volebny_poriadok_sfp.docx |Volebný poriadok SFP}}   * {{ :​organy:​vz:​2018:​volebny_poriadok_sfp.docx |Volebný poriadok SFP}}
 +
 +<​note>​Pred hlasovaním sa vypustil článok III volebného poriadku, lebo voľba prezidenta SFP sa podľa platných stanov volí na prvom zasadnutí PSFP.</​note>​
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Úprava volebného poriadku - vypustenie článku III; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0</​note>​
 +
 +<​note>​Po druhom kole VZ SFP pristúpilo k úprave volebného poriadku nakoľko ho bolo potrebné upresniť.</​note>​
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Úprava volebného poriadku - úprava 3. kola článku II; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0</​note>​
 +
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​upraveny_volebny_poriadok_sfp.docx |Upravený volebný poriadok SFP}}
 +
   * {{ :​organy:​vz:​2018:​poriadok_pre_riesenie_sporov_sfp.docx |Poriadok pre riešenie sporov}}   * {{ :​organy:​vz:​2018:​poriadok_pre_riesenie_sporov_sfp.docx |Poriadok pre riešenie sporov}}
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Schválenie poriadku pre riešenie sporov; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0</​note>​
 ==== Voľby členov PSFP a komisií ==== ==== Voľby členov PSFP a komisií ====
  
-  * Doručené kandidatúry ​sa musia vyhodnotiť +  * Medzi kandidátov do PSFP a jednotlivých komisií boli zaradení všetci kandidáti, ktorí ​sa na danú pozíciu prihlásili 
-  * Finálny počet kandidátov bude známy začiatkom roku 2019 + 
-  * Pre zverejnenie popisu kandidátov bude PSFP žiadať súhlas+<​note>​Boli odhlasovaní ​členovia volebnej komisie ( Zámečník, Lančarič ) a predseda komisie ( Dzúrik ). Komisia postupovala podľa upraveného volebného poriadku. Volebná komisia po každom hlasovaní upravila zápis a po ukončení VZ SFP hlasovacie lístky zničila. Protest voči hlasovaniu nebol podaný.</​note>​
  
 === Prezídium SFP === === Prezídium SFP ===
  
-^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ +^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ​^ Účasť ^ Zvolený ​^  
-| CAP       | ŠEVČEK Martin ​         | +| CAP       | ŠEVČEK Martin ​         ​| Áno   | Áno     
-| CAP       | FERNANDEZ Bruno        | +| CAP       | FERNANDEZ Bruno        ​| Áno   | Áno     
-| LABOULE ​  | KANKARA Matej          | +| LABOULE ​  | KANKARA Matej          ​| Áno   | NIE     
-| HOHENLOHE | LAZAROVÁ Jana          | +| HOHENLOHE | LAZAROVÁ Jana          ​| Áno   | Áno     
-| SPIDERS ​  | SOBOLIČ Marek          | +| SPIDERS ​  | SOBOLIČ Marek          ​| Áno   | Áno     
-| SPIDERS ​  | ŠTRBA Marek            | +| SPIDERS ​  | ŠTRBA Marek            ​| Áno   | Áno     
-| SLOPAK ​   | RITOMSKÝ Miroslav ​     |+| SLOPAK ​   | RITOMSKÝ Miroslav ​     ​| Áno   | NIE     |
  
 === Registračná komisia === === Registračná komisia ===
  
-^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ +^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ​^ Účasť ^ Zvolený ​^  
-| LABOULE ​          | JURAN Igor     |+| LABOULE ​          | JURAN Igor     | Áno   | Áno     |
  
 === Disciplinárnej komisie === === Disciplinárnej komisie ===
  
-^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ +^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ​^ Účasť ^ Zvolený ​^  
-| HOHENLOHE | FRATRIČOVÁ Andrea ​     | +| HOHENLOHE | FRATRIČOVÁ Andrea ​     ​| Áno   | NIE     
-| MOPED     | MOTÁČKOVÁ Zuzana ​      |+| MOPED     | MOTÁČKOVÁ Zuzana ​      | Áno   | Áno     
  
 === Komisia pre riešenie sporov === === Komisia pre riešenie sporov ===
  
-^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ +^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ​^ Účasť ^ Zvolený ​^  
-| MOPED             | GAŽO Richard ​  |+| MOPED             | GAŽO Richard ​  | Áno   | Áno     |
  
 ==== Návrhy z komisií ==== ==== Návrhy z komisií ====
Riadok 126: Riadok 173:
  
   * MSR v pétanque streľbe   * MSR v pétanque streľbe
 +    * pomôcky musí zabezpečiť SFP
 +    * všetci rozhodcovia musia vedieť pravidlá
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ MSR v pétanque streľbe; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0</​note>​
  
 === TMK === === TMK ===
Riadok 132: Riadok 183:
  
   * Školenie rozhodcov   * Školenie rozhodcov
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Školenie rozhodcov; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0</​note>​
 +
   * Evidencia a tresty za karty   * Evidencia a tresty za karty
 +    * bude platná počas aktuálnej sezóny
 +    * po 2. červenej karte sa nuluje
 +    * ďalší trest ( po 4. červenej karte v súčte ) je zákaz štartu na slovenských turnajoch, zo zahraničných nebudú započítané body do rebríčka SFP do konca sezóny
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Evidencia a tresty za karty; ZA: 29, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 4</​note>​
 +
   * Zvýšená aktivita rozhodcov počas turnaja   * Zvýšená aktivita rozhodcov počas turnaja
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Zvýšená aktivita rozhodcov počas turnaja; ZA: 29, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 4</​note>​
 +
   * Pravidlá k nahliadnutiu   * Pravidlá k nahliadnutiu
 +    * nemusia byť v tlačenej forme, ale musia byť k nahliadnutiu ( napr. na telefóne )
 +
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Pravidlá k nahliadnutiu;​ ZA: 29, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 4</​note>​
 +
   * Jury na významné podujatia   * Jury na významné podujatia
 +    * na každý bodovaný turnaj aj na každé kolo SLK
  
-=== Návrhy z klubov SFP ===+<note tip>​Hlasovanie:​ Jury na významné podujatia; ZA: 18, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 15</​note>​ 
 +==== Organizácia MSR 2019 ====
  
-== CAP = Kontrola alkoholu ​na MSR a SLK ==+=== Termíny === 
 + 
 +^ Majstrovstvá ​          ^ Organizátor ^ Termín ​    ^ Spôsob ​         ^ 
 +| MSR 3x3                | SPIDERS ​    | 2019-05-11 | jediný kandidát | 
 +| MSR 2x2 MIX            | MOPED       | 2019-06-08 | jediný kandidát | 
 +| MSR 1x1                | NOVOKER ​    | 2019-07-06 | vylosovaný kandidát | 
 +| MSR 55+                | LABOULE ​    | 2019-07-13 | vylosovaný kandidát ( záujem aj SLOPAK ) | 
 +| MSR v pétanque streľbe | CAP         | 2019-09-01 | jediný kandidát | 
 + 
 +<​note>​Kluby zobrali rozdelenie organizátorov na vedomie.</​note>​ 
 +==== Sieň slávy SFP ==== 
 + 
 +=== PSFP === 
 + 
 +  * Návrh na vstup do siene slávy pre [[:​sien-slavy#​lubomir_sedivy|Lubomíra Šedivého]] 
 + 
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Návrh na vstup do siene slávy pre Lubomíra Šedivého; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0</​note>​ 
 +==== Návrh rozpočtu 2019 ==== 
 + 
 +    * Hrubý návrh rozpočtu 2019 bol zaslaný členom ako príloha v pozvánke na VZ. 
 + 
 +<​note>​Nové PSFP pripraví podrobnejší návrh rozpočtu pre rok 2019 a dá ho odhlasovať cez mVZ</​note>​ 
 + 
 +<note tip>​Hlasovanie:​ Hrubý návrh rozpočtu 2019; ZA: 33, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0</​note>​ 
 +===== Iné ===== 
 + 
 +==== Správy coachov ==== 
 + 
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​sprava_kouca_z_me_jednotlivcov_muzov_2018.docx |Správa z ME 1x1 MUŽI}} 
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​sprava_koucky_reprezentacie_z_me_jednotlivcov_zien_2018.docx |Správa z ME 1x1 ŽIEN}} 
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​sprava_kapitanky_z_me_zien_2018.docx |Správa z ME 3x3 ŽIEN}} 
 + 
 +Správy z MS 3x3 MUŽOV a EuroCup neboli doručené. 
 + 
 +<​note>​Správy zo šampionátov boli zobrané na vedomie. Správa z MS 3x3 MUŽOV bude dodaná a doplnená</​note>​ 
 +==== Štatút kontrolného orgánu ==== 
 + 
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​statut_kontrolneho_organu_sfp_navrh.rtf |}} 
 + 
 +<​note>​Podľa stanov SFP štatúty schvaľuje PSFP. Schválenie bude na prvom stretnutí 2019.</​note>​ 
 +==== Kontrola alkoholu ​==== 
 + 
 +===  CAP: MSR a SLK ===
  
   * Povolený objem alkoholu v krvi hráča/​hráčky je 0,5 ‰.    * Povolený objem alkoholu v krvi hráča/​hráčky je 0,5 ‰. 
Riadok 150: Riadok 261:
   * Test bude vykonávať rozhodca.   * Test bude vykonávať rozhodca.
  
-==== Organizácia MSR 2019 ====+<note tip>​Hlasovanie:​ Kontrola alkoholu; ZA: 23, PROTI: 4, ZDRŽAL SA: 6</​note>​
  
-=== Termíny ​===+=== KLAP:  ​===
  
-^ Majstrovstvá ​          ^ Organizátor ^ Termín ^ +  * Ak uvažujeme o zavedení kontroly na alkohol pre najvyššie súťaže, zvážme aj zavedenie kontroly na ostatné turnaje SFP. Podobne ako v prípade ČAPEK je však nevyhnutné (pre všetky typy súťaží SFP) zabezpečiť v SFP primeraný počet kalibrovaných alkoholtesterov (a vôbec to nemusia byť desiatky!). Iste by nebol problém ustanoviť správcu testerov (PSFP v spolupráci s DK), s ktorým sa môže skontaktovať organizátor turnaja. Pôžiadavka z predkladaného návrhu, aby boli kalibrované testery iba na MSR a SLK a na zostávajúce turnaje má organizátor zabezpečiť alkoholtester nižšej kategórie z vlastných zdrojov je veľmi zaťažujúca,​ ba až nelogická, ak SFP bude vlastniť kalibrované alkoholtestery. (Najlacnejší tester začína na cca 85 eurách, ďalšie náklady sú nákup náhradných náustkov a pravidelná kalibrácia s intervalom 6 mesiacov, kde cena kalibrácie začína na 15 EUR + prepravné náklady. Ak by chcel klub siahnuť po ešte produktoch z ešte nižšej cenovej úrovne je vzhľadom na kalibráciu výhodnejšie na každý zápas kúpiť nový tester za 9,90 + 2,9 za náustky (5 ks).) 
-MSR 3x3                |  | 2019-05-11 | +  ​* Podrobenie sa skúške na alkohol na vyžiadanie jury/​rozhodcu:​ za pozitívny test sa možno považovať hladinu alkoholu 0,5 promile a viac. Ak hráč odmietne, možno považovať test za pozitívny. V prípade pozitívneho testu má jury právo vylúčiť hráča z turnaja a podať podnet na disciplinárne konanie. 
-| MSR 2x2 MIX            |  | 2019-06-08 | +  ​* Požiadavka z návrhu na testy iných návykových látok je irelevantná,​ jury ani rozhodcovia ich nemajú ako vykonať. V prípade, že sa tolerovaná hranica alkoholu uvedie v Kódexe hráča SFP, nie je nutné ju samostatne zavádzať pre MSR a SLK. 
-| MSR 1x1                |  | 2019-07-06 | +  * Možnosť zaviesť do pravidiel ​MSR povinný antidopingový test na alkohol pre všetkých semifinalistov a finalistov MSR.
-MSR 55+                |  | 2019-07-13 | +
-MSR v pétanque streľbe |  | 2019-09-01 |+
  
-==== Sieň slávy SFP ====+<​note>​O návrhoch klubu KLAP neprebehla širšia diskusia.</​note>​ 
 +==== Pravidlá SLK ====
  
-=== PSFP ===+=== HOHENLOHE ​===
  
-  * Návrh na vstup do siene slávy pre [[:​sien-slavy#​lubomir_sedivy|Lubomíra Šedivého]] +  * Diskusia k zloženiu tímu a prítomnosti všetkých hráčov súpisky počas duelov SLK
-==== Návrh rozpočtu 2019 ====+
  
-    * Hrubý návrh rozpočtu 2019 bol zaslaný ​členom ako príloha v pozvánke na VZ.+<​note>​VZ SFP odporúča prepracovať pravidlá SLK pre jednoznačný výklad pravidiel.</​note>​
  
-===== Iné =====+===== Ukončenie riadneho VZ ===== 
 + 
 +VZ SFP 2018 skončilo dňa 2019-01-19 o 16:​00. ​
  
 +  Zapísal: Sobolič Marek
organy/vz/2018.1545300277.txt.gz · Posledná úprava: 2018/12/20 11:04 od Sobolic Marek